Pages

3D reconstruction system on smartphone
3D reconstruction system on smartphone
Marko Lelas
In order to develop a novel 3D reconstruction system on smartphone, this work first gives an analysis of the state of the art active and passive stereo 3D approaches. Drawbacks as well as the advantages of the mentioned approaches are identified and a novel approach to stereo correspondence estimation is presented as a combination of the main ideas of the approaches. In brief, the proposed approach considers image pixel values both in spatial and time domain. That way inherent downsides,...
Active RC Filter Design Using Impedance Tapering
Active RC Filter Design Using Impedance Tapering
Dražen Jurišić
The design procedure of low-sensitivity, low-pass (LP) 2nd- and 3rd-order class-4 Sallen and Key active resistance-capacitance (RC) allpole filters, using impedance tapering, has already been published [1]. There a ladder structure in the positive feedback loop of an operational amplifier was used. In this work, desensitisation using impedance tapering is applied to LP, HP and BP filters up to 6th-order, with single operational amplifier. Realizability constraints are also given. It was...
Adaptive Instantaneous Frequency Estimation of Noisy Nonstationary Signals
Adaptive Instantaneous Frequency Estimation of Noisy Nonstationary Signals
Jonatan Lerga
Methods for a noisy nonstationary signal instantaneous frequency (IF) estimation from its time-frequency representation (TFR) have been proposed. The IF estimation error exhibits bias and variance dependant on the TFR analysis window width. Due to the opposite tendency of bias and variance with respect to the lag window width, a proper width has been found as the one providing the bias-to-variance tradeoff that reduces the estimation error. The adaptive window widths have been obtained by...
Adaptive lifting scheme for nonseparable two-dimensional wavelet transforms
Adaptive lifting scheme for nonseparable two-dimensional wavelet transforms
Miroslav Vrankić
In this thesis, we propose the novel adaptive wavelet filter bank structures that are used to obtain efficient representations of the analyzed images. We present the lifting scheme structures for building adaptive wavelet decompositions based on the nonseparable quincunx sampling scheme. The resulting wavelet decompositions are adaptive to the local properties of the analyzed image. Despite the introduced adaptation, a desired number of vanishing moments is still retained. The proposed...
Adaptive stimulation of emotional system based on virtual reality
Adaptive stimulation of emotional system based on virtual reality
Siniša Popović
Certain areas of human activity, like training for stressful tasks, the psychotherapy of stress-related disorders, or entertainment, seem to endorse targeted modulation of human emotional states. Modulation may be implicit (e.g. contained in the plot of a movie or a computer game), or actively conducted by the qualified domain experts (e.g. therapists in psychotherapy). Affective computing paradigm, in which the computers attempt to recognize and appropriately respond to the user’s...
Adaptivno podučavanje zasnovano na teoriji prostora znanja
Adaptivno podučavanje zasnovano na teoriji prostora znanja
Sonja Prišćan
Udaljeno učenje putem Interneta danas više nije novost ni u svijetu, niti u Hrvatskoj. Postojeći obrazovni programi su interaktivni, multimedijalni, omogućuju samoučenje, samotestiranje i interakciju s mentorom. Međutim, vrlo je malo sustava koji se prilagođuju studentu prateći njegov napredak i njegove odgovore na pitanja. Takvo prilagođivanje studentu naziva se adaptivno testiranje i adaptivno podučavanje. U ovom radu dan je pregled postojećih slobodno dostupnih i komercijalnih...
Adaptivno upravljanje gibanjem četveronožnog robota korištenjem promjenjive podatnosti rotirajućih spiralnih stopala
Adaptivno upravljanje gibanjem četveronožnog robota korištenjem promjenjive podatnosti rotirajućih spiralnih stopala
Alan Mutka
Područje istraživanja doktorske disertacije vezano je za projektiranje i integraciju sustava upravljanja četveronožnih robotskih hodača. Istraživanje je podijeljeno u tri nezavisne cjeline (adaptivna podatnost, kinematika te generiranje sekvenci gibanja) koje se u konačnici integriraju s ciljem dobivanja što prirodnijeg i energetski učinkovitijeg robotskog gibanja. Uloga adaptivne podatnosti odnosno adaptacije elastičnosti noge s obzirom na podlogu i frekvenciju kretanja važna je...
Adaptivno upravljanje istosmjernim uzlaznim pretvornikom napajanim gorivnim člankom
Adaptivno upravljanje istosmjernim uzlaznim pretvornikom napajanim gorivnim člankom
Toni Bjažić
U ovom radu prikazano je adaptivno upravljanje uzlaznim istosmjernim pretvaračem napajanim gorivnim člankom. Dani su matematički modeli gorivnog članka PEM tipa te uzlaznog istosmjernog pretvarača u naponskom i strujnom načinu upravljanja te kontinuiranom i diskontinuiranom režimu rada. Eksperimentalno su određeni linearni matematički modeli uzlaznog pretvarača i uzlaznog pretvarača zajedno s emulatorom gorivnog članka BCS 64-32. Projektiran je osnovni PI regulator za radnu...
Adaptivno upravljanje lokacijskom informacijom za telekomunikacijske usluge s dodanom vrijednosti
Adaptivno upravljanje lokacijskom informacijom za telekomunikacijske usluge s dodanom vrijednosti
Marin Vuković
Kod usluga s dodanom vrijednosti poznavanje konteksta korisnika omogućuje prilagodbu usluga korisnicima. Jedan od aspekata konteksta korisnika jest i lokacijska informacija koja se može proširiti poznavanjem i predviđanjem kretanja. Kako bi se uslugama s dodanom vrijednosti omogućilo rukovanje budućim lokacijama korisnika predložen je adaptivni model upravljanja lokacijskom informacijom. Adaptivno upravljanje uz predviđanje kretanja podrazumijeva i zadatke interpretacije lokacija za...
Adaptivno upravljanje složenim scenarijima u virtualnim okruženjima
Adaptivno upravljanje složenim scenarijima u virtualnim okruženjima
Siniša Popović
Među raznim primjenama sustava virtualne stvarnosti (VR), u posljednjih petnaest godina primjećuje se nagli porast primjene u procjeni i terapiji fizičkih i psiholoških poremećaja. U ovakvim VR sustavima, supervizor katkad provodi ručnu adaptaciju virtualnog okruženja prema osobinama subjekta, u svrhu veće kvalitete i učinkovitosti postupka kojemu je sustav namijenjen. Stanovita objektivna ograničenja i nepraktičnost ručne adaptacije upućuju na potrebu za uvođenjem...
Agenti i protokoli za upravljanje medijskog prilaza mreži
Agenti i protokoli za upravljanje medijskog prilaza mreži
Miljenko Opsenica
U radu su opisane prednosti i nedostaci postojećih i novih telekomunikacijskih mrežnih arhitektura i usluga. Pretpostavka za postizanje bolje i jednostavnije mrežne arhitekture je izgradnja prilaza višemedijskih usluga kao i omogućenje njihove što kvalitetnije veze. Rješenje je postignuto uporabom otvorene mrežne arhitekture s konceptom virtualnog čvora i skupa novih komunikacijskih protokola koji omogućuju prilaz različitih medija. Analizirana je funkcionalnost virtualnog čvora,...
Aktivno potiskivanje niskofrekvencijskih struja smetnji primjenom upravljanih mrežnih sučelja energetskih pretvarača u željezničkim vozilima
Aktivno potiskivanje niskofrekvencijskih struja smetnji primjenom upravljanih mrežnih sučelja energetskih pretvarača u željezničkim vozilima
Nenad Težak
Tema disertacije je aktivno potiskivanje niskofrekvencijskih struja smetnji primjenom upravljanih mrežnih sučelja energetskih pretvarača za napajanje glavnih i pomoćnih pogona u željezničkim vozilima. Široka primjena energetskih pretvarača u željezničkim vozilima, uz druge ključne nove tehnologije, omogućila je u proteklom razdoblju značajno poboljšanje dinamičkih karakteristika suvremenih vozila uz istodobno ostvarivanje ekonomičnijeg rada pogona kao i niz drugih prednosti...

Pages