Paginacija

Algoritmi kontrole pogrešaka u mrežama s promjenljivim svojstvima komunikacijskog kanala
Algoritmi kontrole pogrešaka u mrežama s promjenljivim svojstvima komunikacijskog kanala
Željko Ilić
U radu je dan pregled postojećih tehnika kontrole pogrešaka (FEC, ARQ, interleaving) koje se koriste u sustava kontrole pogrešaka za bežični ATM prijenos na vremenski promjenljivim kanalima. Opisane tehnike pokazuju dobre osobine u mnogim primjenama. Analitički i simulacijski je pokazano da se GBN (go-back N) i SR (selective repeat) ARQ protokoli mogu iskoristiti za relativno loše kanale i kod aplikacija koje dopuštaju veliko kašnjenje (npr. prijenos podataka i vedea). Kod kanala s...
Algoritmi kontrole prihvata i raspodjele resursa za višemedijske usluge zasnovani na znanju o usluzi i korisniku
Algoritmi kontrole prihvata i raspodjele resursa za višemedijske usluge zasnovani na znanju o usluzi i korisniku
Krunoslav Ivešić
Povećanje brzina pristupa u pokretnim mrežama i napredak mogućnosti pokretnih uređaja dovodi do sve intenzivnijeg korištenja složenih višemedijskih usluga u pokretu. Zbog toga se konstantno povećava količina podatkovnog prometa te se pojavljuje potreba za novim mehanizmima upravljanja resursima koji će u obzir uzeti karakteristike višemedijskih usluga. Ovaj doktorski rad bavi se upravljanjem resursima u pokretnim mrežama, s primjenom znanja o korisniku i usluzi. Rješenje...
Algoritmi održavanja sumarnih tablica i materijaliziranih pogleda u skladištima podataka
Algoritmi održavanja sumarnih tablica i materijaliziranih pogleda u skladištima podataka
Tomislav Delaš
Osvježavanje sumarnih tablica i materijaliziranih pogleda unutar skladišta podataka predstavlja opsežnu tematiku prvenstveno zbog raznolikosti perspektiva i dimenzija iz kojih se mogu promatrati skladišta podataka i u njima definiranih sumarnih objekata. Zbog toga je razvijeno niz algoritama koji se mogu primjenjivati za osvježavanje skladišta podataka. Ovaj rad sistematski analizira različite metode i algoritme za osvježavanje skladišta podataka. Prvo se analiziraju algoritmi za...
Algoritmi za aktivnu zaštitu od buke i vibracija
Algoritmi za aktivnu zaštitu od buke i vibracija
Martin Dadić
Tema ove disertacije su aktivni sustavi za zaštitu od buke i vibracija. Upotrebom pasivnih metoda zaštite od buke često nije moguće postići zadovoljavajuće rješenje, a koji put, ako je i moguće, nije financijski isplativo. Razvojem elektronike i audiotehnike, kao rješenje se sve više nameće upotreba aktivnih sustava za zaštitu od buke i vibracija, gdje se neželjeni zvučni signal buke nastoji poništiti protufaznim signalom, koji proizvodi elektronički sustav. Realizaciju...
Algoritmi za analize slučajnih ispada elemenata elektroenergetske mreže
Algoritmi za analize slučajnih ispada elemenata elektroenergetske mreže
Nijaz Dizdarević
Svrha sigurnosnih analiza elektroenergetskog sustava u stacionarnom stanju nalazi se u određivanju elemenata čiji ispadi uzrokuju narušavanje postavljenih ograničenja kao i u procjeni stupnja ozbiljnosti svakog od tih narušenja. Za veće sustave, čak i ako se razmatraju samo jednostruki ispadi i ako se koriste brze metode rješavanja, cjelovita izmjenična analiza svih slučajeva ispada zahtjeva dugotrajan postupak koji za primjenu u realnom vremenu nije prihvatljiv. Stoga se u svrhu...
Algoritmi za određivanje kapaciteta informacijskog kanala u višekorisničkoj okolini
Algoritmi za određivanje kapaciteta informacijskog kanala u višekorisničkoj okolini
Željko Ilić
Postoji velik broj metoda (algoritama opterećivanja kanala) koje rješavaju problem optimalne raspodjele snage i bitova predajnika u sustavima s više multipleksiranih ortogonalnih podnosilaca (OFDM) implementiranih u sustavima s većim brojem izvora i odredišta (MIMO). Većina algoritama opterećivanja kanala razvijena je za jednokorisničku okolinu. Međutim, nelogično je očekivati da svi resursi jedne bazne postaje pripadaju samo jednom korisniku. Iz tog razloga, u okviru disertacije...
Algoritmi za održavanje uvjerenosti korisnika u istinitost pokrivenih povjerljivih podataka
Algoritmi za održavanje uvjerenosti korisnika u istinitost pokrivenih povjerljivih podataka
Mijo Ćubić
Višerazinski sigurnosni podatkovni sustavi sa i bez konzistentnog održavanja uvjerenosti korisnika u istinitost podataka rabe se u vojsci, vladinim i poslovnim agencijama. Razlika između MLS i BC MLS modela baze podataka je u tome da korisnici BC MLS modela baze podataka mogu imati uvid u uvjerenje korisnika nekih nižih sigurnosnih razina o istinitosti njima dostupnih informacija, na primjer kao što je uvjerenje da li je informacija istinita ili neistinita. Korisnik koji se nalazi na...
Algoritmi za optimalni smještaj čvorova u telekomunikacijskoj mreži
Algoritmi za optimalni smještaj čvorova u telekomunikacijskoj mreži
Domagoj Mikac
Optimalni smještaj opreme u telekomunikacijskoj mreži predstavlja jedan je od faktora koji utječe na konačnu cijenu i performanse planirane mreže. U radu su opisani različiti modeli za optimalni smještaj opreme koji se razlikuju ovisno o funkciji cilja. Općenito, postoje problemi s obzirom na maksimalnu udaljenost (cijenu) i problemi s obzirom na prosječnu udaljenost (cijenu). Kod prve skupine problema potrebno je odrediti lokacije čvorova tako da maksimalna udaljenost korisnika do...
Algoritmi za utvrđivanje fleksibilnosti proteina na temelju konformacije i fizikalnih svojstava proteina
Algoritmi za utvrđivanje fleksibilnosti proteina na temelju konformacije i fizikalnih svojstava proteina
Krešimir Šikić
Tema ovog rada je proučavanje fleksibilnosti proteina. U cilju proučavanja fleksibilnosti proteina u radu su predložene dvije nove metode za utvrđivanje fleksibilnosti. Metode su apriori i aposteriori. Prva metoda identificira fleksibilne i rigidne domene u proteinu na temelju karakteristika jednog prostornog oblika korištenjem kompleksnih modela i aproksimacija. Druga metoda se temelji na usporedbi dvaju prostornih oblika istog proteina. Prva metoda je točnija iz razloga što uzima u...
Analiza aktivne superluminalne prijenosne linije temeljene na negativnim kondenzatorima
Analiza aktivne superluminalne prijenosne linije temeljene na negativnim kondenzatorima
Damir Zidar
U ovome radu analizirana je stabilnost nedavno predloženih ne-Fosterovih ultra-širokopojasnih superluminalnih ENZ prijenosnih linija temeljenih na negativnim kapacitetima. Analiza je načnjena u vremenskoj domeni i ona uzima u obzir i prijelaznu pojavu kao i stacionarno stanje. Rezultati analize pokazuju da, suprotno uobičajnom mišljenju, kriterij stabilnosti ne ovisi samo o negativnom kondenzatoru nego i o elementima vanjske pasivne mreže. Uprkos tome, pokazano je da je moguće...
Analiza digitalnih komunikacijskih sustava u kontroli zračnog prometa
Analiza digitalnih komunikacijskih sustava u kontroli zračnog prometa
Željko Petrunić
Kontrola zračne plovidbe zahtjeva najpouzdanije komunikacijske metode i tehnologiju. Za siguran i učinkovit nadzor zračnog prometa, te za upravljanje protokom zračnog prometa u kojem se prenose govorni i podatkovni sadržaji koristi se široki spektar analognih i digitalnih radijskih i telekomunikacijskih sustava. Komunikacijski sustavi za realizaciju potrebnih veza oslanjaju se na domaće davatelje telekomunikacijskih usluga, ali i na vlastite prijenosne sustave. U sklopu rada...
Analiza dinamike sustava istosmjernog napajanja u elektroenergetskim postrojenjima
Analiza dinamike sustava istosmjernog napajanja u elektroenergetskim postrojenjima
Javor Škare
Sustavi istosmjernog napona predstavljaju posljednji pouzdan izvor električne energije u električnoj instalaciji. Zbog toga oni imaju veliki značaj za pouzdano djelovanje najvažnije opreme u elektroenergetskim postrojenjima. Budući da se sustavi istosmjernog napona s akumulatorskim baterijama kao izvorima razlikuju od sustava izmjeničnog napona, važno je da se prilikom projektiranja tih sustava uzmu u obzir i njihove specifičnosti. U tu svrhu je u ovom magistarskom radu opisan:...

Paginacija