Paginacija

Application of active elements in artificial electromagnetic structures
Application of active elements in artificial electromagnetic structures
Josip Lončar
Active metamaterials are a group of artificial electromagnetic structures that employ active electronic circuits. They are characterized by specific properties, such as amplification, non-reciprocal response, dynamic reconfigurability and dynamic tunability, in addition to properties associated with passive metamaterials. Instability is the most challenging problem facing active metamaterials, especially those incorporating negative elements. The thesis includes a detailed stability analysis...
Application of genetic programming in wireless communications networks space optimization
Application of genetic programming in wireless communications networks space optimization
Vjekoslav-Leonard Prčić
With the ever-growing presence of electronic devices that permeate the world we live in, enabling them to communicate with one another and share domain-specific information each device can provide has become the forefront of future technologies and solutions to every-day problems, making our life richer and helping the society to grow. The Internet of Things, as this network of computers and other devices is commonly referred to, is being constantly exposed to various solutions that aim to...
Applications of Evolutionary Computation to Cryptology
Applications of Evolutionary Computation to Cryptology
Stjepan Picek
In this dissertation we work on several applications of evolutionary computation to difficult problems in cryptology. After the introduction, first chapter deals with the evolution of Boolean functions that can be used in cryptography. Next chapter deals with the evolution of S-boxes with the goal of increasing their DPA resistance. Next application is optimization of combinatorial circuits in order to increase the throughput. Final application is the evolution of search space parameters...
Arhitektura i izvedba dinamički promjenjivog procesora
Arhitektura i izvedba dinamički promjenjivog procesora
Hrvoje Mlinarić
U ovoj doktorskoj disertaciji pod naslovom „Arhitektura i izvedba dinamički promjenjivog procesora“ predložena je nova arhitektura dinamički promjenjivog procesora koji svoju primjenu ima u izvedbama algoritama za digitalnu obradu signala. Predložena nova arhitektura dinamički promjenjivog procesora projektirana je korištenjem HDL jezika, optimizirana za sklopovsku sintezu, te prototipno izvedena u programibilnoj logici. Predloženi su postupci korištenja novopredložene...
Arhitektura izlaznog stupnja poluvodičkog kratkovalnog odašiljača velike snage za digitalnu radiodifuziju.
Arhitektura izlaznog stupnja poluvodičkog kratkovalnog odašiljača velike snage za digitalnu radiodifuziju.
Goran Pavlaković
U poglavlju 1 opisan je razvoj radiodifuzije od 1887. pa sve do danas. Prvi poznati prijenos informacije pomoću elektromagnetskog vala ostvario je Heinrich Hertz u nastojanju potvrđivanja Maxwellove teorije elektromagnetskih valova. U svom eksperimentu načinio je prvi odašiljački sustav koji se sastojao od odašiljača i prijemnika s iskrištem te uspješno potvrdio Maxwellovu teoriju. Odašiljač s iskrištem i njegove izvedenice nastavio se koristiti u komercijalne svrhe, za što je...
Arhitektura višeagentskog sustava temeljena na obojenim Petrijevim mrežama
Arhitektura višeagentskog sustava temeljena na obojenim Petrijevim mrežama
Jan Šnajder
U radu je prikazan općeniti formalni model višeagentskog sustava koji omogućava modeliranje prostorno-vremenskih odnosa i uporabu ponašajnih značajki agenata uključivo njihovo rađanje i umiranje. Model predstavlja proširenje teorije akcije temeljene na utjecajima i reakciji koje omogućava modeliranje trajanja promjena kao i međudjelovanje simultanih akcija. Formalni je model nezavisan od područja primjene i same arhitekture agenata, te je primjenjiv na virtualne i fizičke...
Atmosferski prenaponi na srednjenaponskim vodovima s izoliranim vodičima i nadzemnim kabelskim vodovima
Atmosferski prenaponi na srednjenaponskim vodovima s izoliranim vodičima i nadzemnim kabelskim vodovima
Boris Babić
Prenaponske pojave atmosferskog porijekla predstavljaju značajan izvor kvarova na nadzemnim vodovima. U ovom radu analizirani su atmosferski prenaponi na nadzemnim srednjenaponskim vodovima s izoliranim vodičima i nadzemnim srednjenaponskim kabelskim vodovima. Te dvije tehnologije predstavljaju alternativu klasičnim nadzemnim vodovima s golim vodičima. Iako se SN vodovi s izoliranim vodičima u svijetu koriste više desetljeća, u našim razdjelnim mrežama su još uvijek slabo...
Audio augmented reality as navigation aid for remotely operated vehicle piloting
Audio augmented reality as navigation aid for remotely operated vehicle piloting
Antonio Vasilijević
The majority of Human--Machine Interfaces (HMIs) designed for the tele-operation of unmanned vehicles only present information visually. Frequent overloading of the operator's visual channel may result in accidents. To reduce the occurrence of accidents and improve overall operating performance, this thesis proposes the implementation of the audio Augmented Reality (AR) paradigm in the form of a spatial auditory display for complex navigation tasks such as path following (route guidance) or...
Automatic lip synchronization by speech signal analysis
Automatic lip synchronization by speech signal analysis
Goranka Zorić
This master thesis investigates automatic lip synchronization. It is a method for generating an animation of 3D human face model where the animation is driven only by a speech signal. The whole process is completely automatic and starts from the speech signal. The automatic lip synchronization consists of two main parts: audio to visual mapping and a face synthesis. The thesis proposes and implements a system for the automatic lip synchronization of synthetic 3D avatars based only on the...
Automating the process of schema integration for heterogeneous data warehouses
Automating the process of schema integration for heterogeneous data warehouses
Marko Banek
This doctoral thesis proposes an approach for automated schema integration of heterogeneous data warehouses. A federated data warehouse is a logical integration of data warehouses applicable when physical integration is impossible due to privacy policy or legal restrictions. In order to enable the translation of queries in a federated approach, heterogeneous schemas of the federated and the local warehouses must be matched. The proposed schema integration procedure is capable of solving...
Automatizacija ispitivanja električnih strojeva primjenom profibus industrijske komunikacijske mreže
Automatizacija ispitivanja električnih strojeva primjenom profibus industrijske komunikacijske mreže
Mario Vražić
U okviru ovog rada su ispitane i prikazane mogućnosti PROFIBUS industrijske komunikacijske mreže u ispitivanju asinkronih strojeva. Potvrđena je pretpostavka da PROFIBUS komunikacijska mreža i pripadajuća opreme zadovoljavaju sve uvjete postavljene za ispitivanje električnih strojeva. Osim samog ispitivanja, pomoću ove mreže se vrši i parametriranje pogona (oba pretvarača), te dijagnostika. Dakle, u trajnom pogonu je moguće trenutne podatke “on-line” uspoređivati s unaprijed...
Automatizacija izgradnje i održavanja skladišta podataka
Automatizacija izgradnje i održavanja skladišta podataka
Mario Miličević
Tradicionalna skladišta podataka i analitički alati za podršku odlučivanju orijentirani su prema strateškoj razini odlučivanja. Međutim, kao posljedica brzih promjena na tržištu današnje poslovodstvo zahtjeva i računalnu potporu za odlučivanje na taktičko - operativnoj razini poslovanja. Kako bi se u svakom konkretnom slučaju moglo definirati pojmove "u stvarnom vremenu" (RT), odnosno "gotovo u stvarnom vremenu" (NRT) neophodno je analizirati suštinu odgovarajućeg poslovnog...

Paginacija