Paginacija

Analiza funkcionalnosti mehanizama kvalitete usluge u mrežama za prijenos podataka
Analiza funkcionalnosti mehanizama kvalitete usluge u mrežama za prijenos podataka
Dario Katava
Sve veći broj aplikacija koje danas koristimo zahtjeva prijenos podataka u realnom vremenu (audiovizualne konferencije, VoIP usluga, Internetska televizija). U ovom radu su prikazane javne mrežne platforme sa implementiranim mehanizmima kvalitete usluge koje odgovaraju na zahtjeve spomenutih aplikacija. Opisani su i modeli i protokoli koji omogućavaju upravljanje različitih kategorija prometa kroz mreže za prijenos podataka. U eksperimentalnom radu su provedena mjerenja kvalitete...
Analiza i modeliranje rizika za projekte vjetroelektrana
Analiza i modeliranje rizika za projekte vjetroelektrana
Filip Mužinić
Magistarski rad definira i analizira rizike koji se pojavljuju u projektima vjetroelektrana. Sektor vjetroenergetike se analizira koristeći svjetska iskustva, uz naglasak na Europsku uniju, budući da je Hrvatska upravo u procesu pregovora o pridruživanju. Pokretači i prepreke vjetroenergetike, globalni kao i hrvatski, su definirani i korišteni da bi se objasnili korijeni rizika u projektima vjetroelektrana. Prepoznate su zainteresirane strane u projektu i suprotstavljeni njihovi...
Analiza i optimizacija signalizacijskih procesa u mreži pokretnih komunikacija
Analiza i optimizacija signalizacijskih procesa u mreži pokretnih komunikacija
Mario Kordić
Cilj magistarskog rada bio je obraditi tematiku analize i optimizacije signalizacijskih procesa u mreži pokretnih komunikacija. Prvi dio magistarskog rada donosi pregled povijesnog razvoja, tehnologija i arhitekture u mrežama pokretnih komunikacija. Opisana je arhitektura i sastavni dijelovi mreže pokretnih komunikacija s ciljem pojašnjenja komunikacijskih procesa. U nastavku rada značajan dio je posvećen tematici planiranja i projektiranja mreže. U primjeru koji je obrađen (u mreži...
Analiza i primjena modela distribuiranog usmjeravanja IP prometa u širokopojasnim lokalnim mrežama
Analiza i primjena modela distribuiranog usmjeravanja IP prometa u širokopojasnim lokalnim mrežama
Nikola Musa
U složenim širokopojasnim lokalnim mrežama (ATM/LANE) zbog logičkog segmentiranja se ukazuje potreba za usmjeravanjem IP prometa između izdvojenih logičkih mrežnih cjelina (VLAN). U takvim okruženjima usmjeravanje cjelokupnog prometa u samo jednoj točki predstavlja potencijalno usko grlo po pitanju prospojnog kapaciteta ili pak opterećenosti IP usmjerivača. Rješenje problema potencijalnog zagušenja može se naći u uspostavi paralelizma u IP usmjeravanju, odnosno distribuiranjem...
Analiza i usporedba metoda planiranja bestrzajnih trajektorija
Analiza i usporedba metoda planiranja bestrzajnih trajektorija
Branislav Konjević
U radu su dani opis i usporedba metoda za planiranje trajektorije koje imaju svojstvo neprekinutosti brzine, ubrzanja i trzaja uz istovremeno ograničene brzine i ubrzanja. Metode imaju zadane krajnje uvjete brzina i ubrzanja različite od nule, a moraju prolaziti kroz određeni skup spojnih točaka. Prva od metoda je modifikacija Ho-Cook algoritma polinomima četvrtog i petog stupnja, zbog čega je nazvana modificirana Ho-Cook 445 metoda. Druga metoda se zasniva na Yakimenkovom algoritmu,...
Analiza i vrednovanje Stewartovih paralelnih mehanizama
Analiza i vrednovanje Stewartovih paralelnih mehanizama
Leonardo Jelenković
Rad počinje opisom razloga razmatranja paralelnih struktura temeljenih na Stewartovoj platformi te prikazuje nekoliko postojećih prototipova takvih strojeva. Opis i definicija strukture prikazani su za oba temeljna modela: model sa upravljivom duljinom krakova i model sa konstantnom duljinom krakova. Definiran je pojam radnog prostora te ograničenja paralelne strukture koja moraju biti zadovoljena za svaku njegovu točku kao i algoritam njegova određivanja. Razmatran je utjecaj greaka i...
Analiza iskustvene kvalitete video sadržaja za usluge u pokretnoj mreži treće generacije
Analiza iskustvene kvalitete video sadržaja za usluge u pokretnoj mreži treće generacije
Dunja Vučić
U stalnom su porastu zahtjevi glede kvalitete usluge video strujanja u pokretnoj mreži, stoga raste i važnost predviđanja video kvalitete. U radu su promatrani elementi (video sadržaj, uslužna infrastruktura, mreža, uređaj, korisnik) koji značajno utječu na QoE, doživljenu iskustvenu kvalitetu video sadržaja. U tu svrhu mjereni su QoS parametri (gubitak paketa, kašnjenje, kolebanje kašnjenja) i parametri objektivne metrike (PSNR, zrnatost, zamućenje). Usporedbom izmjerenih...
Analiza izgradnje informacijskih sustava korištenjem programskih pomagala visoke razine
Analiza izgradnje informacijskih sustava korištenjem programskih pomagala visoke razine
Duško Vukmanović
Computer Aided Software Engineering (CASE) tehnologija su alati koji osiguravaju automatiziranu podršku za razvoj softvera. CASE alati su postali važan dio informacijske tehnologije i aktivnosti razvoja softvera. Proizvođači često tvrde da su koristi od CASE tehnologije povećanje produktivnosti i kvalitete. Najbolji postupci u razvoju softvera su prihvaćeni i prilagođeni u softverskim organizacijama radi unaprjeđenja razvoja. Danas CASE tehnologija nudi brojne optimizacije procesa i...
Analiza karakteristika električnih vozila
Analiza karakteristika električnih vozila
Davor Vinčić
U uvodnom dijelu obuhvaćen je problem sveopćeg zagađenja okoline u kojoj živimo, s posebnim osvrtom na veliki doprinos povećanog opsega prometa, u kojem je još uvijek prevladavajući konvencionalni pogon, koji kao izvor energije koristi fosilna goriva. Prikazane su mogućnosti koje nudi primjena alternativnih vrsta pogona i objašnjeni prednosti i nedostaci svake od njih. Obzirom da je električni pogon trenutno najpogodniji za uvođenje u svakodnevno korištenje, njemu je pridana...
Analiza karakteristika naponske impulsne pletizmografije
Analiza karakteristika naponske impulsne pletizmografije
Martina Melinščak
U radu se razmatra naponska impulsna pletizmografija mjerenja volumnih promjena u biološkom tkivu. U naponskoj impulsnoj pletizmografiji se kratkim naponskim impulsima pobuduje tkivo, a mjere se karakteristike prijelaznog procesa. Razmatra se optimizacija parametara u svrhu maksimiziranja mjerne osjetljivosti mjernog signala i minimiziranja varijacija. Moguce su dvije izvedbe, s uzemljenim mjernim otpornikom i uzemljenim mjernim objektom. Provedena su mjerenja za oba slucaja i u radu su...
Analiza kvalitete telekomunikacijskih mreža s više davatelja usluga
Analiza kvalitete telekomunikacijskih mreža s više davatelja usluga
Irena Grgić
Ovaj rad opisuje generičku QoS radnu okosnicu koju pojednostavljuje rješavanje QoS unutar složenog telekomunikacijskog sustava s više davatelja usluga. Generička QoS radna okosnica je neovisna o vrsti usluge, tehnologije, te mrežne konfiguracije na koju se primjenjuje. Osim toga, već postojeće standardizirane procedure koje se tradicionalno koriste prilikom osiguranja QoS nisu odbačene. Jedinstvena terminologija koja definira ključne ...
Analiza kvalitete usluga u mreži treće generacije
Analiza kvalitete usluga u mreži treće generacije
Tihana Galinac Grbac
Temelj daljnjeg razvoja mreža novih generacija izgradnja je jedinstvene mreže koja bi omogućila miješanje svih vrsta prometnih tokova. Nova arhitekturna rješenja, novi tehnološki razvoj i razvoj novih protokola utječu na kvalitetu usluge i performanse mrežnih elemenata. U radu su razmotreni novi zahtjevi na signalizacijsku mrežu te njihov utjecaj na zahtjeve kvalitete usluge. Mrežni elementi utječu na relativne performanse usluga u stvarnom vremenu. Performanse mrežnih elementa...

Paginacija