Paginacija

Adaptivno upravljanje gibanjem četveronožnog robota korištenjem promjenjive podatnosti rotirajućih spiralnih stopala
Adaptivno upravljanje gibanjem četveronožnog robota korištenjem promjenjive podatnosti rotirajućih spiralnih stopala
Alan Mutka
Područje istraživanja doktorske disertacije vezano je za projektiranje i integraciju sustava upravljanja četveronožnih robotskih hodača. Istraživanje je podijeljeno u tri nezavisne cjeline (adaptivna podatnost, kinematika te generiranje sekvenci gibanja) koje se u konačnici integriraju s ciljem dobivanja što prirodnijeg i energetski učinkovitijeg robotskog gibanja. Uloga adaptivne podatnosti odnosno adaptacije elastičnosti noge s obzirom na podlogu i frekvenciju kretanja važna je...
Adaptivno upravljanje istosmjernim uzlaznim pretvornikom napajanim gorivnim člankom
Adaptivno upravljanje istosmjernim uzlaznim pretvornikom napajanim gorivnim člankom
Toni Bjažić
U ovom radu prikazano je adaptivno upravljanje uzlaznim istosmjernim pretvaračem napajanim gorivnim člankom. Dani su matematički modeli gorivnog članka PEM tipa te uzlaznog istosmjernog pretvarača u naponskom i strujnom načinu upravljanja te kontinuiranom i diskontinuiranom režimu rada. Eksperimentalno su određeni linearni matematički modeli uzlaznog pretvarača i uzlaznog pretvarača zajedno s emulatorom gorivnog članka BCS 64-32. Projektiran je osnovni PI regulator za radnu...
Adaptivno upravljanje lokacijskom informacijom za telekomunikacijske usluge s dodanom vrijednosti
Adaptivno upravljanje lokacijskom informacijom za telekomunikacijske usluge s dodanom vrijednosti
Marin Vuković
Kod usluga s dodanom vrijednosti poznavanje konteksta korisnika omogućuje prilagodbu usluga korisnicima. Jedan od aspekata konteksta korisnika jest i lokacijska informacija koja se može proširiti poznavanjem i predviđanjem kretanja. Kako bi se uslugama s dodanom vrijednosti omogućilo rukovanje budućim lokacijama korisnika predložen je adaptivni model upravljanja lokacijskom informacijom. Adaptivno upravljanje uz predviđanje kretanja podrazumijeva i zadatke interpretacije lokacija za...
Adaptivno upravljanje složenim scenarijima u virtualnim okruženjima
Adaptivno upravljanje složenim scenarijima u virtualnim okruženjima
Siniša Popović
Među raznim primjenama sustava virtualne stvarnosti (VR), u posljednjih petnaest godina primjećuje se nagli porast primjene u procjeni i terapiji fizičkih i psiholoških poremećaja. U ovakvim VR sustavima, supervizor katkad provodi ručnu adaptaciju virtualnog okruženja prema osobinama subjekta, u svrhu veće kvalitete i učinkovitosti postupka kojemu je sustav namijenjen. Stanovita objektivna ograničenja i nepraktičnost ručne adaptacije upućuju na potrebu za uvođenjem...
Agenti i protokoli za upravljanje medijskog prilaza mreži
Agenti i protokoli za upravljanje medijskog prilaza mreži
Miljenko Opsenica
U radu su opisane prednosti i nedostaci postojećih i novih telekomunikacijskih mrežnih arhitektura i usluga. Pretpostavka za postizanje bolje i jednostavnije mrežne arhitekture je izgradnja prilaza višemedijskih usluga kao i omogućenje njihove što kvalitetnije veze. Rješenje je postignuto uporabom otvorene mrežne arhitekture s konceptom virtualnog čvora i skupa novih komunikacijskih protokola koji omogućuju prilaz različitih medija. Analizirana je funkcionalnost virtualnog čvora,...
Aktivno potiskivanje niskofrekvencijskih struja smetnji primjenom upravljanih mrežnih sučelja energetskih pretvarača u željezničkim vozilima
Aktivno potiskivanje niskofrekvencijskih struja smetnji primjenom upravljanih mrežnih sučelja energetskih pretvarača u željezničkim vozilima
Nenad Težak
Tema disertacije je aktivno potiskivanje niskofrekvencijskih struja smetnji primjenom upravljanih mrežnih sučelja energetskih pretvarača za napajanje glavnih i pomoćnih pogona u željezničkim vozilima. Široka primjena energetskih pretvarača u željezničkim vozilima, uz druge ključne nove tehnologije, omogućila je u proteklom razdoblju značajno poboljšanje dinamičkih karakteristika suvremenih vozila uz istodobno ostvarivanje ekonomičnijeg rada pogona kao i niz drugih prednosti...
Aktivno smanjenje buke u kabini lakog zrakoplova višekanalnom koherentnom metodom
Aktivno smanjenje buke u kabini lakog zrakoplova višekanalnom koherentnom metodom
Dubravko Miljković
U disertaciji je razvijen višekanalni sustav za aktivno smanjenje buke u lakom zrakoplovu. Osnovni sustav se temelji na koherentnom usrednjavanju rezidualnog signala greške kojim se protufazno pogoni sekundarni izvor. Naprednije verzije ovog sustava koriste a-priori informaciju o valnom obliku buke te postupak adaptacije već započinje od pretpostavljenog valnog oblika (sinusoidalnog valnog oblika prikladne amplitude, faze i frekvencije ili čak samog niskim propustom filtriranog signala...
Alati za analizu i upravljanje poslovnim procesima
Alati za analizu i upravljanje poslovnim procesima
Andrijana Prskalo Maček
Cilj ovog rada je proucavanjem teorije i dosadasnjih postignuca u podrucju analize i upravljanja poslovnim procesima napraviti reinzenjering poslovnog procesa prijava i upisa u srednje skole u Republici Hrvatskoj. U radu se iznose osnovne definicije i koncepti vezani uz poslovne procese, objasnjava se modeliranje i analiza poslovnih procesa te potreba za njihovom optimizacijom. Dan je pregled sustava za upravljanje poslovnim procesima i alata za analizu i modeliranje poslovnih procesa. U...
Algorithms for Efficient Alignment-Free Sequence Comparison
Algorithms for Efficient Alignment-Free Sequence Comparison
Mirjana Domazet Lošo
Sequence comparison is an essential tool in modern biology. It is used to identify homologous regions between sequences, and to detect evolutionary relationships between organisms. Sequence comparison is usually based on alignments. However, aligning whole genomes is computationally difficult. As an alternative approach, alignment-free sequence comparison can be used. In my thesis, I concentrate on two problems that can be solved without alignment: (i) estimation of substitution rates...
Algorithms for de novo assembly of large genomes.
Algorithms for de novo assembly of large genomes.
Robert Vaser
The inability of DNA sequencing technologies to interpret entire molecules led to the development of methods that connect the obtained short fragments back together in a puzzle-like process. They are called assemblers and their design is guided with the notion that similar fragments originate from the same genomic region. That is often annulled due to sequencing errors and repetitive nature of the genome. The advent of new sequencing approaches, namely Pacific Biosciences and Oxford Nanopore...
Algorithms for de novo genome assembly from third generation sequencing data
Algorithms for de novo genome assembly from third generation sequencing data
Ivan Sović
During the past ten years, genome sequencing has been an extremely hot and active topic, with an especial momentum happening right now. New, exciting and more affordable technologies have been released, requiring the rapid development of new algorithmic methods to cope with the data. Affordable commercial availability of the sequencing technology and algorithmic methods which can leverage the data could open doors to a vast number of very important applications, such as diagnosis and...
Algoritmi dinamičkog usmjeravanja u paketskim mrežama s osiguranom kvalitetom usluga
Algoritmi dinamičkog usmjeravanja u paketskim mrežama s osiguranom kvalitetom usluga
Josip Gracin
Uvođenje tehnologije komutacije paketa temeljene na oznakama (MPLS) u mreže zasnovane na IP protokolu značajno proširuje mogućnosti uporabe algoritama za usmjeravanje i upravljanje prometom u takvim mrežama. U ovom radu analiziraju se postojeći algoritmi za dinamičko usmjeravanje te se određuju svojstva koja bi budući algoritmi i protokoli za usmjeravanje u Internet mreži trebali imati.

Paginacija