Pages

Adaptivni algoritam za identifikaciju parametara sinkronog stroja sa stalnim magnetima
Adaptivni algoritam za identifikaciju parametara sinkronog stroja sa stalnim magnetima
Nikola Vuger
U uvodu rada dana je problematika poznavanja i identifikacije parametara sinkronih strojeva sa stalnim magnetima. Opisani su sinkroni strojevi sa stalnim magnetima te je dan matematički model stroja. Predstavljena je podjela algoritama za određivanje parametara strojeva te je dan pregled najčešće korištenih metoda identifikacije parametara. Za daljnju analizu odabrana je adaptivna metoda identifikacije parametara bazirana na sinkronizaciji stanja stroja sa stanjima kaotičnog sustava...
Adaptivni sustav za aktivno poništavanje buke
Adaptivni sustav za aktivno poništavanje buke
Dominik Jelaš
Ovaj rad opisuje mogućnosti poništavanja odnosno smanjenja razine buke, s naglaskom na aktivno poništavanje buke. Ukratko su opisane pasivne metode smanjenja buke, te osnovni principi kod metode aktivnog poništavanja buke. Zatim je detaljnije opisana osnovna adaptivna filtarska struktura i LMS algoritam. Implementacija sustava za poništavanje buke je realizirana na TMS320C6713 DSK, čija je arhitektura detaljnije opisana u radu. Na kraju rada prikazani su rezultati i mjerenja sustava za...
Adaptivni sustav za generiranje preporuka iz domene putovanja
Adaptivni sustav za generiranje preporuka iz domene putovanja
Marija Hlobik
U okviru ovog rada proučeni su modeli preporučiteljskih sustava i njihovi principi rada. Razvijen je vlastiti sustav za generiranje preporuka pri planiranju putovanja. Uz pomoć javno dostupnih aplikacijskih programskih sučelja izgrađen je set podataka o gradovima za planiranje putovanja, smještajnim jedinicama i dostupnim avionskim letovima do pojedinog grada. Proučeni su načini prevladavanja problema nepoznavanja korisnikovih interesa i implementiran je vlastiti način rješavanja...
Adaptivno neizrazito upravljanje impedancijom industrijskog robota Schunk
Adaptivno neizrazito upravljanje impedancijom industrijskog robota Schunk
Lovro Ivanov
Upravljanje silom dodira robotskih manipulatora veliki je izazov modernog svijeta industrije. Jedan od pristupa tom problemu je upravljanaje impedancijom. Robot se treba ponašati kao sustav mase, opruge i prigušnice uzimajući u obzir konstante okoline koju pritišće. Izveden je linearni regulator, te neizraziti potpomognut adaptivnim algoritmom kako bi se upravljanje silom omogućilo na različitim podlogama.
Afektivno računarstvo na ugradbenim računalima
Afektivno računarstvo na ugradbenim računalima
Denis Malić
Korištenje emocija u interakciji čovjeka sa računalom je povezano sa praktičnim aplikacijama koje su postale svakodnevnica. Unatoč tome, izazovi koje sustavi koji imaju cilj klasificirati emocionalna stanja predstavljaju su veliki. Počevši od neodređenosti emocionalnih granica do računske zahtjevnosti često upotrebljavanih algoritama i funkcija koje implementiraju klasifikatore. U ovom projektu je korišteno ugradbneno računalo za potrebe prepoznavanja afektivnih stanja koje...
Agent za prikupljanje i obradu podataka iz okoline temeljen na operacijskom sustavu Android
Agent za prikupljanje i obradu podataka iz okoline temeljen na operacijskom sustavu Android
Igor Petkovski
Prikupljanje podataka iz okoline jedan je od najbrže rastućih trendova u svijetu informacijsko komunikacijske tehnologije. Široko područje primjene senzora potiče ubrzan rast broja aktivnih senzora. Zbog stalnog porasta broja senzora javlja se potreba za stvaranjem novih tehnoloških rješenja za efikasno prikupljanje i obradu podataka generiranih iz M2M mreža. Cilj ovog rada je izrada mobilnog agenta temeljenog na operacijskom sustavu Android koji će biti posrednik u komunikaciji...
Agregiranje izvora fleksibilnosti na razini distribucijske mreže
Agregiranje izvora fleksibilnosti na razini distribucijske mreže
Marija Miletić
Prema posljednjim smjernicama Europske Komisije, potrošači u Europi postaju aktivni sudionici na tržištima električne energije. Budući da većina potrošača nema dovoljnu snagu za samostalno sudjelovanje na tržištu, sudjeluju posredstvom agregatora fleksibilne (upravljive) potrošnje. U ovom radu napravljen je model agregatora koji se na tržištu dan unaprijed natječe protiv spremnika energije.
Aktivna kontrola buke s niskofrekvencijskim zvučničkim nizovima
Aktivna kontrola buke s niskofrekvencijskim zvučničkim nizovima
Ante Mihalj
Raspodjela zvucnog tlaka u zatvorenom prostoru može se predvidjeti zakonitostima geometrijske akustike samo u podrucju srednjih i visokih frekvencija, dok na niskim frekvencijama dominira modalni odziva prostora koji bitno utjece na raspodjelu zvucnog tlaka. Stoga se na vlastitim frekvencijama prostora pojavljuju izraženi maksimumi i minimumi stojnih valova. Kako bi se kontrolirala raspodjela zvucnog polja i na tim frekvencijama, upotrebljavaju se algoritmi aktivne kontrole buke s...
Aktivni oklopljeni mjerni transformator
Aktivni oklopljeni mjerni transformator
Mario Filipašić
Prikazan je efikasan sustav za galvansko odvajanje i usklađivanje impedancije pomoću aktivnog oklopljenog mjernog transformatora koji u širokom spektru frekvencija čuva amplitudu i fazu mjerenog signala. Bilo je potrebno projektirati i izraditi uređaj te nad njim provesti mjerenja. Mjerilo se s Digilentovom programskom potporom WaveForms i PXI mjernim sustavom od National Instrumentsa. Dobiveni mjerni podaci obrađeni su i prikazani u programskom alatu MATLAB.
Aktivno upravljanje podatnosti robotskog hodača korištenjem senzora sile
Aktivno upravljanje podatnosti robotskog hodača korištenjem senzora sile
Damir Mirković
Ovaj diplomski rad proširuje postojeće stanje Dynarobin četvernonožne robotske istraživačke platforme. Prikazane su direktna i inverzna kinematika korištenog četvernožnog robota. Propagacija sile iz referentnog sustava stopala u referentni sustav potkoljenice i kuka te transformacija sile stopala u momente zglobova izvedena je na temelju direktne kinematike noge. Aktivna xyz podatnost i podatnost zglobova temeljene na generičkom virtualnom modelu opruge s prigušenjem...
Akustika klavira
Akustika klavira
Ivan Bebić
Tema ovog rada je akustika klavira. Današnji klavir se razvio iz nekoliko instrumenata kao što su: polikord, čembalo, klavikord te fortepiano. Klavir je osjetljiv i složen mehanizam. Definiran je princip funkcioniranja klavirske mehanike, utjecaj batića na žicu te ostale elemente. Osvrt na materijal izrade te na veličine klavira. Frekvencijski osvrt na ugađanje i harmonike. Izvedena su mjerenja te su, koristeći software Adobe Audition analizirana s obzirom na glasnoću i...

Pages