Pages

Algoritam određivanja portala u proizvoljnoj sceni
Algoritam određivanja portala u proizvoljnoj sceni
Dino Ehman
Iscrtavanje portala može se raditi na različite načine među kojima su najpopularniji iscrtavanje na teksturu i iscrtavanje korištenjem spremnika maske. U ovom radu prikaz rekurzivnog iscrtavanja portala napravljen je pomoću biblioteke OpenGL te pomoću programa Unity, gdje je dodana i mogućnost teleportacije te kontrole pozicije portala mišem.
Algoritam optimiranja trajektorije mobilnoga robota koji uzima u obzir ograničenja brzina i ubrzanja robota
Algoritam optimiranja trajektorije mobilnoga robota koji uzima u obzir ograničenja brzina i ubrzanja robota
Antonija Šumiga
Model gibanja robota s diferencijalnim pogonom uključuje njegov položaj u prostoru te translacijske i rotacijske brzine i ubrzanja kojima se robot giba. Riješen je optimizacijski problem gibanja mobilnog robota u prostoru od početne do zadane pozicije uzimajući u obzir ograničenja brzina i ubrzanja robota te izbjegavajući prepreke. Kriterij optimalnosti može biti kombinacija utrošene energije i vremena gibanja, u kojem slučaju govorimo o vremenski optimalnom gibanju robota. Problem...
Algoritam precizne lokalizacije robotske ruke pomoću kamere
Algoritam precizne lokalizacije robotske ruke pomoću kamere
Jelena Tabak
Rad se bavi problemom računanja udaljenosti između pasivnih markera kroz simulacijski i eksperimentalni dio. Simulacija je provedena u Gazebo okruženju, gdje je kamera bila pričvršćena na robota. Robot je periodično mijenjao položaj relativno s obzirom na postavljene markere. Praćena je promjena u očitanoj udaljenosti s obzirom na položaj kamere. U svrhu provođenja eksperimenta su izrađeni pinovi na koje su pričvršćeni AR markeri. U eksperimentalnom dijelu je promatrana...
Algoritam raspodjele resursa za prilagodljivo strujanje putem protokola HTTP zasnovan na znanju o iskustevnoj kvaliteti
Algoritam raspodjele resursa za prilagodljivo strujanje putem protokola HTTP zasnovan na znanju o iskustevnoj kvaliteti
Iva Rambousek
Uvodno su opisane tehnologije strujanja višemedijskog sadržaja s naglaskom na tehnologiju prilagodljivog strujanja putem protokola HTTP (engl. HTTP Adaptive Streaming, HAS). Definirana je iskustvena kvaliteta te opisani neki parametri koji utječu na iskustvenu kvalitetu kod HAS-a. Testiran je pristup više simultanih klijenata jednom HAS-poslužitelju preko zajedničke veze ograničene propusnosti. Zatim je opisan algoritam raspodjele mrežnih resursa za klijente koji istovremeno...
Algoritam slijeđenje zasnovan na informacijama s 3D kamere i laserskog senzora
Algoritam slijeđenje zasnovan na informacijama s 3D kamere i laserskog senzora
Zvonimir Marjanović
Implementiran je algoritam za slijed¯enje korištenjem ocˇitanja s 3D senzora te laserskog senzora udaljenosti. Algoritam se temelji na algoritmu cˇistog slijed¯enja. Implementacija je omogu´cena korištenjem okruženja za razvoj softvera za robote koji se naziva ROS - robotski operacijski sustav. Roboti korišteni pri izvedbi rada su Pioneer 3-DX mobilni roboti. Cilj rada algoritma je izraˇcun potrebne kutne i linearne brzine robota koji prati putanju. Evaluacija rezultata izvedbe...
Algoritam straničenja velike baze podataka genoma
Algoritam straničenja velike baze podataka genoma
Mateo Stjepanović
Straničenje velike baze podataka se odvija u dva koraka. Prvi je podjela baze podataka na manje cjeline (baze podataka manjeg memorijskog kapaciteta). On je ostvaren pomoću bash skripte koja, uz sqlite3 naredbe, uspijeva napraviti kostur originalne baze te SQL upite za punjenje baze podacima. Drugi korak je samo straničenje koje iterira po svim bazama te traži podatak koji želimo obraditi. Za nastavak i poboljšanje straničenja može se uvesti lista indeksa baza podataka te se...
Algoritam temeljen na promjeni orijentacije za sustav za detekciju pada starijih osoba
Algoritam temeljen na promjeni orijentacije za sustav za detekciju pada starijih osoba
Andrej Žele
Ljudi su danas u svakodnevnom životu u opasnosti od raznih oblika ozljeda. Istraživanja pokazuju da svaka treća osoba starija od 65 godina barem jednom u godini padne. Uređaj koji se koristio za detekciju pada prilikom izrade ovog rada je Shimmer3. Mogućnost detektiranja pada pomoću promjene orijentacije vektora akceleracije nudi dobar i inventivan način mjerenja pokretljivosti. Algoritam koji je ponuđen zasnovan je na dva parametra: gravitacijom otežanu amplitudu akceleracija te...
Algoritam upravljanja relejima pomoću digitalnih izlaza mikrokontrolera
Algoritam upravljanja relejima pomoću digitalnih izlaza mikrokontrolera
Ivan Tušek
Procesom automatizacije nastoji se provesti upravljanje procesima bez izravnog utjecaja čovjeka. Upravljanje je najjednostavniji oblik automatizacije te omogućava mijenjanje izlaza promjenom ulaznih signala. Koristi se većinom programsko upravljanje gdje mikrokontroleri električnim signalima izazivaju promjene izlaza. Veliki broj izlaznih sklopova kojima treba upravljati predstavlja problem zbog ograničenja broja signala koje mikrokontroler može dati. Ovaj rad daje jednostavan...
Algoritam upravljanja sustavom crpnih stanica na Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb
Algoritam upravljanja sustavom crpnih stanica na Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb
Mario Totović
U ovom radu dan je detaljan opis i način rada sustava crpnih stanica na novoj Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb koji se sastoji od dvije crpne stanice svaka od sedam crpki i dva retencijska bazena sa razdjelnom građevinom. Također, dan je i algoritam upravljanja koji se implementirao u programskom paketu tvrtke Siemens Tia Portal-u. Opisan je i detaljno obrađen napisan programski kod u Tia Portal-u.
Algoritam za mjerenje broja otkucaja srca pogodan za korištenje na ugradbenim računalnim sustavima
Algoritam za mjerenje broja otkucaja srca pogodan za korištenje na ugradbenim računalnim sustavima
Katarina Silov-Tepić
Električna aktivnost srca mjeri se pomoću elektrokardiografa (EKG) i u standardnim dijagnostičkim postupcima mjerenje traje nekoliko stotina milisekundi. Suvremene tehnologije zasnovane na elektroničkim sklopovima i mikrokontrolerima niske potrošnje i malih dimenzija te bežičnoj tehnologiji omogućuju neprestano (kontinuirano) praćenje rada srca, pri čemu se prvenstveno prati broj otkucaja srca. Dobiveni mjereni zapisi u sebi sadržavaju koriste informacije o načinu radu srca te se...
Algoritam za ocjenu vještine igrača temeljen na aplikacijskom kontekstu
Algoritam za ocjenu vještine igrača temeljen na aplikacijskom kontekstu
Jelena Konfic
Ovaj rad se fokusira na poboljšanje algoritama za ocjenu vještine igrača u MOBA igrama od kojih je za studijski slučaj odabrana igra Heroes of Newerth. Kako se u većini postojećih algoritama promjena u ocjeni vještine igrača određuje samo na temelju ishoda pojedine partije, razvijen je algoritam imena ACARI koji u obzir uzima i učinak igrača. Učinak igrača je određen parametrima koji predstavljaju aplikacijski kontekst, kao što su npr. broj ubijenih protivnika, koliko je puta...
Algoritam za odabir pjesama na temelju značajki zvučnog signala i strojnog učenja
Algoritam za odabir pjesama na temelju značajki zvučnog signala i strojnog učenja
Niko Draganić
Pokazani su razlozi za odabir ovog zadatka. Potom je prikazano trenutno stanje u glazbenim mrežnim servisima te algoritmi koji se koriste. Dane su glavne teorijske smjernice za strukturu algoritma. Predočena je implementacija algoritma u programskom okruženju Matlab te na kraju usporedba sa postojećim algoritmima.

Pages