Pages

"Energetska Unija" put ka jačanju energetskog jedinstva i neovisnosti Europske Unije
"Energetska Unija" put ka jačanju energetskog jedinstva i neovisnosti Europske Unije
Luka Đurđević
Tema rada je „Energetska unija“ put ka jačanju energetskog jedinstva i neovisnosti Europske unije. U radu se opisuje plan stvaranja Energetske unije, koji je iznijela Europska komisija u 2015 godini. Analizira se energetska situacije u Europi, gdje je dan pregled proizvodnje, potrošnje i uvoza energije, te geopolitički značaj energije. Opisane su osnovne dimenzije budućeg europskog energetskog sustava, njegove prednosti, važnost i potrebni koraci njegovog uspostavljanja, te...
"Pametna rukavica" za pomoć slabovidnim osobama
"Pametna rukavica" za pomoć slabovidnim osobama
Matej Rajković
U radu su implementirani postupci za prepoznavanje i praćenje predmeta kao rješenje problema dohvaćanja predmeta slabovidnih osoba. Navedena je implementacija Single Shot MultiBox Detector mreže za računalni vid koja daje dobre rezultate za prepoznavanje predmeta, ali se teško skalira te brzina izvođenja ovisi o željenoj preciznosti. Pojašnjeni su slojevi mreže te njihova implementacija i postupak treniranja korištenjem razvojnog okvira PyTorch. Za praćenje predmeta je...
15-minutna rezolucija prognoze gubitaka u prijenosu električne energije metodom strojnog učenja
15-minutna rezolucija prognoze gubitaka u prijenosu električne energije metodom strojnog učenja
Andro Radičević
U ovom radu primjenjuju se postupci strojnog učenja na problem predviđanja gubitaka u prijenosnoj mreži električne energije Republike Hrvatske. Obrazlaže se čitav postupak pročišćavanja i filtriranja sirovih podataka, izrade značajki i primjene tri algoritma strojnog učenja: SGD, ElasticNet i Lasso. Rezultati ova tri algoritma se uspoređuju, te se istražuje i promjena preciznosti ovisno o tome koliko unaprijed se vrši predviđanje. Također je i priložena diskusija o...
2D Fizikalni pogon
2D Fizikalni pogon
Luka Samac
U ovom radu, prikazane su faze izrade fizikalnog pogona za simulaciju krutih tijela te fizikalna podloga potrebna za njegovu izradu. Implementacija je pisana u jeziku Javascript. Pogon radi u stvarnom vremenu te pretpostavlja da je između dva okvira uvijek prošlo jednako vrijeme (60 okvira u sekundi). Opisani su algoritmi detekcije sudara konveksnih objekata te formule za rezoluciju sudara. Algoritam korišten za detekciju sudara je SAT algoritam, a fizikalne formule dobivene su iz...
30-MHz pojačalo u klasi E sa AlGaN/GaN HFET-om
30-MHz pojačalo u klasi E sa AlGaN/GaN HFET-om
Tomislav Majdak
Pojačala klase E su visokoefikasna pojačala koja koriste tranzistor kao sklopku te prilagodnu mrežu koja oblikuje valne oblike napona i struje s ciljem smanjivanja disipacije na tranzistoru. Na taj način povećavamo ukupnu efikasnost pojačala. Klasa E pojačala je razvijena 1975. godine od strane Nathana O. Sokala. Glavna ideja E klase pojačala je ispravljanje nedostataka D klase pojačala, gdje izlazni kapacitet tranzistora pri višim frekvencijama povećava disipaciju, a samim time...
3D SLAM metode i obrada skupova 3D podataka za stvaranje karte vinograda pogodne za navigaciju mobilnog manipulatora
3D SLAM metode i obrada skupova 3D podataka za stvaranje karte vinograda pogodne za navigaciju mobilnog manipulatora
Luka Braut
Unutar rada proučeno je trenutno stanje tehnike u području rekonstrukcije i mapiranja prostora 3D lidarom. Implementirana je izgradnja karte prostora kroz algoritme Lio-Sam i Cartographer nad podatcima prikupljenim unutar vinograda Jazbina. Podatci su prikupljeni robotskim sustavom uz pomoć 3D lidara te IMU senzora. Izgrađene karte prostora pohranjene su u obliku oblaka točaka, koji je pogodan za primjenu navigacije robota.
3D igra za testiranje refleksa za Android operacijski sustav
3D igra za testiranje refleksa za Android operacijski sustav
Matej Vukosav
Android mobilna 3D igra za testiranje refleksa zabavna je igra koja na jednostavan način testira ljudske reflekse. Igra je napravljena kombinacijom razvojnog okruženja Unity i Android Studio i jezicima Java i C#. Android operacijski sustav pokriva veliki dio mobilnih uređaja i omogućava dostupnost igre na preko 83% mobilnih uređaja. Unity kao moćan razvojni alat pruža mogućnost implementacije raznih 3D objekata i njihovo povezivanje u jednu cjelinu putem dostupnih nivoa za igranje....
3D interakcija u web pregledniku
3D interakcija u web pregledniku
Josip Mesarić
WebGL je bibilioteka za hardwerski pokretano 3D renderiranje pomoću JavaScripta. Bazirano je na dokazanom grafičkom API-ju OpenGL. WebGL je podržan od gotovo svih web preglednika kao i većeg dijela mobilnih preglednika. Three.js je biblioteka koja olakšava razvoj aplikacija u WebGL standardu i programskom jeziku JavaScript.
3D interaktivna vizualizacija simulacije vibracija
3D interaktivna vizualizacija simulacije vibracija
Nikola Vugdelija
Osiguravanje minimalne razine buke motora je jedan od ključnih zadataka inženjera pri projektiranju motora, stoga im je iznimno važno održati vibriranje motora prilikom rada na što nižoj razini jer vibracija motora izravno utječe na buku koju motor proizvodi. NVH (engl. Noise, Vibration, Harshness) simulacije pružaju jednostavan način provjere snage vibracija pojedinih dijelova motora u fazi projektiranja. No, računske simulacije ove vrste nerijetko proizvode podatke koje se ne...
3D ispis robotskom rukom
3D ispis robotskom rukom
Luka Karniš
U ovom projektu istražena je tehnologija 3D printanja čokolade koristeći robotsku ruku. Implementirana je elektromehanička komponenta za precizno upravljanje istiskivanjem čokolade i razvijen algoritam za planiranje gibanja. Tijekom eksperimentiranja, testirane su različite postavke temperature i brzine ekstruzije kako bi se postigli zadovoljavajući rezultati. Budući rad će se fokusirati na optimizaciju kretnji i daljnje poboljšanje tehnike printanja čokolade.
3D obrada rekonstruiranih točaka
3D obrada rekonstruiranih točaka
Marko Kadić
Proučena je Triclops biblioteka za stereo procesiranje slika (generiranje 3D oblaka podataka) dobivenih stereo kamerom. Proučena je PCL (Point Cloud Library) biblioteka otvorenog koda namijenjena za obradu podataka o trodimenzionalnom obliku prostora. Pri proučavanju biblioteke naglasak je bio na algoritmima 3D registracije. Pomoću para stereo kamera i navedenih biblioteka izvršena je 3D rekonstrukcija objekata, pri čemu je 3D registracija odrađena na više načina. Uspoređeni su...
3D pogonski sustav za računalne igre zasnovan na primijenjenoj računalnoj grafici i Vulkanu
3D pogonski sustav za računalne igre zasnovan na primijenjenoj računalnoj grafici i Vulkanu
Jan Krešić
Ovaj rad govori o arhitekturi i procesu oblikovanja i dizajniranja pogonskog sustava video igara, s Graphite pogonskim sustavom kao rezultatom rada. Ovaj rad također prezentira podatke testa pogonskog sustava i analizu istih, pružajući numericke podatke performansi pogonskog sustava i slike vizualnih rezultata sustava za vrijeme rada.

Pages