Pages

Akustika studijskih i režijskih prostora
Akustika studijskih i režijskih prostora
David Cindrić
Glavni cilj akustičke obrade prostora je realna reprodukcija snimljenog materijala bez negativnog utjecaja prostorije na dobivenu zvučnu sliku. Tako su u ovom radu poboljšani akustički parametri malog studijskog i režijskog prostora uporabom osnovnih akustičkih elemenata (bas zamki i apsorpcijskih površina). U spomenutim prostorima izmjereni su impulsni odzivi prije i nakon akustičke obrade prostora, nakon čega su uspoređeni sa rezultatima dobivenim pomoću računalne simulacije...
Akustička  svojstva kanalnih prigušivača
Akustička svojstva kanalnih prigušivača
Slobodan Šodolović
Razmotriti osnovne parametre koji utječu na akustička svojstva kanalnih prigušivača u ventilacijskim, klimatizacijskim i ispušnim sustavima. Projektirati jedan kanalni prigušivač te izračunati unesene i prenešene akustičke gubitke. Obraditi utjecaja protoka zraka na vlastiti uneseni šum prigušivača i na ukupne akustičke i protočne karakteristike prigušivača. Razmotriti mjerne metode za određivanje akustičkih parametara kanalnih prigušivača prema postojećim normama.
Akustička obrada tonskog studija
Akustička obrada tonskog studija
Mislav Šalković
U prostoriji paralelopipednog oblika, sa prosječnim vremenom odjeka 1,5 sekundi, postigli smo da akustičkim tretiranjem smanjenje vremena odjeka na prihvatljivih 0.4 sekunde. Uz smanjenje vremena odjeka, potrebno je bilo i razbiti paralelnost zidova i smanjiti prostornu simetriju radi eliminacije pojave koju nazivamo flutter-jekom ili lepršajućom jekom. Prije nego što smo mogli prostor akustički obraditi bilo je potrebno odrediti početno stanje u prostoriji što smo napravili uz...
Akustičke značajke koncertnih dvorana i kazališta kroz povijest
Akustičke značajke koncertnih dvorana i kazališta kroz povijest
Marina Klanjčić
Osiguranje akustičke kvalitete prostorija, ovisno o njihovoj namjeni, važan je element svakog kvalitetnog procesa građenja. U projektiranju zgrada glazbenog karaktera isprepliću se znanost o akustici i umjetnost arhitekture i glazbe. Dobra arhitektura, jedna je od polaznih točaka za potpuni doživljaj u umjetnosti, zato je suradnja arhitekata i akustičara od velike važnosti za postizanje ovog cilja. Koncertne dvorane i kazališta zahtijevaju najviše opreza i kontrole pri akustičkom...
Akustičke značajke violine
Akustičke značajke violine
Filip Horvat
U diplomskom radu obrazložena su osnovna svojstva zvuka, građa violine te način na koji violina vrši pretvorbu energije i reproducira zvuk. Također, navedene su tehnike sviranja i osnovne akustičke kvalitete violine. U drugom dijelu opisano je mjerenje objektivnih i subjektivnih parametara. Predstavljeni su i opisani rezultati istraživanja te je provedena analiza korelacije između tih parametara. Ispitivanje je provedeno na 7 različitih violina i određeni su bitni akustički...
Akustički otisci
Akustički otisci
Jurica Tumbri
U radu je opisan primarni način rada i primjene sustava identifikacija glazbenih zapisa s akustičnim otiscima. Navedeni su opći dijelovi sustava te mogući procesi od pripremne obrade zapisa, izgleda otiska i pretraživanja baze s najvećim fokusom na ekstrakciju značajki. Nabrojane su najviše korištene značajke u amplitudnoj i spektralnoj domeni, te obrađena su dva najzastupljenija algoritma detekcije tempa u glazbi. U sklopu rada su izvedeni algoritmi ekstrakcija značajki u...
Akustički parametri  višenamjenskih dvorana
Akustički parametri višenamjenskih dvorana
Ivan Ugrina
Glavni zadatak ovog diplomskog rada bio je procjena akustičke kvalitete odabrane višenamjenske dvorane. Akustička kvaliteta najviše ovisi o vremenu odjeka prostorije, a može se procijeniti i iz niza dodatnih akustičkih parametara koji su obrađeni u ovom radu. Mjerenje smo vršili profesionalnom mjernom opremom koja se koristi u akustičkim mjerenjima a rezultate obradili i analizirali ponajviše u excel programskom alatu te smo iste prikazali u poglavlju 4 ovog rada. Iz svih...
Akvizicija 1D signala sustavom sažimajućeg očitavanja
Akvizicija 1D signala sustavom sažimajućeg očitavanja
Lucija Oštrić
U ovom radu bit će opisan realizirani sustav sažimajućeg očitavanja korištenjem razvojnog sustava ZedBoard. Cilj je pokazati kako sustav može raditi sa signalima uzorkovanih puno manjom frekvencijom od Nyquistove. Sustav koristi vanjski šesterokanalni akvizicijski sklop, s kojim je povezan preko FMC konektora. Bit će opisana implementacija sustava u razvojnoj okolini Vivado Design Suite. Sustav ima ulogu osigurati akvizicijskom sklopu pristup mjernoj matrici te očitavanje izmjerenih...
Alat za Man-In-the-Middle napade pomoću Android uređaja bez root privilegija
Alat za Man-In-the-Middle napade pomoću Android uređaja bez root privilegija
Roko Grubelić
Pametni telefoni su sve rašireniji i jeftiniji. Svojim specifikacija mogu parirati računalima od prije samo nekoliko godina. Postoje brojne aplikacije za operacijski sustav Android koje omogućavaju izvođenje MITM napada ukoliko posjeduju privilegije. No kakve napade je moguće izvesti bez privilegija? U ovom radu proučeni su načini dijeljenja pristupa Internetu te dvije metode obrade prometa na Android sustavu na kojem napadač ne posjeduje privilegije. Dijeljenje pristupa Internetu...
Alat za analizu korištenja usluge strojne provjere pravopisa
Alat za analizu korištenja usluge strojne provjere pravopisa
Martin Sven Kovačić
Ovaj rad bavi se nadogradnjom alata za analizu korištenja usluge strojne provjere pravopisa. Korištena je baza podataka PostgreSQL za pohranu podataka o korisničkim zahtjevima za ispravljanje. Poslužiteljska web-aplikacija, napisana u Node.jsu, je preuređena po načelima troslojne arhitekture s REST sučeljem. Klijentska aplikacija je prilagođena promjenama na poslužiteljskom dijelu. Administratorima je ponovno omogućeno upravljanje korisnicima koristeći mehanizme koji osiguravaju...
Alat za brzo pretraživanje baza proteinskih slijedova
Alat za brzo pretraživanje baza proteinskih slijedova
Ivan Vujević
Kod pretrage baza bioloških sljedova postoje dvije vrste algoritama. Jedna vrsta su deterministički, koji koriste rigorozne algoritme za pronalazak optimalnog rješenja. Druga vrsta su heuristički algoritmi koji ne pronalaze optimalno rješenje, ali ovi algoritmi su puno brži od determinističkih algoritama. Potrebno je pronaći kompromis između brzine i točnosti pretrage. U ovom radu opisan je heuristički algoritam pretrage. Na početku se za svaki slijed odredi lista riječi te se...
Alat za globalno poravnavanje sekvenci
Alat za globalno poravnavanje sekvenci
Goran Žužić
Ovaj rad predlaže bioinformatički alat za poravnavanje cijelog genoma. Dano je detaljno objašnjenje algoritma te usporedba s drugim renomiranim alatima koji rješavaju slični problem poput MUMmer-a i BLASR-a. Dobiveni algoritam se pokazao kao vrlo efikasan, usporediv s alatom MUMmer, iako uz manju mjeru osjetljivosti.

Pages