Pages

Alat za kreiranje personaliziranih izvještaja temeljem podataka servisa Google Analytics
Alat za kreiranje personaliziranih izvještaja temeljem podataka servisa Google Analytics
Josip Hotovec
Google Analytics je jedan od servisa koji omogućava prikupljanje i analizu podataka o posjetiteljima web-sjedišta. Količina podataka dostupnih za analizu je jako velika te kako bi se riješio problem količine, važno je izdvojiti ključne informacije. Najvažniji podaci obuhvaćaju informacije o broju posjetitelja web-sjedišta, njihovoj lokaciji i internetskom pregledniku kojega su koristili te podatak o ukupnom broju pregleda web-sjedišta. Za kreiranje personaliziranog izvještaja se...
Alat za mapiranje dugih očitanja dobivenih RNA sekvenciranjem
Alat za mapiranje dugih očitanja dobivenih RNA sekvenciranjem
Josip Marić
RNA sekvenciranje je tehnologija koja koristi alate za sekvenciranje druge generacije za analizu transkriptoma. Bioinformatički alati se koriste za analizu RNA sljedova u svrhu otkrivanja prisutnosti i kvantitete RNA molekula u danom trenutku, što je važno za otkrivanje funkcionalnih elemenata genoma i razumijevanja razvoja bolesti. U ovom radu iznešen je alat koji je izgrađen iz metode poravnanja koju koristi BBMap alat. Razvijeni alat koristi se za poravnavanje dugih očitanja sa...
Alat za mapiranje podataka dobivenih RNA sekvenciranjem
Alat za mapiranje podataka dobivenih RNA sekvenciranjem
Igor Jerković
RNA sekvenciranje je metoda za analizu transkriptoma. Razumijevanje transkriptoma je izuzetno važno iz nekoliko razloga kao što su shvaćanje funkcionalnih elemenata genoma i razumijevanje razvoja pojedinih bolesti, što je samo par od mnogih mogućnosti primjene. Ovaj rad prikazuje novi algoritam za mapiranje podataka dobivenih RNA sekvenciranjem, posebice za očitanja koja se prostiru preko više eksoma. Usporedba sa trenutno najhvaljenijim i najboljim sličnim alatima kao što su Tophat...
Alat za poravnanje dugačkih očitanja
Alat za poravnanje dugačkih očitanja
Marko Ratković
Poravnavanje bioloških sljedova predstavlja jedan od najstarijih i najviše istraživanih problema u bioinformatici. Cilj je identificirati slične regije koje mogu predstavljati funkcionalnu, strukturalnu ili evolucijsku vezu između dvaju organizama. Neprekidnim razvojem tehnologije napreduju i uređaji za sekvenciranje te su moguća sve duža očitanja. Javlja se potreba za razvojem alata koji će moći poravnati takva dugačka očitanja koja potencijalno mogu imati i visok postotak...
Alat za poravnavanje genoma
Alat za poravnavanje genoma
Petar Žuljević
Poravnanje genoma je jedan od većih problema u bioinformatici koji još uvijek nije efikasno riješen. Iako su poznati egzaktni algoritmi kojima bi se moglo doći do optimalnog rješenja, oni se ipak ne koriste jer bi njihovo izvođenje zahtijevalo previše vremena. U radu je opisan alat za poravnanje genoma ostvaren kao višedretveni program u programskom jeziku C++. Alat se bazira na pronalasku identičnih podnizova zadanih genoma pomoću sufiksnog polja, a nakon toga na primjeni...
Alat za statističku obradu velikog skupa podataka s energetskih tržišta s ciljem stohastičkog modeliranja agregatora odziva potrošnje
Alat za statističku obradu velikog skupa podataka s energetskih tržišta s ciljem stohastičkog modeliranja agregatora odziva potrošnje
Domagoj Badanjak
Ovaj rad započinje kratkim opisom liberalizacije tržišta električne energije i njegovih glavnih svojstava. Svo sljedeće istraživanje temelji se na primjeru Danske, čija je struktura tržišta električne energije detaljno istražena i opisana s fokusom na veleprodaju i pomoćne usluge. Zatim slijedi proces prikupljanja javno dostupnih podataka potrebnih za daljnju statističku analizu. Tako prikupljeni sirovi podatci morali su proći proces predobrade kako bi potencijalne greške bile...
Alat za upravljanje dockerima
Alat za upravljanje dockerima
Roko Srđan Buča
Cilj ovog završnog rada je bio napraviti alat za upravljanje dockerima s grafičkim korisničkim sučeljem. Danas su dockeri brzo rastuća tehnologija. Ipak, još uvijek je glavni način korištenja dockera isključivo preko ljuske operacijskog sustava. Jednostavno grafičko korisničko sučelje omogućuje prosječnom korisniku izbjegavanje učenja sintakse naredbi i interakcije naredbi te umjesto toga može odmah početi koristiti docker na koristan i produktivan način. Korisnicima koji...
Alati za analizu zlonamjernih programa u Android okruženju
Alati za analizu zlonamjernih programa u Android okruženju
Anja Šoštar
U ovom radu opisani su alati za analizu zlonamjernih programa s naglaskom na alate koji se koriste prilikom analize zlonamjernih programa namijenjenih operacijskom sustavu Android. Opisano je nekoliko najvećih skupina zlonamjernih programa namijenjenih pametnim telefonima i sigurnosna svojstva operacijskog sustava Android. Na kraju su opisani postupci analize zlonamjernih programa te najčešće korišteni alati za analizu. Kroz dva praktična primjera prikazana je funkcionalnost opisanih...
Alati za ispitivanje ranjivosti računalnih sustava
Alati za ispitivanje ranjivosti računalnih sustava
Konrad Višković
U ovome su radu opisani osnovni pojmovi računalne sigurnosti potrebni za bolje razumijevanje rada. Opisan je postupak procjene rizika te pravni dokumenti sigurnosne infrastrukture u Republici Hrvatskoj. Opisan je postupak provođenja ispitivanja ranjivosti računalnih sustava i razlozi za njegovo provođenje. Opisane su najčešće ranjivosti računalnih sustava i uzroci njihovog nastanka. Opisana je podjela alata za ispitivanje s obzirom na područje njihove primjene. U praktičnom djelu...
Algoritam decentralizirane raspodjele točaka fronte u svrhu istraživanja nepoznatog prostora višerobotskim sustavom
Algoritam decentralizirane raspodjele točaka fronte u svrhu istraživanja nepoznatog prostora višerobotskim sustavom
Marin Kovač
U radu je implementiran algoritam decentralizirane raspodjele toˇcaka fronte u svrhu istraživanja nepoznatog prostora višerobotskim sustavom, temeljen na market modelu, uz korištenje robota Pioneer P3-DX. Istovremenu lokalizaciju i izgradnju karte obavlja Google Cartographer. Algoritam raspodjele toˇcaka ukljuˇcuje filtriranje (grupiranje) toˇcaka fronte, koje detektira Google Cartographer, pomo´cu aglomerativnog hijerarhijskog algoritma za grupiranje. Raspodjela zadataka vrši se...
Algoritam detekcije atrijske fibrilacije primjenom Hilbertove transformacije
Algoritam detekcije atrijske fibrilacije primjenom Hilbertove transformacije
Ana Marija Kisegi
U radu je opisan algoritam za detekciju atrijske fibrilacije primjenom Hilbertove transformacije. Detektirani su R zupci i izlučene su značajke atrijske fibrilacije. Algoritam započinje prikazom EKG signala, te dalje slijedi filtriranje, podjela na odsječke, deriviranje, Hilbertova transformacija, detekcija R zubaca i ekstrakcija značajki atrijske fibrilacije pod koje se podrazumijeva srčani ritam, detekcija P valova i varijabilnost. U svrhu prikaza postignutih rezultata razvijeno je...

Pages