Pages

Usporedba visokoomskih otpora u vrhunskoj točnosti
Usporedba visokoomskih otpora u vrhunskoj točnosti
Ivan Leniček
Primarni elektromagnetski laboratorij (PEL), koji djeluje u sklopu Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, kao glavnu zadaću ima pohranjivanje etalona četiriju osnovnih elektromagnetskih jedinica: volta, farada, oma i sekunde. Skupni etalon otpora FER i laboratorijski mjerni postupci za uspostavu i očuvanje sljedivosti postali su osnova za laboratorijsko umjeravanje otpora u vrhunskoj točnosti. Ograničenje postojećeg skupnog etalona na otpore do vrijednosti 100 MΩ potaknulo...
Usporedna analiza AAA protokola za rad u bežičnim mrežama
Usporedna analiza AAA protokola za rad u bežičnim mrežama
Mladen Stanke
U ovom istraživanju se na praktičnom slučaju istraživala razlika u Diameter i RADIUS protokolu te njihovo ponašanje u stvarnoj situaciji. Testna okolina je realizirana pomoću VitalAAA programa u kojem su podržani RADIUS server i klijent, te Diameter server i klijent. Iz logova se očitavalo vrijeme reakcije u pojedinim mjerenjima. Mjerena su: vremena uspostava spajanja kod RADIUS i Diameter protokola, vrijeme reakcije klijenta na događaj da primarni server nije dostupan, pouzdanost...
Usporedna analiza arhitektura i scenarija uvođenja optičke pristupne mreže sljedeće generacije
Usporedna analiza arhitektura i scenarija uvođenja optičke pristupne mreže sljedeće generacije
Zijad Havić
U disertaciji se predlaže metodologija za usporednu analizu arhitektura i scenarija uvođenja optičkih pristupnih mreža sljedeće generacije uz pretpostavku niske početne i očekivane gustoće korisnika. Metodologija uključuje model i metode analize koji se primjenjuju u proračunu troškova, raspoloživosti i potrošnje energije pristupne mreže. Metode su implementirane u okviru programskog alata CABE. Alat omogućuje, također, analizu osjetljivosti performansi i troškova mreže na...
Uspostava komunikacije protokolom SIP kroz heterogene mreže IPv6/IPv4 bez narušavanja kvalitete usluge
Uspostava komunikacije protokolom SIP kroz heterogene mreže IPv6/IPv4 bez narušavanja kvalitete usluge
Rajko Mihajlović
U radu je dan uvid u zahtjeve i potrebe koje se javljaju prilikom uvođenja protokola IPv6 u VoIP internetsku okolinu. Analizirane su signalne poruke koje se izmjenjuju između korisničkih agenata i posredničkih SIP poslužitelja kroz heterogene mreže IPv6/IPv4. Pojavom novih pružatelja usluga koji nemaju mogućnost korištenja javnih IPv4 adresa, sve će češći slučaj biti da će se za pristup Internetu koristiti IPv6 pristupne mreže. S obzirom na široku rasprostranjenost usluga...
Ustrojstvo i postupci osiguranja sljedivosti primarnog elektromagnetskog laboratorija
Ustrojstvo i postupci osiguranja sljedivosti primarnog elektromagnetskog laboratorija
Mario Krešić
Osnovna zadaća Primarnog elektromagnetskoga laboratorija je da putem odgovarajućih usporedbi njegovih referentnih etalona međunarodnima, osigura potrebnu sljedivost. Isto tako, unutar samog laboratorija treba biti osigurana njegova interna sljedivost. Na Primarni elektromagnetski laboratorij postavljaju se i ostali zahtjevi sustava kakvoće u pogledu djelatnika, opreme, prostorija i okoliša. U drugom poglavlju ovog rada opisani su: zahtjevi sustava kakvoće propisani za umjerne...
Utjecaj brzih paketskih usluga na postupke projektiranja prijenosne UMTS mreže
Utjecaj brzih paketskih usluga na postupke projektiranja prijenosne UMTS mreže
Davor Duspara
U magistarskom radu je opisan proces projektiranja prijenosnog dijela UTRAN mreže (UTRAN – UMTS Terrestrial Radio Access Network) sa svrhom smanjenja kapacitetskih troškova u mreži uz održavanje jamstva za QoS i GoS. U radu se koristi nekoliko postupaka dimenzioniranja ATM ili IP prijenosne mreže. Kaufman–Robertsov (K–R) postupak sa CAC modelom se primjenjuje za garantirane kanalno komutirane (CS) i paketski komutirane (PS) usluge. Modificirani K–R postupak sa elastičnim...
Utjecaj distribuirane proizvodnje električne energije na povećanje raspoloživosti napajanja u telekomunikacijskom i podatkovnom postrojenju
Utjecaj distribuirane proizvodnje električne energije na povećanje raspoloživosti napajanja u telekomunikacijskom i podatkovnom postrojenju
Domagoj Talapko
Predmetna disertacija se bavi istraživanjem telekomunikacijske i podatkovne infrastrukture, njezine raspoloživosti i procesima odlučivanja u svrhu optimizacije dediciranih izvora energije. Kao glavni kriteriji za odlučivanje odabira prikladne arhitekture, zasnovane na različitim kombinacijama raznih distribuiranih izvora električne energije i spremnika energije kao i uporabe pojne mreže ističu se kapitalna ulaganja, operativni troškovi, emisija CO2 i rizici vezani za opskrbu...
Utjecaj distribuirane proizvodnje na planiranje elektroenergetske razdjelne mreže
Utjecaj distribuirane proizvodnje na planiranje elektroenergetske razdjelne mreže
Alen Katić
U radu se razmatraju vrste malih elektrana s obzirom na način dobivanja pogonske energije ( vjetar, voda, sunce, plin, bioplin i biomasa ) i način izvedbe. Za svaku od malih elektrana opisan je način njihova priključivanja na elektroenergetsku mrežu s osvrtom na uvjete koje mora ispuniti mala elektrana za paralelni odnosno otočni rad s elektroenergetskom mrežom. Zaštita male elektrane je opisana u tri koraka. U prvom dijelu se opisuje primarna zaštita male elektrane, dok se u...
Utjecaj distribuirane proizvodnje na relejnu zaštitu i naponsku regulaciju elektroenergetskog sustava
Utjecaj distribuirane proizvodnje na relejnu zaštitu i naponsku regulaciju elektroenergetskog sustava
Ivo Muslim
U radu je istražen utjecaj distribuirane proizvodnje na relejnu zaštitu i naponsku proizvodnju kroz konkretne primjere iz prakse. Također su analizirane postojeće koncepcije distribucijskih i generatorskih zaštita, načini njihova rada i metode detekcije kvarova u postojećoj distribucijskoj mreži. Nadalje, opisani su osnovni principi rada i dijelova obnovljivih izvora distribuirane proizvodnje te je dan osvrt na postojeće predložene načine priključka distribuirane proizvodnje. Na...
Utjecaj distribuirane proizvodnje na struje kratkog spoja
Utjecaj distribuirane proizvodnje na struje kratkog spoja
Bernard Gobbo
U ovom radu analiziran je utjecaj distribuirane proizvodnje na struje kratkog spoja u distribucijskim mrežama. U uvodnom dijelu se analizirao uzork pojave distribucijske proizvodnje u svijetu i RH. Uz to dan je osvrt na definiciju distribucijske proizvodnje s obzirom da u literaturi ne postoji opće prihvaćena definicija iste. U ovom dijelu prikazane su najčešće tehnologije korištene u proizvodnji električne energije iz distribuiranih izvora priključenih na distribucijsku mrežu....
Utjecaj distribuiranih izvora električne energije na relejnu zaštitu mreže srednjeg napona
Utjecaj distribuiranih izvora električne energije na relejnu zaštitu mreže srednjeg napona
Željko Radić
U magistarskom radu opisan je utjecaj distribuiranih izvora na relejnu zaštitu mreže srednjeg napona. U uvodnom djelu opisane su osnovne značajke i struktura mreže srednjeg napona u RH te njihov očekivani razvoj. U slijedećem poglavlju su opisana načela relejne zaštite u takvim mrežama, a nakon toga i distribuirani izvori električne energije sa svojim značajkama. U petom poglavlju opisane su mogućnosti i uvjeti za priključenje distribuiranih izvora na mrežu srednjeg napona. Za...
Utjecaj kvarova komponenata rasklopnih postrojenja na pouzdanost elektroenergetskih mreža
Utjecaj kvarova komponenata rasklopnih postrojenja na pouzdanost elektroenergetskih mreža
Damir Šljivac
Opisan je novi pristup u uvažavanju događaja u postrojenjima prilikom proračuna pouzdanosti elektroenergetskih mreža, umjesto uobičajenog pristupa, kroz zastoje glavnih komponenata EES s vanjskim razlogom s obzirom da ne omogućava promatranje višestrukih zastoja glavnih komponenata zbog događaja u postrojenjima. Stoga je potrebno modelirati zastoje komponenata postrojenja. Prikazani su Mrakovljevi modeli glavnih komponenata EES, a potom i komponenata postrojenja, te naposlijetku...

Pages