Pages

Višekanalni distribuirani medicinski sustavi temeljeni na hibridnim modelima i protokolima
Višekanalni distribuirani medicinski sustavi temeljeni na hibridnim modelima i protokolima
Vladimir Ergović
U radu su opisani i analizirani visekanalni distribuirani medicinski sustavi u koje se ubrajaju i sustavi prikladni za telemedicinske primjene, a koji objedinjuju i integriraju razlicite kanale komunikacije za izmjenu medicinskih podatka kao sto su: glas, video, chat, e-mail, fax, sms, web, podatke u razlicitim protokolima (HL7, DICOM). Obradjuju se modeli i protokoli koji su prikladni za medicinske i holter uredjaje, a koji omogucavaju dvostranu vezu. Naglasak je na multimedijskim podacima...
Višekriterijska analiza obnovljivih izvora električne energije
Višekriterijska analiza obnovljivih izvora električne energije
Maja Božičević Vrhovčak
Dosljedna i temeljita usporedba različitih izvora energije predstavlja temelj valjanog razvoja elektroenergetskog sustava. Odluke o izgradnji novog postrojenja u pravilu se temelje na energetskim i ekonomskim razmatranjima. Međutim, da bi se prednosti i nedostaci različitih izvora energije koji se koriste u proizvodnji električne energije temeljito sagledali, potrebno je u analizu uključiti i parametre kojima se najčešće ne pripisuje ekonomska vrijednost, tako da ona uključuje...
Višekriterijska pretraga prostora oblikovanja heterogenih višeprocesorskih platforma zasnovana na elementarnim operacijama
Višekriterijska pretraga prostora oblikovanja heterogenih višeprocesorskih platforma zasnovana na elementarnim operacijama
Nikolina Frid
Doktorski rad bavi se problemom pretrage prostora oblikovanja heterogenih višeprocesorskih platformi kao ključnim dijelom procesa razvoja. U radu se predlaže metoda pretrage prostora oblikovanja koja obuhvaća postupak rane procjene trajanja izvođenja te heuristika za rješavanje optimizacijskog problema raspoređivanja u heterogenim MPSoC sustavima. Rana procjena trajanja izvođenja aplikacije temelji se na konceptu elementarnih operacija koji omogućava određivanje trajanja izvođenja...
Višekriterijsko usmjeravanje telekomunikacijskog prometa stohastičkim automatima u neizrazitim okolinama
Višekriterijsko usmjeravanje telekomunikacijskog prometa stohastičkim automatima u neizrazitim okolinama
Krešimir Lukač
Radikalne promjene koje se dešavaju u području telekomunikacija uvjetovane prije svega kompleksnom kombinacijom tehnoloških, ekonomskih i političkih faktora stavljajuju nove izazove pred telekomunikacijske operatore. Deregulacija tržišta je jedan od najvažnijih čimbenika koji strateški određuje novi način interakcija među operatorima. U disertaciji su naznačeni osnovni pokretači promjena koji određuju ponašanje u ovakvoj okolini, te koji se ciljevi i izazovi postavljaju pred...
Višenačinski i višespektralni biometrijski sustav za autorizaciju temeljen na značajkama ruke
Višenačinski i višespektralni biometrijski sustav za autorizaciju temeljen na značajkama ruke
Ivan Fratrić
Ovaj rad opisuje višenačinski biometrijski sustav za autorizaciju temeljen na značajkama ruke i provedene eksperimente. Značajke ruke dobivaju se na temelju snimaka dvaju senzora. Snimka u vidljivom dijelu elektromagnetskog spektra dobiva se pomoću stolnog skenera, a snimka u infracrvenom dijelu elektromagnetskog spektra dobiva se pomoću termalne infracrvene kamere. U sklopu rada razvijene su robusne metode procesiranja i segmentacije ovih snimaka, te metode izlučivanja značajki...
Višeosjetilni aktivni sustav za smanjenje izobličenja niskofrekvencijskog zvučnika
Višeosjetilni aktivni sustav za smanjenje izobličenja niskofrekvencijskog zvučnika
Milan Uskoković
Tipičan aktivni niskofrekvencijski zvučnik sastoji se od dva dijela – pojačala snage i niskofrekvencijskog zvučnika, kao pasivnog elektro-mehaničko-akustičkog pretvarača. Zahvaljujući negativnoj povratnoj vezi, pojačalo snage posjeduje daleko bolje karakteristike od niskofrekvencijskog zvučnika, čije karakteristike (pa i izobličenja) ovise o elektromehaničkoj izvedbi i načinu ugradnje zvučnika u kutiju. Karakteristike aktivnog niskofrekvencijskog zvučničkog sustava...
Vjerojatnosna analiza sigurnosti pogonskih stanja nuklearne elektrane
Vjerojatnosna analiza sigurnosti pogonskih stanja nuklearne elektrane
Zdenko Šimić
Ova doktorska disertacija opisuje modeliranje sigurnosti složenog tehnološkog postrojenja za različita pogonska stanja. Vjerojatnosna analiza sigurnosti primjenom metode stabala događaja i kvara uzeta je kao podloga za razvijenu metodu. Razvijena metoda se sastoji od unaprijeđivanja postojećih ili razvijanja novih pristupa. Unaprijeđen je pristup modeliranju kvarova sa zajedničkim uzrocima, a razvijen je novi pristup za modeliranje začetnih događaja i komponenata u pripravi tijekom...
Vjerojatnosna analiza troškova prekida opskrbe električnom energijom
Vjerojatnosna analiza troškova prekida opskrbe električnom energijom
Damir Šljivac
Disertacija prikazuje procjenu troškova prekida opskrbe potrošača tipa kućanstva, na temelju izravnog anketiranja potrošača. Pri tome je korišteno više metoda, a na temelju istraženih utjecaja niza čimbenika na proračunate troškove, poput karakteristika prekida opskrbe, te mišljenja i iskustva potrošača s prekidima opskrbe, za procjenu troškova prekida opskrbe tipa kućanstva izabrana je metoda pripremnih radnji. Troškovi prekida opskrbe potrošača potom su prilagođeni...
Vjerojatnost otočnoga pogona fotonaponske elektrane s više mrežnih izmjenjivačkih jedinica priključene na mrežu srednjega napona
Vjerojatnost otočnoga pogona fotonaponske elektrane s više mrežnih izmjenjivačkih jedinica priključene na mrežu srednjega napona
Mihovil Ivas
Otočni pogon distribuiranog izvora može se javiti u slučaju podudaranja proizvodnje distribuiranog izvora i potrošnje konzuma lokalne mreže u trenutku odvajanja takvog lokalnog sustava od ostatka mreže. Apsolutno pouzdane metode zaštite od pojave takvog pogona jedino su neekonomične komunikacijske metode temeljene na sustavu daljinskog vođenja. U ovom radu obrađuje se vjerojatnosno kvantificiranje pojave takvog neželjenog otočnog pogona s naglaskom na određeni tip elektrana -...
Vrednovanje algoritama za detekciju QRS kompleksa primjenom na bazi podataka signala električnih potencijala srca
Vrednovanje algoritama za detekciju QRS kompleksa primjenom na bazi podataka signala električnih potencijala srca
Robert Emert
U uvodu je objašnjena važnost MIT baze podataka signala koja je prihvaćena kao standard za pohranjivanje digitaliziranih signala električkih potencijala srca. Istaknuta je važnost detekcije QRS-kompleksa prilikom projektiranja i izrade ekspertnih kardioloških sustava. Opisana je fiziologija srca, nastanak i provođenje srčanog implusa kroz srce, te karakteristični dijelovi elektrokardiograma. Detaljno je objašnjena MIT baza podatka signala i MIT format podatka, te univerzalno...
Vrednovanje indikatora kakvoće napona u prijenosnoj elektroenergetskoj mreži.
Vrednovanje indikatora kakvoće napona u prijenosnoj elektroenergetskoj mreži.
Denisa Galzina
Tijekom nekoliko desetljeća kakvoća električne energije postajala je sve važniji čimbenik u opskrbi električnom energijom. To je proizašlo iz razloga što su kupci postajali sve svjesniji kakvoće električne energije i zato što su električna trošila postajala sve sofisticiranija i osjetljivija na naponske smetnje. U tom se napretku zanemarilo da određena trošila sama po sebi uzrokuju smetnje i emitiraju ih u mrežu. Prijenosna elektroenergetska mreža karakteristična je zbog...
Vrednovanje izgradnje pri planiranju razdjelnih mreža
Vrednovanje izgradnje pri planiranju razdjelnih mreža
Zlatko Zmijarević
U ovom radu se sustavno prilazi problemu planiranja izgradnje razdjelnih mreže, stoga se prikazuju i razrađuju pojmovi i postavke, te tehnička ograničenja koja utječu na planiranje razdjelnih mreža. Pouzdanost razdjelnih mreža je nešto šire razrađena s obzirom da je pouzdanost jedan o kriterija koji se tek nedavno počeo koristiti u planiranju. Značaj napor je napravljen u cilju pojašnjavanja matematičkih modela na kojima se temelji većina metoda za planiranje, te prikazu...

Pages