Pages

Usluga prosljeđivanja poziva s izvorištem u pokretnoj mreži izvedena protokolom SIP
Usluga prosljeđivanja poziva s izvorištem u pokretnoj mreži izvedena protokolom SIP
Damir Burić
Predmet istraživanja ovog magistarskog rada jest međusoban rad pokretne mreže s komutacijom kanala i IP višemedijskog podsustava (IMS), a posebice zahtjevi koji se postavljaju na protokol SIP pri ujednačavanju usluga. Posebna pozornost je dana uslugama prosljeđivanja poziva u IMS domeni za pozive s izvorištem u pokretnoj mreži. IMS kao rješenje za konvergenciju mreža i usluga nameće i zahtjeve za međudjelovanjem postojećih mreža s komutacijom kanala i IMS-a. Čvor funkcije...
Usluga virtualne privatne mreže u inteligentnoj mreži
Usluga virtualne privatne mreže u inteligentnoj mreži
Ines Šarić
Deragularizacija tržišta, konkurencija, razvoj tehnologije te zahtjevi tržišta za pružanjem usluga koje će imati istovjetnu funkcionalnost bez obzira na vrstu mreže u koju se uvode usmjeravaju telekomunikacijsku industriju k naprednim uslugama koje se mogu uvesti u postojeće telekomunikacijske mreže. Koncept inteligentne mreže je već prepoznato rješenje za brzi razvoj i uvođenje novih usluga koji je zasnovan na dinamičkoj obradi usluga te korisničkih aplikacija u...
Usporedba etalona otpora i kapaciteta Hamonovim djelilom i elektroničkim derivatorom
Usporedba etalona otpora i kapaciteta Hamonovim djelilom i elektroničkim derivatorom
Ivan Leniček
Preciznom usporedbom etalona otpora i etalona kapaciteta sljedivo se povezuju jedinice farad i om. U cilju uspostave R-C sljedivosti u Primarnom elektromagnetskom laboratoriju, razrađen je mjerni postupak usporedbe etalona otpora od 10 kΩ s etalonom kapaciteta od 100 pF. S obzirom da je referentni etalon otpora od 10 kΩ konstrukcijski predviđen za uporabu u mjernim krugovima istosmjerne struje, prijelaz na izmjenično mjerno područje osiguran je s pomoću posredničkog etalona otpora...
Usporedba i eksperimentalna provjera postupaka za uravnoteženje opterećenja u distribuiranim sustavima
Usporedba i eksperimentalna provjera postupaka za uravnoteženje opterećenja u distribuiranim sustavima
Saša Dešić
Rad razmatra postupke za procjenu učinkovitosti rada mehanizama za uravnoteženje opterećenja u distribuiranim sustavima. Dat je model distribuiranog sustava, te su obrađeni osnovni programski koncepti za izradu programske podrške. Teorijski model mehanizama za uravnoteženje opterećenja upotpunjen je klasifikacijskom shemom mehanizama. Prikazani su rezultati usporedbe mehanizama na osnovu mjerenja odziva. Opisan je model stvarnovremenskog sustava zajedno s rezultatima usporedbe...
Usporedba kvalitete slike pri kodiranju videosignala primjenom postupaka temeljenih na otvorenom kodu
Usporedba kvalitete slike pri kodiranju videosignala primjenom postupaka temeljenih na otvorenom kodu
Stjepan Brbot
Osnovni cilj Magistarske radnje je prikazati mehanizme koji se koriste u postupku kompresije videosadržaja, usporediti svojstva različitih standarda u njihovim implementacijama koje se temelje na otvorenom kodu te na osnovu ispitivanja dati zaključak u obliku prijedloga za optimalno kodiranje videosadržaja u praksi. Rad nastoji dati zaokruženi uvod u područje kodiranja videosadržaja s naglaskom na MPEG 4 standard odnosno njegov MPEG 4 dio 10 Advanced Video Coding (H.264) implementiran...
Usporedba metoda analize površinskih mioelektričkih signala tijekom dinamičkog umaranja
Usporedba metoda analize površinskih mioelektričkih signala tijekom dinamičkog umaranja
Saša Ostojić
U radu su uspoređene tri metode analize mioelektričkih signala tijekom dinamičkog umaranja. Korištene su metode analize temeljene na skalogramu, spektrogramu i Choi-Williams distribuciji. Za potrebe usporedbe razvijen je model površinskog mioelektričkog signala dinamičkih kontrakcija temeljen na superpoziciji jednotonskih kutno moduliranih signala. Analiza i usporedba provedena je i na izmjerenim površinskim mioelektričkim signalima snimljenim u uvjetima voljnih kontrakcija....
Usporedba metoda mjerenja akustičkih značajki prostora
Usporedba metoda mjerenja akustičkih značajki prostora
Velimir Plašć
Provedena je usporedba simulacije i mjerenja akustičkih značajki prostora, za različite konfiguracije mjernog lanca i za različite metode mjerenja. Simulacija je provedena za različite zadane redove refleksije zvuka i duljine trajanja simulirane zvučne zrake. Mjerenja su provedena sa pet metoda. Za akustički male prostore simulacija može dati tek orijentacijske vrijednosti. Metode mjerenja dale su rezultate koji se u načelu dobro poklapaju, uz neka odstupanja. Najboljom se pokazala...
Usporedba modela podataka za preoblikovanje informacijskog sustava
Usporedba modela podataka za preoblikovanje informacijskog sustava
Nikolina Jandrić
U ovom magistarskom radu opisan je proces preoblikovanja informacijskog sustava kroz teorijsku osnovu vezanu za projektiranje informacijskih sustava, modeliranje procesa, modeliranje podataka, a na praktičnom primjeru različitih modela podataka. Primjeri uzeti u ovom radu, prolaze faze životnog ciklusa izgradnje novih informacijskih sustava, a razlikuju se u modelima podataka, bazama podataka koje podržavaju i radu s tim bazama podataka. Primjer „Prijava i otklon kvarova smetnji za...
Usporedba normi za analiziranje slike u sustavima televizije visoke kvalitete
Usporedba normi za analiziranje slike u sustavima televizije visoke kvalitete
Goran Gvozden
Magistarski rad prikazuje značajke sustava televizije visoke kvalitete i analizira utjecaj postupaka kompresije na kvalitetu slike. U postupku ispitivanja i mjerenja kvalitete slike korišteni su različiti formati izvorne slike, različite brzine prijenosa i kombinacije parametara kodiranja. Prikazani su, uspoređeni i analizirani rezultati mjerenja kvalitete slike koji pokazuju da izostanak aritmetičkog kodiranja modeliranjem konteksta najviše djeluje na degradaciju kvalitete slike....
Usporedba postupaka dubinske analize primjenjenih nad biološkim podacima
Usporedba postupaka dubinske analize primjenjenih nad biološkim podacima
Mirjana Domazet Lošo
Biološki procesi opisani su mnoštvom podataka prikupljenih promatranjima i eksperimentima. Kako bi se iz složene strukture bioloških podataka izlučile nove informacije koriste se metode dubinske analize podataka. S obzirom na složenost strukture podataka, prije same dubinske analize podatke je potrebno adekvatno pripremiti. Priprema podataka uključuje pročišćavanje podataka, integraciju i transformaciju podataka. U ovom je radu poseban naglasak stavljen na transformaciji podataka,...
Usporedba postupaka sažimanja audio signala u multimediji
Usporedba postupaka sažimanja audio signala u multimediji
Ivan Livaja
U ovom radu analizirana je obrada audiosignala pri snimanju, prijenosu i reprodukciji. Prilikom prijenosa audio signala potrebno je obratiti pažnju na kapacitet prijenosnih sustava. Sažimanje podataka može se vršiti kao sažimanje s gubicima i bez gubitaka. Pomoću psihoakustički svojstava uha postiže se sažimanje audio signala odbacivanjem nečujnih dijelova signala. Mediji za pohranu podatka, omogućuju veliki kapacitet za pohranu audio signala. Putem ATM tehnologije omogućva se...
Usporedba učinkovitosti pokretnih mreža 2G, 2.5G i 3G u radnim uvjetima
Usporedba učinkovitosti pokretnih mreža 2G, 2.5G i 3G u radnim uvjetima
Tomislav Kulčar
U ovom radu provedena je teorijska usporedba pokretnih mreža 2G, 2.5G i 3G (GSM, GPRS; EDGE, UMTS i HSPA) te njihove primjenjivosti u realnom okruženju. Izvršeno je praktično mjerenje značajki EDGE, UMTS i HSDPA sustava u radnim uvjetima te su rezultati mjerenja uspoređeni s očekivanim teorijskim rezultatima. Na kraju je dan zaključak o primjenjivosti navedenih sustava te njihovih odstupanja u odnosu na teorijske modele.

Pages