Pages

Visual tracking and reconstruction of 3D curves in medical image analysis
Visual tracking and reconstruction of 3D curves in medical image analysis
Tomislav Petković
Visual tracking of moving objects is one of important open problems in the field of computer vision. Due to complexity instead of general purpose only solutions for well-defined applications are usually considered. Furthermore, visual tracking in the field of bio-medicine is often based on transmissive and projective acquisition model making existing procedures not applicable as the acquisition model is not compatible. Better results can be achieved by utilizing methods adapted to the...
Vizualizacija interaktivne simulacije skijaškog skoka
Vizualizacija interaktivne simulacije skijaškog skoka
Kristina Marasović
Sport kroz sve svoje oblike privlači interes kako pučanstva tako i znanstvenika. Također, on ima veliku ulogu u društvenom i u ekonomskom razvoju mnogih zemalja. Uporabom računalnih simulacija i animacija koji omogućuju izučavanje naše okoline na način koji bi bio vrlo teško ostvariv u realnim uvjetima, moguće je sudjelovati u nekim sportskim disciplinama bez potrebe za fizičkom nazočnošću. Ovaj rad opisuje proces izgradnje interaktivnog računalnog programa kojim se simulira...
Vizualna odometrija u stvarnome vremenu za robusnu navigaciju u nepoznatim složenim okruženjima
Vizualna odometrija u stvarnome vremenu za robusnu navigaciju u nepoznatim složenim okruženjima
Igor Cvišić
U ovome doktorskom radu opisani su algoritmi lokalizacije mobilnog agenta stereo kamerom. Razvoj algoritama bio je motiviran natjecanjem EuRoC, Izazov 3: Nadzor i održavanje postrojenja mikro-letjelicom. Prvo je opisan novorazvijeni aloritam vizualne odometrije SOFT (engl. Stereo Odometry with Feature Tracking), koji drži prvo mjesto na rang listi podatkovnog skupa KITTI već dulje od dvije godine. Algoritam SOFT zasnovan je na pomnom odabiru značajki i njihovom praćenju kroz vrijeme...
Vizualni programski jezik za sintezu zvuka i računalno stvaranje glazbe
Vizualni programski jezik za sintezu zvuka i računalno stvaranje glazbe
Antonio Pošćić
Vizualni programski jezici često su zbog svojih paradigmi i značajki prilagođeni stručnjacima u neračunarskim područjima. Osmišljeni su tako da omoguće izražavanje vizualnim simbolima bliskima domeni za koju su namijenjeni, da budu jednostavni za upotrebu i da sakrivaju tehničke aspekte jezika od programera. U tom su smislu posebno zanimljivi i često korišteni vizualni jezici u području glazbe. Postojeći vizualni jezici u domeni glazbe koriste audio signale, odnosno...
Višeagentska arhitektura za samoadaptivno mrežno usmjeravanje
Višeagentska arhitektura za samoadaptivno mrežno usmjeravanje
Denis Oužecki
Usmjeravanje prometa u telekomunikacijskoj mreži uobičajeno se obavlja determinističkim metodama koje karakterizira slaba prilagodljivost na promjene izazvane u mrežnoj topologiji i prometnim uvjetima. Uvođenjem samoadaptivnog svojstva u takve mreže može se poboljšati učinkovitost komunikacije ponajprije kroz poboljšanu prilagodljivost nad spomenutim mrežnim promjenama. Zadaća ovog magistarskog rada je istražiti model inteligentnih agenata pogodnih za usmjeravanje pokretnih...
Višeagentski sustav za kontekstno usmjeravanje flote električnih vozila
Višeagentski sustav za kontekstno usmjeravanje flote električnih vozila
Goran Jelen
U sklopu doktorskog rada postignut je model višeagentskog sustava za kontekstno usmjeravanje flote električnih vozila s ciljem maksimizacije preferenci korisnika koji se može koristiti za poboljšanje održivosti u transportnim sustavima i u korištenju gradskih procesa i resursa. Višeagentski model sastoji se od modela višeagentskog sustava za usmjeravanje električnih vozila koji uključuje postupke kontekstnog usmjeravanja flote električnih vozila uzimajući u obzir prostorne i...
Višeagentski sustav za pružanje telekomunikacijskih usluga zasnovan na profilima korisnika
Višeagentski sustav za pružanje telekomunikacijskih usluga zasnovan na profilima korisnika
Vedran Podobnik
Istraživanja u području upravljanja pružanjem telekomunikacijskih usluga u novoj generaciji mreža imaju za cilj omogućavanje usluga koje su personalizirane i svjesne trenutnog konteksta. Pristup predložen u disertaciji jest stvaranje virtualnih predstavnika, korisničkih agenata, koji autonomno zastupaju korisnike u interakcijama s virtualnim predstavnicima drugih korisnika, odnosno virtualnim predstavnikom davatelja usluga, poslovnim agentom, na tržištu elektroničkih komunikacija....
Višeagentski sustav za trgovanje sadržajem višeatributnom aukcijom na tržištu elektroničkih komunikacija
Višeagentski sustav za trgovanje sadržajem višeatributnom aukcijom na tržištu elektroničkih komunikacija
Ana Petrić
Davatelji usluga na tržištu sadržaja otkupljuju prava na distribuciju sadržaja potrebnog za formiranje usluga koje na tržištu elektroničkih komunikacija pružaju svojim korisnicima. Kako su postojeći poslovni odnosi između davatelja sadržaja i davatelja usluga zasnovani na dugoročnim ugovorima, cilj pristupa predloženog u disertaciji je unijeti dinamiku na tržište sadržaja i potaknuti natjecanje između raznih davatelja sadržaja uvođenjem predloženog transakcijskog modela...
Višeagentski sustav za upravljanje ugovorima o razini usluge na elektroničkom tržištu telekomunikacijskih usluga
Višeagentski sustav za upravljanje ugovorima o razini usluge na elektroničkom tržištu telekomunikacijskih usluga
Krunoslav Tržec
Doktorska disertacija istražuje automatizaciju upravljanja ugovorima o razini usluge primjenom višeagentskog sustava na elektroničkom tržištu telekomunikacijskih usluga. Višeagentski sustav za upravljanje ugovorima o razini usluge specificiran je primjenom metodologije za razvoj agentskih sustava MESSAGE. Predloženo je rješenje za automatizirano upravljanje znanjem o poslovnim partnerima i strategijama na agentskom elektroničkom tržištu telekomunikacijskih usluga zasnovano na...
Višeagentsko praćenje objekata aktivnim računarskim vidom
Višeagentsko praćenje objekata aktivnim računarskim vidom
Siniša Šegvić
U višeagentskom pristupu projektiranju programske podrške, funkcionalnost se postiže interakcijom autonomnih procesnih entiteta ili agenata. Pristup je posebno prikladan kod problema koji su ili inherentno porazdijeljeni, pa seautonomni čimbenici ističu već u specifikaciji, ili iznimno složeni te ih je pogodno izraziti kroz što autonomnije specijalizirane podsustave. Komunikacija u višeagentskom sustavu obično se modelira prema poznatim obrascima interakcije među ljudima ili...
Višedretveni ugrađeni sustavi zasnovani na monitorima
Višedretveni ugrađeni sustavi zasnovani na monitorima
Leonardo Jelenković
U radu su razmatrani višedretveni ugrañeni sustavi s minimalnim sklopovljem, tj. s ograničenim spremničkim prostorom i jednostavnijim procesorima. Razmatran je način ostvarenja takvih sustava uporabom monitora kao jedinog sinkronizacijskog mehanizma. Meñu prikazanim modelima monitora odabran je i opisan onaj koji svojim svojstvima najbolje odgovara uporabi u ugrañenim sustavima. Uz sam monitor prikazane su dvije metode za rješavanje problema inverzije prioriteta koje se jednostavno...
Višefunkcijske antene za pokretne komunikacije
Višefunkcijske antene za pokretne komunikacije
Tomislav Debogović
U ovom radu je objašnjena uloga i značaj antena s rekonfiguracijom ulazne impedancije (tj. radne frekvencije), dijagrama zračenja i polarizacije u modernim komunikacijskim sustavima. S obzirom da su svojstva takvih antena izravno povezana s tehnologijom RF-prekidača, obrađene su značajke PIN-diode, unipolarnog tranzistora i, osobito, RF MEMS uređaja kao RF-prekidača te je dana njihova usporedba. Razvijena je i izrađena jedna rekonfigurabilna antena s promjenjivim dijagramom...

Pages