Pages

Dijagnostička učinkovitost mjerenja biološke impedancije
Dijagnostička učinkovitost mjerenja biološke impedancije
Denis Voloder
U radu su opisane mogućnosti primjene bioimpedancijskih izmjera u medicinskoj dijagnostici te je dat sažet pregled danas upotrebljavanih metoda i postupaka. Posebno su prikazane mogućnosti bioimpedancijske dijagnostike kod ishemičkih oboljenja donjih ekstremiteta te pojave sindroma mišićnih odjeljaka. U uvodnom dijelu prikazana je struktura biološkog tkiva. Prikazana su električka svojstva skeletnih mišića, definirana kompleksnom vodljivošću i kompleksnom permitivnoću, kao i...
Dijagnostičke metode i kriteriji za ocjenu elektromehaničkog stanja asinkronog stroja
Dijagnostičke metode i kriteriji za ocjenu elektromehaničkog stanja asinkronog stroja
Alan Miletić
U ovom je magistarskom radu dan kratki opis tipičnih pogonskih kvarova asinkronih kaveznih motora većih snaga, te kratki pregled najčešće primjenjivanih metoda tehničke dijagnostike za otkrivanje navedenih kvarova. Korištenjem jednog komercijalno dostupnog programskog paketa laboratorijski su razvijene aplikacije za dijagnostiku stanja kaveznog rotora spektralnom analizom statorske struje, signala osovinskog napona te signala napona induciranog aksijalnim rasipnim tokovima izvan...
Dimenzioniranje GPRS mrežnih čvorova radi prilagodbe tehnologiji LTE
Dimenzioniranje GPRS mrežnih čvorova radi prilagodbe tehnologiji LTE
Igor Cipar
Tijekom posljednjih desetak godina promjene u svijetu komunikacija bile su ogromne, a trend vrlo brzih promjena nastavlja se i dalje; takav jaki razvoj možemo u prvom redu zahvaliti novim i sve zahtjevnijim uslugama koje se svakog dana pojavljuju na tržištu. Deregulacija tržišta, sve veća globalizacija i široka prihvaćenost mobilnih uređaja, sposobnijih za pristup internetskoj mreži omogućili su značajan rast paketskog prometa. Ovaj rad daje prijedlog pokretnim operatorima kako...
Dimenzioniranje radijskog sučelja za dugoročnu evoluciju mobilnih sustava treće generacije
Dimenzioniranje radijskog sučelja za dugoročnu evoluciju mobilnih sustava treće generacije
Tomislav Blajić
Nakon uvođenja brzog paketskog pristupa (HSPA), slijedeći veliki korak u daljnjoj evoluciji mobilnih sustava treće generacije poznat je pod nazivom dugoročna evolucija 3G sustava (3G Long Term Evolution, 3G LTE). Ovaj rad objašnjava što potiče tu evoluciju, uz osvrt na potrebe korisnika usluga, zahtjeve za povećanim kapacitetom mreža, ograničenja današnje tehnologije kao i normizacijske aktivnosti unutar 3GPP-a. Uz kratki prikaz evolucije arhitekture sustava, poseban naglasak dan...
Dinamika informacijskih tokova u sustavu daljinskog nadzora i vođenja
Dinamika informacijskih tokova u sustavu daljinskog nadzora i vođenja
Goran Gudac
Ovaj rad bavi se problematikom prijenosa podataka u sustavima daljinskog nadzora i vođenja elektroenergetskih sistema. Opisuje se postojeća problematika te se definira metodologija kojom se promatraju i analiziraju takvi sustavi. Ta metodologija obuhvaća sve aspekte prijenosa podataka, od analize pojedinih izvora podataka i njihove dinamike do analize komunikacijskog podsustava koji se koristi za prijenos tih podataka. Predlaže se općeniti konceptualni model prijenosa podataka kojim se...
Dinamika sustava istosmjernih napajanja u elektroenergetskim postrojenjima
Dinamika sustava istosmjernih napajanja u elektroenergetskim postrojenjima
Javor Škare
Sustavi istosmjernog napona predstavljaju jedan od najpouzdanijih izvora električne energije u elektroenergetskim postrojenjima. Budući da se sustavi istosmjernog napona razlikuju od sustava izmjeničnog napona, bitno je prilikom projektiranja takovih sustava dati pozornost njihovim specifičnostima. Prvotno su u disertaciji dati temeljni elementi sustava istosmjernih napajanja u elektroenergetskim postrojenjima. Zasnovan je matematički i odgovarajući (izvorni) simulacijski model za...
Dinamička adaptivna zaštita distributivnih mreža primjenom metoda inteligentnoga pretraživanja
Dinamička adaptivna zaštita distributivnih mreža primjenom metoda inteligentnoga pretraživanja
Josip Tošić
U ovom doktorskom prikazana je primjena naprednih metoda upravljanja i zaštite distributivnih mreža. Zbog razvoja i učestalih promjena u distribucijskoj mreži, potrebno je unaprijediti postojeće metode. Cilj ovoga istraživanja bio je razviti metode i algoritme koji imaju sposobnost automatizirati procese vođenja i zaštite u mreži na optimalan način i time skratiti vrijeme bez napajanja. Primjenom metoda inteligentnog pretraživanja razvijena je metoda adaptivne zaštite u okviru...
Dinamička nadogradnja programske podrške ugrađenih sustava
Dinamička nadogradnja programske podrške ugrađenih sustava
Goran Jurković
U radu su razmotrene mogućnosti nadogradnje programske podrške ugrađenih sustava uporabom Interneta, a s ciljem samostalnog održavanja programske podrške. Analizirane su uporaba i specifičnosti programskih agenata u procesu nadogradnje programske podrške ugrađenih računala. S obzirom na ograničenja memorijskih resursa, analizirane su prednosti i nedostatci programskih agenata s izravnim upisom u programsku memoriju i agenata s uporabom dodatnih memorijskih sredstava. Implementacija...
Dinamička prilagodba edukacijskog sadržaja za korisnike potpomognute komunikacije zasnovane na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji
Dinamička prilagodba edukacijskog sadržaja za korisnike potpomognute komunikacije zasnovane na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji
Barbara Zagajšek
Složene komunikacijske potrebe mogu nastati od raznih urođenih ili stečenih oštećenja i manifestirati se kao niz intelektualnih, motoričkih, sociokognitivnih i verbalnih teškoća. Osobe sa složenim komunikacijskim potrebama nisu u mogućnosti komunicirati na uobičajen način već koriste potpomognutu komunikaciju za izražavanje misli, potreba, želja i ideja. Za ovu nehomogenu skupinu osoba nije primjenjiv klasičan, već je nužan kreativan i individualiziran pristup...
Dinamička promjena snage pilotskih signala i parametara upravljanja snagom sukladno trenutačnom opterećenju ulazne veze u širokopojasnim sustavima s višestrukim pristupom po kodu
Dinamička promjena snage pilotskih signala i parametara upravljanja snagom sukladno trenutačnom opterećenju ulazne veze u širokopojasnim sustavima s višestrukim pristupom po kodu
Angelo Gary Markoč
Algoritmi za kontrolu snage i ujednačavanje prometa ključni su za pružanje zadovoljavajuće kvalitete usluge u širokopojasnim sustavima s proširenim spektrom i višestrukim pristupom po kodu (WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access). Posebna pozornost posvećuje se slučaju velikog opterećenja na bežičnom sučelju uzlazne veze. Analizira se razlika između postojećeg algoritma i predloženog novog algoritma vanjske petlje za kontrolu snage. Prednosti predloženog algoritma...
Dinamička stabilnost elektroenergetskog sustava longitudinalne strukture
Dinamička stabilnost elektroenergetskog sustava longitudinalne strukture
Darko Nemec
Postavljen je model zadanog višestrojnog elektroenergetskog sustava (EES) longitudinalne strukture za simulaciju prijelaznih pojava u vremenskoj domeni integriranjem nelinearnih diferencijalnih jednadžbi. Korištenjem postavljenog modela provedeni su pomoću postojećeg programskog paketa za analizu stabilnosti simulacijski proračuni odziva EES na prikladno odabrane poremećaje u više karakterističnih stacionarnih radnih točaka s različitim razinama prijenosa djelatne snage duž...
Dinamičke karakteristike jednofaznog četverokvadrantnog pretvarača za pogon elektromotornog vlaka
Dinamičke karakteristike jednofaznog četverokvadrantnog pretvarača za pogon elektromotornog vlaka
Branimir Puškarić
Prikazan je pristup analizi dinamičkih karakteristika jednofaznog četverokvadrantnog pretvarača korištenog za mrežni pretvarač na pogonu niskopodnog elektromotornog vlaka. Za opis sustava korišteni su modeli u prostoru stanja, te je pokazano kako se od početnih sklopnih modela, postupkom usrednjavanja, dobivaju jednostavniji modeli koji pri tome zadržavaju značajke izvornog sustava bitne za proučavanje dinamičkih odziva. Identificirane su kritične frekvencije promatranog sustava...

Pages