Pages

Dinamičke značajke povezivanja elektroenergetskih sustava različitih sinkronih svojstava
Dinamičke značajke povezivanja elektroenergetskih sustava različitih sinkronih svojstava
Ivica Toljan
Svakodnevnim porastom potražnje za električnom energijom i restrukturiranjem elektroenergetskog sektora postavlja se temeljni cilj vođenja elektroenergetskog sustava; sigurna i pouzdana opskrba uz minimalne troškove i maksimalnu raspoloživost. Povezivanjem ees-a optimalno se dolazi do navedenog cilja. Stvaraju se veliki ees-i koji rade na rubu tehničkih mogućnosti zbog težnje minimalnih troškova i gubitaka. Jedan od značajnih problema prilikom sigurnog vođenja je problem...
Dinamički hibridni model za kratkoročno predviđanje cijena električne energije na veleprodajnom tržištu
Dinamički hibridni model za kratkoročno predviđanje cijena električne energije na veleprodajnom tržištu
Marin Cerjan
Ovom disertacijom predstavljen je dinamički hibridni model za kratkoročno predviđanje cijena električne energije na veleprodajnom tržištu-HIRA (hibridni iterativni reaktivno adaptivni model).U prvom koraku HIRA metode analizira se stupanj razvijenosti tržišta, njegova struktura i osnovni parametri koji ga opisuju. Iz dobivenih karakteristika tržišta, u drugom koraku određuju se parametri koji su bitni za predviđanje cijena električne energije za konkretno tržište. U ovisnosti...
Dinamičko generiranje ontološki podržanih usluga Weba za dohvat podataka
Dinamičko generiranje ontološki podržanih usluga Weba za dohvat podataka
Ivan Magdalenić
Disertacija predlaže arhitekturu i model za ostvarivanje dinamičkog generiranja ontološki podržanih usluga Weba za dohvat podataka iz raznorodnih izvora podataka. Povezivanje tehnologije usluga Weba, ontologija i metoda generativnog programiranja omogućava izgradnju modularnog sustava za ostvarivanje usluga Weba prilagođenih pojedinačnom korisniku. Primjena ontologija u semantičkom opisu usluga Weba omogućava računalima jednoznačnu interpretaciju korisničkog upita što omogućava...
Dinamičko pozicioniranje plovnih objekata
Dinamičko pozicioniranje plovnih objekata
Sadko Mandžuka
Dinamičko pozicioniranje plovnih objekata je tehnika kojom se održava pozicija i kurs plovila bez uporabe sidrenog sustava. Primjena učinkovitih sustava upravljanja za dinamičko pozicioniranje, zasnovanih prije svega na primjeni kalmanovih filtara, zahtjeva veoma kvalitetne odgovarajuće matematičke modele plovnog objekta i poremećaja iz okruženja. U ovom pristupu, osnovna pretpostavka je da se gibanje plovila sastoji od komponenti nisko-frekvencijskog i visoko-frekvencijskog...
Dinamičko upravljanje opterećenjem u posredniku javnog informacijskog sustava
Dinamičko upravljanje opterećenjem u posredniku javnog informacijskog sustava
Robert Radović
Usluge javnih informacijskih sustava postaju sve složenije. Veliki dio ostvarenja modernih usluga čine funkcionalnosti koje su zajedničke svim uslugama. Razvoj i održavanje usluga i klijentskih programa pojednostavljuje se premještanjem zajedničkih funkcionalnosti usluga u posrednički sustav. Preuzimanjem velikog dijela funkcionalnosti usluga posrednik preuzima i veliki dio opterećenja javnog informacijskog sustava. Stoga se posrednički sustav oblikuje kao raspodijeljeni računalni...
Discrete cosine transform algorithms for FPGA devices
Discrete cosine transform algorithms for FPGA devices
Domagoj Babić
Polynomial transform was presented as an efficient way to map multidimensional transforms (like DCT and DFT) and convolutions to onedimensional ones. Resulting algorithms have significantly lower computational complexity, especially for convolutions and DCT. If optimal one-dimensional DCT would be available, it would be possible to obtain optimal multidimensional algorithms by using polynomial transforms. As demonstrated in the thesis, polynomial transform based DCT can be implemented in...
Distribuirani sustavi upravljanja i inteligentni senzori na hidroelektranama
Distribuirani sustavi upravljanja i inteligentni senzori na hidroelektranama
Krunoslav Horvat
Cilj ovog rada je objašnjenje mogućnosti uvođenja distribuirane periferije i inteligentnih senzora u industrijske sustave. Takav način razmišljanja potkrijepljen je realnim primjerom uporabe inteligentnih senzora i distribuirane periferije na HE "Miljacka". U uvodu predstavljene su komunikacijske mreže u industrijskom okruženju na svim industrijskim razinama, njihova podjela, te uključenost u ISO/OSI RM. Opis distribuirane periferije dan je u sljedećem poglavlju kroz usporedbu...
Distributed real-time simulation of high speed ip networks
Distributed real-time simulation of high speed ip networks
Zrinka Puljiz
IMUNES network emulator is an excellent replacement for general purpose testbed, since it decreases the cost of equipment and management while increasing the scalability. However, IMUNES works on only one machine, so it has a limit in scalability, disallowing large-scale networks to be emulated. To circumvent this problem in this thesis we describe a distributed network simulator based on IMUNES. The distributed simulator is based on decentralized architecture, and thus avoiding the...
Dobivanje medicinskih slika snimanjem izboja u plinovima
Dobivanje medicinskih slika snimanjem izboja u plinovima
Domagoj Tonković
U radu je razmatrana mogućnost suvremene primjene «Kirlianovog efekta» u medicinskoj dijagnostici. Dijagnostička metoda koja bi se temeljila na spomenutom efektu bi bila izuzetno brza i izuzetno jeftina što spomenuti efekt čini vrlo privlačnim za korištenje u medicinske svrhe. Na početku rada su opisana fizikalna načela izboja u plinovima, koja su zatim povezana sa fizikalnim zbivanjima koja se odvijaju u metodi «Vizualizacije izboja u plinu» (VIP) što je zbirni naziv za sve...
Dodjela prioriteta prijenosu informacija u širokopojasnim multimedijskim mrežama
Dodjela prioriteta prijenosu informacija u širokopojasnim multimedijskim mrežama
Daniel Lenardić
Ovaj magistarski rad opisuje tehnologije i praktična iskustva pri implementaciji funkcija dodjele prioriteta komunikacijskom prometu u multimedijskim računalnim mrežama. Rad opisuje mogućnosti identifikacije tokova podataka, klasifikacije prometa, signalizacije razina kvalitete usluge, mogućnosti integracije tehnologija usmjeravanja i preklapanja u modernim računalnim mrežama, te razne druge koncepte i tehnologije koje se koriste u komunikacijskim mrežama koje podržavaju dodjelu...
Dodjeljivanje frekvencija u spoznajnom radiju uporabom metode sekvencijalnoga bojanja grafova
Dodjeljivanje frekvencija u spoznajnom radiju uporabom metode sekvencijalnoga bojanja grafova
Željko Tabaković
Učinkovito upravljanje radiofrekvencijskim spektrom kao ograničenim prirodnim resursom ima važnu ulogu u razvoju radijskih komunikacija. Spoznajni radio predstavlja jednu od tehnologija predloženih radi povećavanja učinkovitosti uporabe frekvencija. Dodjeljivanje frekvencija jedan je od ključnih koraka učinkovitog upravljanja radiofrekvencijskim spektrom i osnovni element uspjeha koncepta spoznajnog radija. U disertaciji predložen je cjeloviti koncept upravljanja frekvencijama u...
Doprinos kombi kogeneracijskog bloka napajanju električnom i toplinskom energijom
Doprinos kombi kogeneracijskog bloka napajanju električnom i toplinskom energijom
Krešimir Komljenović
Pogon EL-TO je kogeneracijska elektrana za proizvodnju električne energije i topline. Sadašnje jedinice su pri kraju svog vijeka, ne zadovoljavaju nastupajuće ekološke propise. Imaju nisku učinkovitost u proizvodnji električne energije, a lokacija troši nekvalitetno tekuće gorivo. Lokalna zajednica zahtjeva prestanak te prakse. Ovaj rad analizira stanje postrojenja EL-TO, preostali životni vijek jedinica, perspektivu pogona u strateškim dokumentima energetskog razvoja te mogućnost...

Pages