Pages

Detekcija gubitka sinkronizma hidrogeneratora izravnim mjerenjem kuta opterećenja
Detekcija gubitka sinkronizma hidrogeneratora izravnim mjerenjem kuta opterećenja
Ivan Višić
U doktorskom radu predložen je algoritam zaštite od gubitka sinkronizma hidrogeneratora na temelju izravnog mjerenja kuta opterećenja generatora. Zadatak te zaštite je izolirati asinkrona područja prilikom većih poremećaja u elektroenergetskom sustavu prije nego dođe do oštećenja generatora i daljnjih ispada u sustavu.Za potrebe ispitivanja predloženog modela implementirana je razvojna okolina koja se sastoji od sklopovske opreme i programa. Ispitivanje funkcionalnosti algoritma...
Detekcija i raspoznavanje prometnih znakova umjetnim neuronskim mrežama
Detekcija i raspoznavanje prometnih znakova umjetnim neuronskim mrežama
Tomislav Fištrek
Rješenje raspoznavanja prometnih znakova ograničavanja brzine realizirano je u dva osnovna dijela. Prvi dio je detekcija ruba znaka koja uključuje segmentaciju velikim skupom različitih pragova u različitim prostorima boja. Za svaku ulaznu sliku pogodan prag i komponenta iz nekog od prostora boja odabire se promatranjem histograma cijele slike. Posebno istrenirana umjetna neuronska mreža odlučuje o odabiru. Na taj način dobijamo sustav koji je prilagodljiv različitim uvjetima...
Detekcija kopiranih područja na digitalnim slikama analizom statističkih svojstava slika
Detekcija kopiranih područja na digitalnim slikama analizom statističkih svojstava slika
Dijana Tralić
Prisutnost velikog broja digitalnih slika s izmijenjenim sadržajem zahtjeva razvoj metoda za identifikaciju autentičnosti slika. Jedan od osnovnih načina izmjene sadržaja je kopiranje dijela slike na drugu lokaciju u istoj slici (eng. copy-paste forgery). U ovom radu opisana je nova metoda za detekciju kopiranih područja na slici uporabom staničnog automata (eng. cellular automata, CA) i lokalnog binarnog uzorka (eng. local binary pattern, LBP). Razvijena metoda temelji se na podjeli...
Detekcija kratera iz digitalnih topografskih slika
Detekcija kratera iz digitalnih topografskih slika
Goran Salamunićcar
U ovome radu predložena je nova metoda za detekciju kratera iz digitalnih topografskih slika. Rezultati su: (1) okruženje za razvoj i osnovno vrednovanje algoritama za detekciju kratera (CDA ova) koja uključuje mjeru udaljenosti između kratera (u području: planetarna širina, planetarna visina, dijametar); (2) katalog za vrednovanje CDA-ova s 57633 kratera katalogiziranih bez korištenja CDA ova te metodi za provjeru konzistentnosti i integraciju kataloga; (3) metoda za detekciju...
Development and application of the autotuning PID controller
Development and application of the autotuning PID controller
Ivan Branica
This paper presents the development and implementation of the autotuning PID controller and reviews the properties of PID as the basic control algorithm and of different PID tuning methods. The study delves into the original autotuning algorithm and its modifications, and proposes the introduction of the preliminary identification and use of dead time compensating controller within the autotuning framework. The author derives the procedure of the phase of preliminary identification and...
Digitalna regulacija napona sinkronog generatora s tranzistorskim pretvaračem u uzbudnom krugu
Digitalna regulacija napona sinkronog generatora s tranzistorskim pretvaračem u uzbudnom krugu
Davor Ferega
U radu su prikazane mogućnosti i definirani su zahtjevi na sklopovlje i programsku podršku digitalnog sustava regulacije napona sinkronog generatora. Opisani su razvoj matematičkog i laboratorijskog modela, te rezultati mjerenja na digitalnom sustavu. Upravljanje naponom beskontaktnog nezavisno uzbuđenog sinkronog generatora obavlja se strujom uzbude uzbudnika preko tranzistorskog pretvarača primjenom çirinsko-impulsne modulacije. Za realizaciju digitalnog sustava korišten je...
Digitalni prijenos govora i glazbe
Digitalni prijenos govora i glazbe
Božo Tomas
Pri prijenosu audio signala potrebno je zadovoljiti uvjete prijenosnih kapaciteta, znači uzeti u obzir ograničeni kapacitet prijenosnih sustava i široki frekvencijski pojas koji zahtjevaju audio signali. Smanjivanje količine podataka se može vršiti kao smanjivanje količine podataka bez gubitaka i s gubitkom, tj. kao redukciju podataka. Nosači zvuka uz primjenu kodnih shema za redukciju podataka omogućavaju pohranjivanje velike količine podataka. Prijenos govora razvija se u smjeru...
Digitalni sustav regulacije hidroagregata s Peltonovom turbinom
Digitalni sustav regulacije hidroagregata s Peltonovom turbinom
Nikola Tonković
U ovom radu prikazana je mogućnost objedinjavanja sustava regulacije napona i brzine vrtnje (snage) hidroagregata u jedinstven digitalni regulacijski sustav. Prikazani su matematički i simulacijski model hidroagregata s Peltonovom turbinom i sustavom regulacije. Parametri simulacijskog modela su radi usporedbe prilagođeni agregatu HE Vinodol. Regulatori u simulacijskom modelu su podešeni tako da daju optimalne odzive regulacijskog kruga pri zaletu i uzbuđivanju agregata te u radu u...
Dijagnostika energetskih transformatora
Dijagnostika energetskih transformatora
Vladimir Valentić
Magistarski rad obrađuje iskustveni pristup u održavanju energetskih transformatora gdje se dijagnostičkim metodama i postupcima održavanja nastoji ocijeniti njihovo stanje. Energetski transformatori stare tijekom pogona, što rezultira smanjenjem pogonske pouzdanosti kako transformatora tako i postrojenja. Dijagnostikom energetskog transformatora može se predvidjeti vrijeme kada je potrebno poduzeti bitne aktivnosti održavanja (npr. generalni remont) kojim se izbjegava neočekivani i...
Dijagnostika kondenzatorskih provodnika transformatora
Dijagnostika kondenzatorskih provodnika transformatora
Antun Mikulecky
U okviru dijagnostičkih ispitivanja energetskih transformatora na terenu, u razdoblju 1994. do 2000. godine, ispitano je približno 1260 provodnika kondenzatorskog tipa opremljenih mjernim priključkom. U 1,3 % slučajeva rezultati su ukazali na njihov neispravan izolacijski sustav. Razrađen je postupak prilagodbe provodnika bez mjernog priključka za dijagnostičku kontrolu u terenskim uvjetima. Postupak je primijenjen na 99 provodnika, a rezultati ukazuju da 4x% provodnika ima neispravan...
Dijagnostika primarne opreme u rasklopnim postrojenjima visokog napona
Dijagnostika primarne opreme u rasklopnim postrojenjima visokog napona
Aleksandar Šuša
Magistarskim radom obrađene su metode i postupci koji se koriste u dijagnostičkim ispitivanjima elemenata primarne opreme u rasklopnim postrojenjima visokog napona. Primarna oprema odnosi se na: energetske i mjerne transformatore, visokonaponske prekidače, rastavljače te odvodnike prenapona. Pravodobnim dijagnostičkim ispitivanjima primarne opreme može se predvidjeti vrijeme poduzimanja bitnih aktivnosti održavanja kojima se izbjegavaju neplanirani zastoji, iznenadni kvarovi te...
Dijagnostika protueksplozijskih zaštićenih elektromotornih pogona
Dijagnostika protueksplozijskih zaštićenih elektromotornih pogona
Ivica Gavranić
U magistarskom radu su opisane metode tehničke dijagnostike kaveznih asinkronih elektromotora primjenjive na protueksplozijski zaštićene elektromotorne pogone. Analiziran je utjecaj parametara ugroženog prostora na primjenu dijagnostičkih metoda, te posebni zahtjevi kod ispitivanja u uvjetima ugroženosti eksplozijom. U laboratorijskim su uvjetima provedena ispitivanja elemenata protueksplozijske zaštite na elektromotorima u vrsti zaštite oklapanje - ”d”, povećana sigurnost -...

Pages