Pages

Analiza performansi kontrolera u programski upravljanim mrežama
Analiza performansi kontrolera u programski upravljanim mrežama
Bruno Domladovec
Koncept programski upravljanih mreža je razvijen kako bi olakšao inovacije u mrežama i omogućio jednostavnu programsku kontrolu mrežnog toka podataka. Za razliku od tradicionalnih mreža, gdje su kontrolni i podatkovni sloj spojeni, u programski upravljanim mrežama su ta dva sloja razdvojena. Posljedica razdvajanja kontrolnog i podatkovnog sloja je zamjena uređaja tradicionalnih mreža s jednostavnim uređajima za prosljeđivanje te kontrolerima. Uređaji za prosljeđivanje...
Analiza performansi korisnički oblikovanih procesora u ugrađenim sustavima
Analiza performansi korisnički oblikovanih procesora u ugrađenim sustavima
Sven Grabić
Okoline za oblikovanje korisničkih procesora vrlo su važan čimbenik u izgradnji vlastitih sustava. Na temelju zadanog algoritma moguće je generirati optimalan procesor koji će ga efikasno izvršavati. TCE je skup alata koji koristi LLVM prevoditelj i nudi niz alata koji omogućavaju jednostavno dizajniranje, simuliranje i analiziranje TTA procesora, te generiranje potrebnih datoteka za implementaciju na konkretnom uređaju. U ovom radu oblikovane su i analizirane razne arhitekture...
Analiza performansi protokola podakovnog sloja
Analiza performansi protokola podakovnog sloja
Danijel Teslić
Proučeni su najvažniji ARQ/FEC protokoli: Stani i čekaj, protokol s vraćanjem, protokol sa selektivnim ponavljanjem i hibridni protokol tipa 1. Razvijena je aplikacija za analizu performansi spomenutih protokola u Javi. Opisan je način rada aplikacije, njezine klase te korištenje programskog alata. Testirane su performanse u određenim uvjetima te su analizirani dobiveni podaci.
Analiza performansi protokola za Internet stvari
Analiza performansi protokola za Internet stvari
Vatroslav Bajt
U radu je opisano rješenje sustava pametnog ureda. U rješenju su implementirani sustav za praćenje prisutnosti u prostorijama korištenjem mobilne aplikacije ili RFID kartice. Opisan je dio sustava koji je implementiran na Raspberry Pi-u kao centralnom uređaju u okruženju IoT-a. Centralni uređaj ima mogućnost prikupljanja i slanja podataka na periferne uređaje. Kako neki periferni uređaji imaju ograničene resurse način komunikacije između perifernog i centralnog uređaja je...
Analiza platformi otvorenog koda za Internet stvari
Analiza platformi otvorenog koda za Internet stvari
Domagoj Dalić
Internet stvari je među nama, a njegove primjene su različite i sve ih je više pa se analogno tome razvija i sve više programske podrške za isto. U IoT sustavu postoji mnogo programskih komponenti, no platforma za internet stvari srce je sustava i predstavlja neizostavnu komponentu svakog ozbiljnog IoT projekta. Rad se bavi analizom dostupnih platformi otvorenog koda. Nakon što su prikazane osnovne informacije o svakoj istraženoj platformi, analizirane su sve glavne karakteristike i...
Analiza podataka o pametnim telefonima
Analiza podataka o pametnim telefonima
Karlo Čečura
Za ovaj završni rad izradio sam bazu podataka u koju sam pohranjivao podatke o modelima i proizvođačima pametnih telefona. Nakon što sam oblikovao model entitet-veza i odgovarajućeg relacijskog modela baze podataka, implementirao sam relacijsku bazu podataka. Korištenjem programskog jezika C# i prezentacijskog jezika HTML napravio sam web-aplikaciju koja omogućava unos, izmjenu i pregled podataka te analizu i usporedbu modela pametnih modela.
Analiza ponašanja djeteta tijekom slobodne igre korištenjem dubokih neuronskih mreža
Analiza ponašanja djeteta tijekom slobodne igre korištenjem dubokih neuronskih mreža
Martin Džida
Prvo se obrađuje teorijska podloga Faster R-CNN mreže. Zatim se opisuje istrenirani model Faster R-CNN mreže. Za detekciju šake je dodana posebna neuronska mreža radi poboljšanja detekcije kontakta predmeta i ruke. Karakteristike kamere i 3D senzora su također opisane. Nakon toga je ponuđen detaljan opis instalacije svih programskih paketa. Nakon instalacije programskih paketa obrađuje se kalibracija 3D senzora i mjerenje dubine. Nakon toga se definira kontakt s igračkom i opisuje...
Analiza ponašanja posjetitelja kataloga weba
Analiza ponašanja posjetitelja kataloga weba
Boris Stanić
Za uspješno vođenje internet stranice potrebno je pratiti ponašanje njenih korisnika i njihov odnos prema sadržaju koji im je predstavljen. Čovjek bez pomoći servisa koji je specijaliziran za takav zadatak ne može kvalitetno obraditi sve potrebne informacije potrebne za donošenje točnih odluka. Najpopularniji servis za praćenje prometa na stranici je Google Analytics[10]. Google Analytics, nakon što se uspješno implementira u stranicu, prati ponašanje svih korisnika koji uđu na...
Analiza ponašanja potrošača otkrivanjem asocijacijskih pravila
Analiza ponašanja potrošača otkrivanjem asocijacijskih pravila
Ivan Rupčić
Otkrivanje asocijacijskih pravila je kompleksan proces, a njegova primjena je najčešće u marketingu. S jedne strane, da bismo dobili dobre rezultate, skup podataka koji se analizira bi trebao biti veći, a s druge strane to usporava proces analize koliko god da danas imamo jaka računala. Kako bismo olakšali odnosno usmjerili analizu prema onim značajnijim podacima, koristimo nekoliko mjerila, a to su: podrška, pouzdanost i poboljšanje. Podrška znači koliko se koji proizvodi često...
Analiza postojećeg modela i modeliranje budućih tržišnih modela poticanja obnovljivih izvora u EU i Hrvatskoj
Analiza postojećeg modela i modeliranje budućih tržišnih modela poticanja obnovljivih izvora u EU i Hrvatskoj
Petra Bušić
Obnovljivi izvori energije (OIE) te njihova integracija na tržište električne energije dinamično se mijenjaju zadnjih godina. U početku promoviranja obnovljivih izvora, glavna ideja bila je povećanje udjela obnovljivih izvora kroz mehanizme subvencija takvih izvora te izoliranje od stanja na tržištu. Razvojem i povećanjem udjela obnovljivih izvora, s ciljem postizanja konkurentnog i stabilnog tržišta, obnovljivi izvori energije moraju sudjelovati na tržištu sukladno cijenama...
Analiza povezanosti višeagentskog sustava u dinamičkoj topologiji
Analiza povezanosti višeagentskog sustava u dinamičkoj topologiji
Mario Zovkić
U ovom radu provodi se analiza određivanja povezanosti decentraliziranog višeagentskog sustava u dinamičkoj topologiji korištenjem konsenzus algoritma zasnovanog na povjerenju. Analiza je napravljena simulacijama u Matlab programskom paketu provjerom utjecaja topologije grafa povezanosti i broja agenata na konvergenciju lokalne matrice susjedstva agenata. Analizira se i konsenzus algoritam za određivanje lidera u takvom sustavu, koji koristi podatke dobivene prvim konsenzusom. U...
Analiza priključenja i utjecaja različitih vrsta distribuiranih izvora energije na prilike u distribucijskoj mreži
Analiza priključenja i utjecaja različitih vrsta distribuiranih izvora energije na prilike u distribucijskoj mreži
Domagoj Mihalic
Rad proučava utjecaj distribuiranih izvora na prilike u distribucijskoj mreži. U teoretskom dijelu opisani su utjecaji različitih distribuiranih izvora na distribucijsku mrežu na koju se priključuju. U praktičnom dijelu, obrađen je utjecaj priključenja elektrane na biomasu ukupne instalirane snage 800 kVA na distribucijsku mrežu u programskom paketu Neplan. Modeliran je dio 20 kV, 10 kV i 0.4 kV distribucijske mreže na kojem je pokazan utjecaj elektrane na tokove snaga, gubitke,...

Pages