Pages

Analiza niskošumnog pojačala sa silicij-germanijskim bipolarnim tranzistorima
Analiza niskošumnog pojačala sa silicij-germanijskim bipolarnim tranzistorima
Martin Apro
Niskošumno pojačalo (LNA) je elektronički uređaj koji pojačava snagu veoma slabih signala uz minimalno dodavanje šuma. Neizostavna je komponenta bežične primopredajne tehnologije upravo iz tog razloga što su signali u bežičnoj komunikaciji slabi i podložni djelovanju šuma. Dizajniranje LNA je složeni postupak koji mora uzeti više čimbenika u obzir. Glavne karakteristike niskošumnog pojačala su: razina dodanog šuma, pojačanje, stabilnost i linearnost. Poboljšanje jedne...
Analiza obilježja vodenog žiga ugrađenog u audiosadržaj
Analiza obilježja vodenog žiga ugrađenog u audiosadržaj
Luka Zadro
U modernom svijetu gdje smo okruženi digitalnim multimedijalnim sadržajima na dnevnoj bazi bitno je naći načine na koje se taj sadržaj može zaštititi. Kako bi ostvarili tu svrhu možemo koristiti razne metode i tehnike, a u ovom radu koncentriramo se na metode u frekvencijskoj domeni koje koriste Diskretnu Kosinusovu Transformaciju (DCT). Izdvojena metoda koju analiziramo prebacuje orignalni audiosignal u DCT domenu te grupira koeficijente u odvojene segmente kojima se svakom posebno...
Analiza objektivnih metrika video sadržaja igranja igara zasnovanih na računalnom oblaku
Analiza objektivnih metrika video sadržaja igranja igara zasnovanih na računalnom oblaku
Danijel Roglić
Računalni oblak je svojim razvojem pružio nove mogućnosti za postojeće, ali i za razvoj novih višemedijskih usluga. Tako je industrija računalnih igara uvidjela priliku za pokretanje nove usluge – igre zasnovane na računalnom oblaku. Ideja je da se igra nalazi u oblaku, pa korisnik više ne mora imati računalo ili konzolu snažne konfiguracije, već je dovoljan pristup mreži i uređaj koji može generirati naredbe koje se šalju u oblak i ima mogućnost prikazati generirani...
Analiza ograničenja implementacije pametnih mreža
Analiza ograničenja implementacije pametnih mreža
Miro Drempetić
Ovaj rad temeljito obrađuje transformaciju tradicionalnih elektroenergetskih sustava u pametne sustave s ciljem sveprisutnosti energije. Opisane su i nabrojene sve mogućnosti pametnih mreža za proizvodne kompanije, prijenosne i distribucijske kompanije te za krajnje korisnike koji istodobno postaju i proizvođači i potrošači energije te su također nabrojane tehnologije potrebne za razvoj i implementaciju pametnih mreža, kao i stanje tih tehnologija temeljeno na poznatim Hype...
Analiza opterećenja signalizacijskog prometa na PCRF jedinicu u LTE mrežama
Analiza opterećenja signalizacijskog prometa na PCRF jedinicu u LTE mrežama
Josip Grabić
Broj LTE (Long Term Evolution) korisnika ubrzano raste zbog veće brzine pristupa i manje latentnosti nego što je to slučaj u starijim tehnologijama mobilnog pristupa mreži. Posljedica raste broja korisnika je i povećanje prometa signalizacijskog protokola Diameter. Da bi se omogućila manja cijena prijenosa podataka davateljima usluga, vrlo je važno poboljšati korištenje mrežnih resursa i sprječavati zagušenje u mreži. Cilj ovog diplomskog rada je bio slati Diameter...
Analiza osjetljivosti konfiguracije mreže teleskopa Cerenkov Telescope Array
Analiza osjetljivosti konfiguracije mreže teleskopa Cerenkov Telescope Array
Tomislav Vulić
Mijenjanje parametara koji utječu na rezultate simulacije CTA (Cerenkov Telescope Array) sustava i analiza utjecaja MAGIC teleskopa na krivulju osjetljivosti CTA.
Analiza otkaza propulzora multirotorske letjelice s električnim i benzinskim motorima
Analiza otkaza propulzora multirotorske letjelice s električnim i benzinskim motorima
Stribor Badanjek
Algoritam upravljanja kod otkaza propulzora. .
Analiza parametara kvalitete satelitske televizije
Analiza parametara kvalitete satelitske televizije
Ivan Suć
DVB-S sustav postavio je korijene za standardizirani satelitski prijenos koji je dokazan kao pouznadna i prihvatljiva arhitektura u odašiljačkoj industriji. DVB-S2 nastavak je razvoja prijašnjeg standarda uz unaprijeđenje efikasnosti (bit/Hz) i ima tehnologije prilagodbe signala kao što je VCM i ACM za odašiljanje signala sa najvećom propusnosti. No korištenje DVB-S2 standarda neće u potpunosti zamijeniti DVB-S odašiljanje TV usluga. Velik broj dekodera koji koriste DVB-S...
Analiza performansi H.265 kodera
Analiza performansi H.265 kodera
Domagoj Vidović
Glavna problematika Interneta je strujanje višemedijskog sadržaja putem mreže. Izvorni video sadrži preveliku količinu podataka, te ga je prije strujanja potrebno pretvoriti u drugi oblik manje veličine kako bi korisnik imao najbolje iskustvo pri pregledavanju sadržaja. Analizom kodera videa H.265 proučeni su i prikazani osnovni koraci i metode kodiranja. Objašnjeni su osnovni pojmovi potrebni za shvaćanje rada, poput kodera ili samog video sadržaja. Osim zasebne analize samog...
Analiza performansi algoritama za analizu društvenih mreža na sustavima koji omogućuju parelelizaciju
Analiza performansi algoritama za analizu društvenih mreža na sustavima koji omogućuju parelelizaciju
Martina Martinović
Društvene mreže nude veliku količinu informacija o njezinim korisnicima. Koristeći dostupne podatke moguće je provesti različite analize koje daju dublji smisao strukturi jedne takve mreže. Razvijeni su brojni algoritmi koji omogućuju formiranje, vizualizaciju te računanje različitih mjera mreže. Najčešće se analiza provodi na velikom skupu podataka, a to znači kako se određeni algoritmi za analizu mreža neće moći koristiti, pa je potrebno istražiti koji alternativni...
Analiza performansi jednostraničnih web aplikacija
Analiza performansi jednostraničnih web aplikacija
Nicolette Pribanić
U ovom radu su istaknute glavne karakteristike jednostraničnih aplikacija (eng. Single-Page Application, SPA). Opisana je općenita arhitektura i uspoređena s arhitekturom Model-View-Controller (MVC). Analizirane su performanse aplikacija baziranih na SPA arhitekturi. Rezultati su zatim uspoređeni s rezultatima testiranja performansi aplikacija baziranih na MVC arhitekturi. Usporedba uključuje AngulaJS i Marionette.js radne okvire za SPA, te .NET MVC i Ruby on Rails radne okvire za MVC...
Analiza performansi kontrolera u bežičnim lokalnim mrežama
Analiza performansi kontrolera u bežičnim lokalnim mrežama
Ivan Jeličić
Tema završnog rada je primjena kontrolera u bežičnim lokalnim mrežama te analiza njegovih mogućnosti. U radu su sažeto opisane značajke topologija bežičnih lokalnih mreža, kao i glavne karakteristike svakog načina izvedbe kontrolera u mreži. Posebno su istaknute mogućnosti kontrolera Ruckus ZoneDirector 1200, koji je korišten u praktičnom dijelu rada. U praktičnom dijelu realizirana je jednostavna mreža koja se sastoji od dvije pristupne točke i kontrolera, koji su spojeni...

Pages