Paginacija

Analiza modela automobilske gume
Analiza modela automobilske gume
Marin Bogdan
Dinamika vozila pri gibanju je određena karakteristikama i iznosom horizontalnih sila i momenata koje djeluju na gumu vozila. S toga estimacija horizontalnih sila i momenata prisutnih na gumama vozila pri dinamici vozila je od velike važnosti pri upravljanju vozilom. Estimacija spomenutih vrijednosti je fizikalno, matematički i teoretski vrlo zahtjevna. Tijekom razvoja tehnologije izvršene su brojne studije i analize (metode estimacije, metode mjerenja) kako bi se spomenute sile i...
Analiza moguće uloge nuklearne elektrane s malim modularnim reaktorima u niskougljičnoj strategiji Republike Hrvatske
Analiza moguće uloge nuklearne elektrane s malim modularnim reaktorima u niskougljičnoj strategiji Republike Hrvatske
Filip Damjanović
Održivi razvoj nuklearne energetike ovisit će o novim tehnološkim i regulativnim rješenjima, koji će smanjiti troškove pogona i izgradnje elektrane, poboljšati sigurnost i konkurentnost ovog izvora energije, te u konačnici imati važnu ulogu, zajedno s obnovljivim izvorima, u smanjenju emisija stakleničkih plinova i očuvanju okoliša. U radu je dan opis ciljeva NU strategije uključujući energetsku učinkovitost te opis glavnih problema kod investiranja u nove elektrane....
Analiza moguće štete zloćudnog koda na platformi iOS
Analiza moguće štete zloćudnog koda na platformi iOS
Azzaro Mujić
iOS je Appleov operacijski sustav i platforma. Alternativa je Android platformi koja zauzima veće tržište. Ipak, zbog velike raširenosti iOS platforme, naglasak ovog rada je na sigurnosti iOS aplikacija. Analizirana je sigurnost iOS aplikacija te je napravljena usporedba s Androidom. Također je analizirana i situacija kada platforma omogućava administratorski pristup. Navedeni su načini neispravnog pisanja aplikacija kojima se narušava sigurnost podataka koje aplikacija koristi te su...
Analiza mogućih ušteda optimalnim upravljanjem potrošnjom rezidencijalnih jedinica u naprednim gradovima
Analiza mogućih ušteda optimalnim upravljanjem potrošnjom rezidencijalnih jedinica u naprednim gradovima
Ivana Bašljan
Zgrade i ostale rezidencijalne jedinice su veliki potrošači energije te su kao takve pogodne za ostvarivanje ušteda. Najveće uštede postižu se optimalnim korištenjem energije, a pri tom je u obzir bitno uzeti razne podatke. Nije svejedno od kojih materijala su građeni zidovi, kakvi se uređaji koriste te koliko često. Kako bi se optimalno upravljalo energijom rezidencijalnih jedinica, potrebno je promatrati i njihove korisnike. Znajući njihov dnevni raspored i boravak u određenim...
Analiza mogućnosti grijanja plastenika korištenjem biomase u kogeneracijskim postrojenjima
Analiza mogućnosti grijanja plastenika korištenjem biomase u kogeneracijskim postrojenjima
Matea Nikolac
Cilj ovog Završnog rada je na temelju literature i stvarnog kogeneracijskog postrojenja koje se nalazi kraj Osijeka u selu Nard i radi sa 500 kW električne i 1,8 MW toplinske energije, napravit tehnološku i ekonomsku analizu. U analizi su korištene cijene i podaci iz Hrvatskog i Europskog elektroenergetskog sustava te su detaljno proučeni dijelovi postrojenja i uvjeti koji se u njima javljaju. Iz ekonomske analize dobivena je isplativost projekta uzevši u obzir cijenu investicije,...
Analiza mogućnosti povezivanja alata OSSIM s alatima za strojno učenje i statističku analizu
Analiza mogućnosti povezivanja alata OSSIM s alatima za strojno učenje i statističku analizu
Dino Sulić
Ovaj diplomski rad proučava alat OSSIM i kako se mogu iskoristiti alati za strojno učenje kako bi se poboljšao njegov rad. Na početku se objašnjava kako ugraditi alat u lokalnu mrežu kako bi počeo nadzirati mrežni promet. OSSIM će na temelju mrežnog prometa generirati alarme kojima pridružuje stupanj rizika. Opisan je način na koji se mogu dohvatiti podatci iz baze podataka kako bi se nad njima moglo primijeniti strojno učenje. Dan je jednostavan primjer algoritma strojnog...
Analiza mogućnosti prepoznavanja pokreta korisnika u aplikacijama za potpomognutu komunikaciju
Analiza mogućnosti prepoznavanja pokreta korisnika u aplikacijama za potpomognutu komunikaciju
Maja Cvijanović
Uobičajeni načini interakcije s aplikacijama za potpomognutu komunikaciju pomoću miša, tipkovnice pa čak i pomoću uređaja osjetljivih na dodir mogu predstavljati značajan problem za osobe s motoričkim poteškoćama. Uređaji za praćenje pokreta korisnika imaju potencijal kao alternativno rješenje za upravljanje aplikacijama za potpomognutu komunikaciju. U ovom su diplomskom radu istražene i analizirane mogućnosti upravljanja aplikacijama pomoću uređaja za praćenje pokreta...
Analiza mogućnosti programa COBRA-TF u modeliranju jezgre PWR reaktora
Analiza mogućnosti programa COBRA-TF u modeliranju jezgre PWR reaktora
Kristina Martinović
COBRA-TF je zadnji u razvojnoj liniji programa iz porodice COBRA a koristi se za detaljnu analizu jezgre i gorivnoga elementa. Omogućava 3D ili subkanalni termohidraulički proračun jezgre nuklearnog reaktora. Prikazan je matematički model programa te pripremljeni ulazne podatci za proračun jezgre i izabranog gorivnog elementa NE Krško u stacionarnom stanju iz već postojeće datoteke za COBRA-VIP. U rezultatima su prikazane bitne veličine za usporedbu rezultata dobivenih programom...
Analiza molekularnog potpisa tumora uz pomoć strojnog učenja
Analiza molekularnog potpisa tumora uz pomoć strojnog učenja
Josip Jukić
U uvodnim poglavljima izložena je motivacija problema. Kratko su opisani biološki koncepti čije je poznavanje važno u kasnijim fazama. Glavna tema rada je razvoj generičkog klasifikatora. Naglasak se stavlja na mogućnost određivanja tipova i podtipova tumorskih stanica. U inkrementalnom postupku razvoja koristi se algoritam stroja potpornih vektora (SVM). Prikazan je način optimizacije parametara SVM-a uz pomoć genetskog algoritma. Opisana je implementirana paralelizacija posla pri...
Analiza mrežnih algoritama za traženje minimalnog razapinjajućeg stabla
Analiza mrežnih algoritama za traženje minimalnog razapinjajućeg stabla
Valentino Češnjaj
U ovom radu cilj je bio analizirati algoritme za traženje minimalnog razapinjućeg stabla kao i pokazati princip njihovog rada. Pokušali smo vidjeti koje su sličnosti, a koje razlike u njihovom radu i kako gustoća grafa kojeg rješavaju utječe na vrijeme izvođenja algoritma. U uvodnom dijelu smo objasnili temeljne pojmove iz teorije grafova i pojedine teoreme kako bi što bolje razumjeli pojam stabla minimalne težine u grafu. Nadalje smo vidjeli koju primjenu ta teorija grafova ima u...
Analiza napada na kriptosustav RSA
Analiza napada na kriptosustav RSA
Gustav Matula
Moderni način života ovisi o sigurnosti kriptosustava koje svakodnevno koristimo. Glavni argument za tu sigurnost je činjenica da ih još nitko (barem ne javno) nije probio. Takav argument se na prvu čini slab, ali proučavanjem postojećih pristupa, do- bivamo bolji uvid u razinu sofistikacije potrebnu za uspješan napad, čak i uz korištenje velikodušnih pretpostavki znanja koje je u praksi obično nedostupno. U ovome radu bavimo se dvama takvim napadima na javni kriptosustav RSA...
Analiza negativnog nefosterovskog RLC titrajnog kruga
Analiza negativnog nefosterovskog RLC titrajnog kruga
Julije Jauk
Rad se sastoji od pregleda literature o negativnim pretvornicima impedancije i njihovoj realizaciji pomoću idealnih i realnih operacijskih poja;ala. Obavljena je teoretska analiza idealnog i realnog negativnog RLC kruga realiziranog naponskim negativnim pretvornikom impedancije koji u pozitivnoj povratnoj vezi ima otpor, induktivitet i kapacitet. Realno pojačalo korišteno u ovom radu je modelirano izrazom s dva pola koji, kako je prikazano u dodatku, vrlo dobro opisuje ponašanje realnog...

Paginacija