Pages

3D igra za testiranje refleksa za Android operacijski sustav
3D igra za testiranje refleksa za Android operacijski sustav
Matej Vukosav
Android mobilna 3D igra za testiranje refleksa zabavna je igra koja na jednostavan način testira ljudske reflekse. Igra je napravljena kombinacijom razvojnog okruženja Unity i Android Studio i jezicima Java i C#. Android operacijski sustav pokriva veliki dio mobilnih uređaja i omogućava dostupnost igre na preko 83% mobilnih uređaja. Unity kao moćan razvojni alat pruža mogućnost implementacije raznih 3D objekata i njihovo povezivanje u jednu cjelinu putem dostupnih nivoa za igranje....
3D interakcija u web pregledniku
3D interakcija u web pregledniku
Josip Mesarić
WebGL je bibilioteka za hardwerski pokretano 3D renderiranje pomoću JavaScripta. Bazirano je na dokazanom grafičkom API-ju OpenGL. WebGL je podržan od gotovo svih web preglednika kao i većeg dijela mobilnih preglednika. Three.js je biblioteka koja olakšava razvoj aplikacija u WebGL standardu i programskom jeziku JavaScript.
3D računalna igra inspirirana društvenim igrama
3D računalna igra inspirirana društvenim igrama
Ela Marušić
Rad se bavi izradom računalne igre s mehanikama koje su inspirirane društvenim igrama. Za razvoj je korišten pokretački sustav Unity, a rezultat je 3D strateška igra za dva do četiri igrača s podrškom za umreženo igranje. U sklopu rada opisana su osmišljena pravila i mehanike te su objašnjene implementacije igraćih karata, špila i slučajno generirane ploče u igri. Također je objašnjeno kako je umreženo igranje ostvareno pomoću Unityjevog sustava UNET.
3D računalna igra s elementima autonomnog ponašanja
3D računalna igra s elementima autonomnog ponašanja
Luka Hrabar
Rad opisuje 3D računalnu igru stvorenu po ideji nekoć popularne strateške igre Heroes of Might and Magic III. Igra se odvija na potez-po-potez logici, a svaki igrač tijekom svog poteza upravlja herojima i vojskom te izgrađuje dodatne građevine u svo- jim dvorcima. Implementacija pokretačkog sustava za igru je zasnovana na OpenGL i GLUT bibliotekama. Mape za igru su automatski generirane slažući predefinirane blokove objekata, uz korištenje određenih parametara kako bi svi igrači...
3D segmentacija CT snimaka bubrežnog kamenca
3D segmentacija CT snimaka bubrežnog kamenca
Matea Đonlić
Ovaj diplomski rad usmjeren je na implementaciju i usporedbu različitih metoda 3D segmentacije s primjenom na problem segmentacije CT snimaka bubrežnog kamenca. Budući da se sve metode 3D segmentacije provode nad diskretnom trodimenzionalnom rešetkom, ulazni podaci (skup datoteka u DICOM formatu) obrađeni su i oblikovani tako da je omogućen odabir područja interesa i iz njega stvaranje diskretne rešetke. U sklopu rada, implementirane su metode amplitudne segmentacije, segmentacije...
3D sustav za mjerenje oblika leđa
3D sustav za mjerenje oblika leđa
Stephanie Jakopec
Upoznajući se sa pojmom skolioze i sustava razvijenih za mjerenje oblika leđa kao što su rendgensko zračenje, ručni uređaji od koji je poznatiji skoliometar, zatim Moire topografijom te raster stereografijom, jasno je zašto bi se trebao razviti novi sustav mjerenja. Naime, traži se metoda koja nije opasna za zdravlje kao rendgensko zračenje, treba biti jednostavna za implementaciju, i jeftina kako bi bila dostupna za tržište. Koristi se stereo par kamera zajedno sa projektorom,...
Adaptacija parametara hoda NAO robota u različitim situacijama
Adaptacija parametara hoda NAO robota u različitim situacijama
Vedran Juršević
Rad se bavi adaptacijom parametara NAO robota kada na glavi nosi Kinect. Na početku rada objašnjeni su osnovni pojmovi koji pomažu pri shvaćanju principa hoda robota. Prikazano je kako masa Kinecta utječe na hod. Nakon toga snimljeni su odzivi koji pokazuju utjecaj pojedinog parametra na stabilnost robota, te su dani adaptacijski zakoni. Na poslijetku, adaptacijski algoritam je testiran za slučaj kad na robota djeluje konstantni poremećaj. Dobiveni rezultati su analizirani i komentirani.
Adaptacija Čapekove drame R.U.R. za izvedbu s NAO robotima
Adaptacija Čapekove drame R.U.R. za izvedbu s NAO robotima
Đorđe Bosanac
Scena Drame R.U.R. Pisca Karela Čapeka prilagođena je za izvedbu predstave sa NAO robotima. Na temelju kreiranih podnaslova na hrvatskom jeziku stvorene su audio datoteke koje služe kao zamjena za govor humanoidnih robota NAO. Obrada audio datoteka ostvarena je u Adobe audition programskom paketu, a program za svaku robotsku ulogu u programu Choregraphe. Predstava za robota NAO stvorena je u svrhu zabave i edukacije , ali isto tako za proširenje granica upotrebe robota.
Adaptivni sustav za aktivno poništavanje buke
Adaptivni sustav za aktivno poništavanje buke
Dominik Jelaš
Ovaj rad opisuje mogućnosti poništavanja odnosno smanjenja razine buke, s naglaskom na aktivno poništavanje buke. Ukratko su opisane pasivne metode smanjenja buke, te osnovni principi kod metode aktivnog poništavanja buke. Zatim je detaljnije opisana osnovna adaptivna filtarska struktura i LMS algoritam. Implementacija sustava za poništavanje buke je realizirana na TMS320C6713 DSK, čija je arhitektura detaljnije opisana u radu. Na kraju rada prikazani su rezultati i mjerenja sustava za...
Agent za prikupljanje i obradu podataka iz okoline temeljen na operacijskom sustavu Android
Agent za prikupljanje i obradu podataka iz okoline temeljen na operacijskom sustavu Android
Igor Petkovski
Prikupljanje podataka iz okoline jedan je od najbrže rastućih trendova u svijetu informacijsko komunikacijske tehnologije. Široko područje primjene senzora potiče ubrzan rast broja aktivnih senzora. Zbog stalnog porasta broja senzora javlja se potreba za stvaranjem novih tehnoloških rješenja za efikasno prikupljanje i obradu podataka generiranih iz M2M mreža. Cilj ovog rada je izrada mobilnog agenta temeljenog na operacijskom sustavu Android koji će biti posrednik u komunikaciji...
Aktivna kontrola buke s niskofrekvencijskim zvučničkim nizovima
Aktivna kontrola buke s niskofrekvencijskim zvučničkim nizovima
Ante Mihalj
Raspodjela zvucnog tlaka u zatvorenom prostoru može se predvidjeti zakonitostima geometrijske akustike samo u podrucju srednjih i visokih frekvencija, dok na niskim frekvencijama dominira modalni odziva prostora koji bitno utjece na raspodjelu zvucnog tlaka. Stoga se na vlastitim frekvencijama prostora pojavljuju izraženi maksimumi i minimumi stojnih valova. Kako bi se kontrolirala raspodjela zvucnog polja i na tim frekvencijama, upotrebljavaju se algoritmi aktivne kontrole buke s...

Pages