Paginacija

Vrednovanje izobličenja u elektroakustičkim sustavima s pomoću pseudoslučajnog signala
Vrednovanje izobličenja u elektroakustičkim sustavima s pomoću pseudoslučajnog signala
Ivan Đurek
Kod konstrukcije i izrade audio uređaja i sustava (izvori signala, pojačala, zvučnici) najveća panja se pridaje vjernosti prijenosa i reprodukcije audio signala. Audio signal, koji na kraju izađe kao promjena zvučnog tlaka iz zvučničkog sustava, u idealnom slučaju bi u potpunosti trebao odgovarati originalnom signalu koji je uao u sustav. Kako se radi o realnim sustavima, koji nemaju linearne prijenosne karakteristike, oni izobličuju originalni zvučni signal i na taj način ga...
Vrednovanje jalove snage temeljeno na podjeli elektroenergetskog sustava u naponske zone
Vrednovanje jalove snage temeljeno na podjeli elektroenergetskog sustava u naponske zone
Tomislav Plavšić
Disertacija se bavi razvojem metodologije vrednovanja pomoćne usluge regulacije napona i jalove snage putem tržišnog mehanizma nadoknade troškova izvora jalove snage uz istovremeno minimiziranje troškova operatora prijenosnog sustava i održavanje sigurnosti EES-a, kojeg je moguće jednostavno uklopiti u sustav vođenja EES-a. Metodologija vremenski obuhvaća djelovanje tržišta jalovom snagom u fazi kratkoročnog planiranja i temelji se na podjeli EES-a u naponske zone korištenjem...
Vrednovanje kvalitete akustički obrađenih prostora
Vrednovanje kvalitete akustički obrađenih prostora
Siniša Fajt
U radnji su analizirani objektivni parametri akustičke kvalitete prostora, njihove definicije kao i optimalne vrijednosti vezane za namjenu prostora prema preporučenim vrijednostima raznih autora. Na osnovi toga utvrđena je odgovarajuća korelacija sa subjektivnim parametrima. Razrađeni su subjektivni parametri akustičke kvalitete prostora, te njihove definicije s obzirom na psihoakustičku percepciju zvuka u prostoriji. Načinjen je pregled važnijih istraživanja objektivnih i...
Vrednovanje postupaka i programskih alata za integraciju heterogenih baza podataka
Vrednovanje postupaka i programskih alata za integraciju heterogenih baza podataka
Krešimir Grozdanović
Rad “Vrednovanje postupaka i programskih alata za integraciju heterogenih baza podataka” uspostavlja kriterije na temelju kojih je moguće izvršiti usporedbu alata prilikom integracije složenih sustava, a na temelju podržavane metode ili metoda, arhitekture alata, mogućnosti u oblikovanju, naprednih funkcija, jednostavnosti uporabe i dr. U radu su detaljno opisane dvije metode, IDEF1X metoda objavljena od strane američkog Nacionalnog instituta za standarde i tehnologiju i James...
Vrednovanje primjene evolucijskih algoritama pri ostvarenju optimalnog vođenja
Vrednovanje primjene evolucijskih algoritama pri ostvarenju optimalnog vođenja
Tomislav Rolich
Razvoj elektronike i informatike omogućio je simulaciju i ugađanje parametara regulatora. U ovom je radu iskorištena ta mogućnost kako bi se pokazalo računalno ugađanje parametara regulatora primjenom evolucijskih strategija. Proces koji je izabran u ovom radu je složeni, nelinearni proces. Na temelju matematičkog modela procesa napravljena je simulacija procesa na računalu. Za simulaciju procesa na računalu koristio se programski alat Matlab i Simulink. Regulatori koji su izabrani...
Vrednovanje primjenjivosti normiranih modela predočavanja podataka u ugrađenim sustavima
Vrednovanje primjenjivosti normiranih modela predočavanja podataka u ugrađenim sustavima
Damir Ježić
Ova disertacija istražuje i definira metodologiju vrednovanja primjenjivosti normiranih modela predočavanja podataka u ugrađenim sustavima. Vrednovanje primjenjivosti zasnovano je kombinaciji ISO/IEC 9126 standarda za vrednovanje kvalitete programskog proizvoda i analitičkog hijerarhijskog procesa za dobivanje kvantitativnog oblika rezultata vrednovanja. Istražuje se izravna implementacija normiranog modela predočavanja podataka zasnovanog na SVG specifikaciji u ugrađeni sustav....
Vrednovanje točkastog izvora ultrazvuka u linearnom i nelinearnom načinu rada
Vrednovanje točkastog izvora ultrazvuka u linearnom i nelinearnom načinu rada
Antonio Petošić
Tijekom višegodišnjeg razvoja niskofrekvencijskih ultrazvučnih uređaja za primjene u neurokirurškim operacijama ostali su problemi točnog definiranja njihove akustičke snage i intenziteta.U radu su predložene i analizirane tri metode za određivanje akustičke snage točkastog izvora ultrazvuka. Prva metoda temelji se na mjerenju prostorne raspodjele magnitude dinamičkog tlaka u slobodnom akustičkom polju i proračunu isijane akustičke snage pri linearnom i nelinearnom načinu...
Vrednovanje točkastog izvora ultrazvuka velike snage za minimalno invazivnu kirurgiju
Vrednovanje točkastog izvora ultrazvuka velike snage za minimalno invazivnu kirurgiju
Alan Štimac
Interdisciplinarnom suradnjom na znanstveno-istraživačkim projektima na području primjene ultrazvuka velike snage u neurokirurgiji, uočena je mogućnost primjene točkastog izvora ultrazvuka velike snage u postupcima minimalno invazivne neurokirurgije. Dotadašnji načini nekontaktne primjene ultrazvuka visoke akustičke energije potaknuli su ideju o prijenosu ultrazvučne energije putem elastičnog žičanog valovoda. Pokrenut je razvoj nove vrste neurokirurške endoskopske kontaktne...
Vrednovanje učinka inteligentnih sustava e-učenja
Vrednovanje učinka inteligentnih sustava e-učenja
Ani Grubišić
S obzirom na veliku prisutnost e-učenja u svijetu obrazovanja, potrebno je osigurati valjano i učinkovito okruženje u kojem bi se e-učenje odvijalo. Upravo zbog činjenice da sustavi e-učenja zbog svoje prisutnosti u procesu učenja i poučavanja, utječu na taj isti proces, kao i na postignuća učenika, smatramo da se u nastavi mogu koristiti samo oni sustavi čija je učinkovitost provjerena. U ovom radu smo inteligentne tutorske sustave prikazali kao posebnu vrstu inteligentnih...
Vrednovanje zvučnih okolina s obzirom na nagle i neočekivane promjene zvuka
Vrednovanje zvučnih okolina s obzirom na nagle i neočekivane promjene zvuka
Mia Suhanek
Cilj provedenog istraživanja je definirati i prikazati metodu vrednovanja zvučnih okolina u ovisnosti o objektivnim akustičkim parametrima. Istraživanje je provedeno na četiri tipične urbane zvučne okoline te se sastoji od dva dijela: zadatka koji izvršavaju slušatelji dok im se reproducira određena zvučna okolina i upitnika koji rješavaju, a prilagođen je za svaku zvučnu okolinu. Na temelju rezultata zadatka daje se zaključiti kako nagle i neočekivane promjene u glasnoći...
Vremenenski promjenjiva poslovna pravila u aktivnim bazama podataka
Vremenenski promjenjiva poslovna pravila u aktivnim bazama podataka
Ljiljana Brkić
Da bi Sustav za Upravljanje Bazom Podataka (SUBP) bio Aktivan Sustav za Upravljanje Bazom Podataka (ASUBP) nužno mora podržavati mehanizam za definiranje i rukovanje Događaj-Uvjet-Akcija (Event-Condition-Action ECA) pravilima i pružati sintaksu za definiranje događaja, uvjeta i akcija. Također mora imati dobro definiran model izvođenja sposoban za detekciju događaja, evaluaciju uvjeta i obavljanje akcija pomoću dobro definiranje semantike izvođenja te uključivati neke korisnički...
Vremenska vizualizacija velikih zbirki tekstova zasnovana na analizi korespondencije
Vremenska vizualizacija velikih zbirki tekstova zasnovana na analizi korespondencije
Artur Šilić
Vizualizacija tekstova jedan je od pristupa strojne obrade koji pomaže ljudima analizirati velike zbirke. Istraživanje vizualizacije tekstova, načinjeno u ovoj disertaciji, motivirano je činjenicama da tekstne zbirke često imaju vremensku dimenziju te da se protežu kroz dulja vremenska razdoblja. U ovoj disertaciji osmišljena je i istražena nova metoda vizualizacije CatViz koja je temeljena na analizi korespondencije i koja je usmjerena prema prikazu vremenskih promjena u sadržaju...

Paginacija