Pages

Algoritmi spektralnog grupiranja zasnovanog na motivima
Algoritmi spektralnog grupiranja zasnovanog na motivima
Antonio Šoštar
Cilj rada je prilagoditi algoritam spektralnog grupiranja zasnovanog na motivima izvršavanju na raspodijeljenom okruženju (na računalnom grozdu) pomoću radnog okvira Apache Spark. Algoritam se sastoji od dvije faze, koje su računski podjednako zahtjevne - računanje matrice sličnosti i spektralno grupiranje vrhova. Ideja algoritma je dobiti grupiranja višeg reda, tako da se prebroji pojavljivanje para vrhova u zadanom motivu u mreži, te tako definirati matricu susjedstva iz čijeg se...
Algoritmi upravljanja potrošnjom električne energije u pametnom kućanstvu
Algoritmi upravljanja potrošnjom električne energije u pametnom kućanstvu
Ema Jovandžikov
Razvojem tehnologije potrošnja električne energije je sve veća što dovodi do problema pojavljivanja vršnih perioda i prekomjerne potrošnje. Problem je moguće riješiti uvođenjem pametnih električnih mreža kojima bi se ostvarila komunikacija između potrošača i opskrbljivača u dinamičkim sustavom naplate električne energije u stvarnom vremenu. U okviru ovoga rada implementirana je simulacija pametnog kućanstva te su analizirani algoritmi raspoređivanja rada kućanskih...
Algoritmi uravnoteženja mrežnog opterećenja u programski upravljanoj komunikacijskoj mreži
Algoritmi uravnoteženja mrežnog opterećenja u programski upravljanoj komunikacijskoj mreži
Filip Štimac
Uravnoteženje mrežnog opterećenja važno je za performanse programski upravljane mreže, koja dopušta razvoj i evaluaciju novih algoritama uravnoteženja. U ovom radu opisani su algoritmi temeljeni na funkcijama sažetka, algoritmi sa statički zadanim parametrima i dinamički algoritmi te je predstavljena njihova izvedba u programskom jeziku Java. Dodatno, provedena je evaluacija izvedenih algoritama s obzirom na omjer zahtjeva na propusnost svih tokova paketa na određenom sučelju...
Algoritmi za detekciju 3D karakterističnih točaka
Algoritmi za detekciju 3D karakterističnih točaka
Ivana Viduka
Harrisov detektor, SIFT i SURF su 2D algoritmi detekcije karakterističnih točaka. Njihov glavni cilj je pronalazak točaka koje se uvelike razlikuju od točaka u svojoj okolini i time daju više informacija o toj slici od nekih drugih točaka. SIFT i SURF imaju razvijenu metodu konstrukcije opisnika točaka koji omogućuju međusobno uspoređivanje slika. Za te je opisnike poželjna invarijantnost na šum i afine transformacije. Navedeni algoritmi su prošireni za upotrebu u 3 dimenzije....
Algoritmi za detekciju karakterističnih točaka na licu
Algoritmi za detekciju karakterističnih točaka na licu
Matej Đanić
U završnom radu naveden je napredak algoritama za detekciju lica u zadnja tri desetljeća. Opisuju se postupci predobrade digitalnih slika koji se poduzimaju prije same detekcije karakterističnih točaka na licima. Navedena je arhitektura slojeva konvolucijske neuronske mreže koja se koristi za predviđanje koordinata karakterističnih točaka. Također, opisana je baza podataka slika koje se koriste u svrhe treniranja i testiranja mreže. Primjeri modela mreže implementirani su...
Algoritmi za detekciju umora vozača
Algoritmi za detekciju umora vozača
Zvonimir Mandić
U radu je opisan sustav za detekciju umora baziran na analizi zijevanja. Sustav uzima koordinate vrha gornje usne i dna brade iz čega računa njihovu udaljenost. Ta udaljenost se zatim provlači kroz sklop za normalizaciju i skaliranje u interval od 0 do 1 nakon čega se iz signala filtrom uklanjaju nepotrebne informacije. Iz filtriranog signala sklopom za detekciju lokalnog maksimuma izdvajaju se vršne vrijednosti. Detektor zijeva zatim uzima te vršne vrijednosti, uspoređuje ih sa...
Algoritmi za ispitivanje planarnosti grafova
Algoritmi za ispitivanje planarnosti grafova
Ivan Vranjić
Navedeni kriteriji planarnosti grafa. Naveden popis postojećih algoritama za testiranje. Analizirani i implementirani Demoucronov algoritam kvadratne vremenske složenosti i vertex addition algoritam linearne vremenske složenosti. Za vizualni prikaz planarnog grafa korišten Schnyderov algoritam.
Algoritmi za koordinirani prijevoz tereta sa dva Pioneer robota
Algoritmi za koordinirani prijevoz tereta sa dva Pioneer robota
Luka Mandić
Razvijen je algoritam koji koristi dva Pioneer robota s diferencijalnim pogonom za autonomni prijevoz tereta. Algoritam za koordinirani prijevoz tereta sa dva robota lako je moguće primijeniti u suvremenim samoupravnim skladištima uz male preinake i prilagodbu algoritma za druge tipove vozila. Algoritam koji upravlja robotima koristi A* kao algoritam traženja optimalnog puta, a algoritam čistog slijeđenja za slijeđenje pronađenog puta. Testiranje algoritma provedeno je u simulaciji i...
Algoritmi za otkrivanje zajednica u društvenim grafovima
Algoritmi za otkrivanje zajednica u društvenim grafovima
Ivan Mihanović
U ovom diplomskom radu obrađena je tema otkrivanja zajednica u društvenim grafovima korištenjem povjerenja među korisnicima. Navedene su glavne karakteristike društvenih mreža i njihove analize te su objašnjeni osnovni pojmovi iz teorije grafova. Zatim su algoritmi za otkrivanje zajednica podijeljeni na dvije skupine, tradicionalne i suvremene, te su za svaku skupinu opisani neki od najpoznatijih algoritama. Nakon toga dan je pregled osnovnih svojstava i vrsta povjerenja. Na posljetku...
Algoritmi za podudaranje znakovnih nizova
Algoritmi za podudaranje znakovnih nizova
Marin Maršić
U ovom radu obradili smo najosnovnije metode za podudaranje znakovnih nizova i kompresiju teksta. Za svaki od ovih tipova analizirali smo nekoliko najbitnijih algoritama. Algoritme za podudaranje znakovnih nizova podijelili smo na one za egzaktno i aproksimativno podudaranje. Algoritmi egzaktnog podudaranja tražili su dani znakovni uzorak u tekstu, dok su algoritmi aproksimativnog podudaranja tražili riječi slične našem uzorku. Osim naivnog algoritma za egzaktno podudaranje...
Algoritmi za pristajanje mobilnog robota u kamion
Algoritmi za pristajanje mobilnog robota u kamion
Ivan Varnica
Cilj zadatka je implementirati planiranje putanje mobilnog robota do lokacije kamiona, te se potom prebaciti u mod rada za pristajanje u kamion. Potrebno je korištenjem lasera prepoznati točnu poziciju kamiona te isplanirati ulazak u njega uvažavajući plan ulaženja. Sustav je potrebno isprobati u simulaciji, te s Pioneer robotima na testnom poligonu. Razmotriti mogućnost provjere algoritama na istraživačkom vozilu za vatrogasne jedinice.
Algoritmi za problem maksimalnog protoka u transportnoj mreži
Algoritmi za problem maksimalnog protoka u transportnoj mreži
Matej Jengić
Problem maksimalnog protoka pripada matematičkoj grani koju nazivamo teorija grafova, a ona pak diskretnoj matematici. To je jedan od osnovnih problema kombinatorne optimizacije, sa širokim spektrom primjene u stvarnom svijetu. Tako je u ovom radu predočen koncept transportne mreže i protoka kroz nju. Prikazani su najznačajniji algoritmi za pronalaženje maksimalne vrijednosti protoka u danoj mreži. Zadnji dio rada vezan je za programsku implementaciju konkretnog zadatka tj....

Pages