(1 - 20 od 28)

Paginacija

Poveznica na dokument Analiza teksture za vizualnu kontrolu kvalitete
Poveznica na dokument Rano otkrivanje zloćudnih novotvorina putem strojnom učenja
Poveznica na dokument Analiza svojstava web sjedišta
Poveznica na dokument Korištenje referentne baze za predviđanje plazmida
Poveznica na dokument Procjena rizika preuranjenog vraćanja kredita putem strojnog učenja
Poveznica na dokument Primjena tehnika dubinske analize podataka za predviđanje rezultata sportskih natjecanja
Poveznica na dokument Radno okruženje za vrednovanje algoritama raspoređivanja u sustavima stvarnog vremena
Poveznica na dokument Komparativna analiza algoritama grupiranja primjerenih obradi velikih skupova podataka
Poveznica na dokument Poboljšani algoritam za izbor i provjeru kvalitete najboljih multivarijacijskih modela odnosa strukture i svojstava molekula
Poveznica na dokument Razvoj generatora liste detalja poziva zasnovanog na simulaciji i društvenoj mreži
Poveznica na dokument Postupci prikupljanja, analize i prikaza oceanografskih podataka
Poveznica na dokument Statistički valjano bodovanje za odobravanje kredita u bankama
Poveznica na dokument Norma za elektronički račun CII
Poveznica na dokument Automatsko stvaranje konceptualne mape iz nestrukturiranoga teksta na hrvatskome jeziku
Poveznica na dokument Implementacija i vrednovanje algoritma RIPPER za izgradnju pravila prekrivanja
Poveznica na dokument Identifikacija sudionika u transkriptu razgovora između više osoba uporabom analize teksta
Poveznica na dokument Povezivanje mreže na čipu s AXI-uređajima
Poveznica na dokument Primjena strojnog učenja u metagenomici
Poveznica na dokument Inteligentni sustav za uklanjanje glasova sa skrivenim namjerama u online anketama
Poveznica na dokument 3D sustav za mjerenje oblika leđa

Paginacija