(1 - 11 od 11)
Poveznica na dokument Nenadzirano učenje procjene dubine jednookim vidom
Poveznica na dokument Izlučivanje slikovnih reprezentacija generativnim suparničkim modelima
Poveznica na dokument Identifikacija tipova 1D-signala pomoću nenadziranog dubokog učenja
Poveznica na dokument Stvaranje slika pomoću dubokog učenja
Poveznica na dokument Nenadzirano učenje značajki govora korištenjem neuronskih mreža baziranih na autoenkoderskim arhitekturama
Poveznica na dokument Predviđanje ishoda računalnih igara s više igrača pomoću algoritama strojnog učenja
Poveznica na dokument Modeli za izgradnju semantičke taksonomije iz debatnih rasprava
Poveznica na dokument Web aplikacija za simulaciju umjetnih neuronskih mreža
Poveznica na dokument Računalni postupci za modeliranje i analizu medijske agende temeljeni na strojnome učenju
Poveznica na dokument Tehnike dubokog učenja za podatke strukturirane u obliku grafova
Poveznica na dokument Detekcija osoba u slikama i video zapisima temeljena na strojnom učenju