(1 - 18 od 18)
Poveznica na dokument Pogon prijenosne mreže u uvjetima sniženih napona
Poveznica na dokument Primjena statičkih VAR kompenzatora u elektroenergetskom sustavu za regulaciju napona i jalove snage
Poveznica na dokument Primjena neuronskih mreža u sekundarnoj regulaciji napona i jalove snage
Poveznica na dokument Dinamička kompenzacija flikera u elektroenergetskoj mreži
Poveznica na dokument Bežično napajanje korištenjem trećeg namota za napajanje reaktivnom snagom
Poveznica na dokument Nova generacija kompenzacijskih uređaja za regulaciju napona i jalove snage u prijenosnoj mreži
Poveznica na dokument Relejna zaštita centraliziranih sustava za kompenzaciju jalove snage u srednjenaponskim postrojenjima
Poveznica na dokument Upravljanje tokovima jalove snage u slabo opterećenim razdjelnim mrežama
Poveznica na dokument Koordinirana regulacija napona i jalove snage u prijenosnim elektroenergetskim mrežama
Poveznica na dokument Jalova snaga u nelinearnim sustavima
Poveznica na dokument Prijenos električne energije visokonaponskim istosmjernim vodovima
Poveznica na dokument Regulacija napona u prijenosnim mrežama primjenom statičkih VAR kompenzatora
Poveznica na dokument Korištenje regulacijskih transformatora za regulaciju napona i jalove snage u prijenosnoj mreži
Poveznica na dokument Primjena sinkronih kompenzatora u prijenosnoj mreži
Poveznica na dokument Vrednovanje jalove snage temeljeno na podjeli elektroenergetskog sustava u naponske zone
Poveznica na dokument Integracija visokonaponskog istosmjernog voda u izmjenični elektroenergetski sustav
Poveznica na dokument Sustavi učinske elektronike za kompenzaciju jalove snage
Poveznica na dokument Statistički pristup u analizi stabilnosti napona visokonaponskog prijenosnog sustava