(1 - 2 od 2)
Poveznica na dokument Duffingov oscilator:  primjene  i računalne simulacije
Poveznica na dokument Kaotično ponašanje istosmjernog silaznog pretvarača