(1 - 3 od 3)
Poveznica na dokument Model za analizu prijelaznih pojava u lakovodnom reaktoru integralne izvedbe
Poveznica na dokument Jednostavni model bazena za istrošeno gorivo u programu TRACE
Poveznica na dokument Modeliranje generatora pare u programu TRACE