(1 - 4 od 4)
Poveznica na dokument Programski paket za ispitivanje metoda analize slike
Poveznica na dokument Mobilna aplikacija za platformu Android za evidenciju i razmjenu rezultata na Elektrijadi
Poveznica na dokument Baza podataka i web-aplikacija za nogometna natjecanja
Poveznica na dokument Baza podataka i web-aplikacija za plivačka natjecanja