(1 - 20 od 124)

Paginacija

Poveznica na dokument Aplikacija na Webu za upravljanje poslovanjem stambene zgrade
Poveznica na dokument Aplikacija za povezivanje korisnika s pružateljima usluge prijevoza manjih tereta
Poveznica na dokument Oblikovanje sučelja web-aplikacije za međunarodno natjecanje studenata elektrotehnike
Poveznica na dokument Korisničko sučelje knjižnice za razmjenu multimedijskih sadržaja
Poveznica na dokument Analiza korisnika usluge strojne provjere pravopisa
Poveznica na dokument Programska potpora za nadopunjavanje teksta
Poveznica na dokument Web-aplikacija za suradničko učenje dijeljenjem multimedije
Poveznica na dokument Automatsko testiranje web sjedišta
Poveznica na dokument Modularni sustav za udaljeni nadzor, upravljanje i automatizaciju građevina
Poveznica na dokument Sučelje Weba za administriranje udaljenih mreža osjetila
Poveznica na dokument Web sjedišta i usluge digitalnog sadržaja
Poveznica na dokument Izrada sustava za stvaranje i uređivanje digitalnih lekcija
Poveznica na dokument Primjena geografskih informacijskih sustava za informiranje sudionika u cestovnom prometu
Poveznica na dokument Web-aplikacija za spajanje na programski okvir symbIoTe implementirana u programskom jeziku C#
Poveznica na dokument Web-aplikacija za upravljanje rezervacijama manjeg hotela
Poveznica na dokument Vizualna analitika primijenjena na grupiranje velikih skupova podataka
Poveznica na dokument Sustav za iznajmljivanje glazbene opreme
Poveznica na dokument Razvojna okolina za suradničko oblikovanje komponenata grafičkog jezika posebne namjene
Poveznica na dokument Integracija funkcionalnosti za promociju i integraciju s društvenim mrežama u web-portal
Poveznica na dokument Oblikovanje informacijskog sustava za organizaciju rada u laboratoriju

Paginacija