(1 - 10 od 10)
Poveznica na dokument Pogon prijenosne mreže u uvjetima sniženih napona
Poveznica na dokument Nova generacija kompenzacijskih uređaja za regulaciju napona i jalove snage u prijenosnoj mreži
Poveznica na dokument Upravljanje tokovima jalove snage u slabo opterećenim razdjelnim mrežama
Poveznica na dokument Koordinirana regulacija napona i jalove snage u prijenosnim elektroenergetskim mrežama
Poveznica na dokument Jalova snaga u nelinearnim sustavima
Poveznica na dokument Prijenos električne energije visokonaponskim istosmjernim vodovima
Poveznica na dokument Vrednovanje jalove snage temeljeno na podjeli elektroenergetskog sustava u naponske zone
Poveznica na dokument Sustavi učinske elektronike za kompenzaciju jalove snage
Poveznica na dokument Statistički pristup u analizi stabilnosti napona visokonaponskog prijenosnog sustava
Poveznica na dokument Primjena neuronskih mreža u sekundarnoj regulaciji napona i jalove snage