(1 - 3 od 3)
Poveznica na dokument Predviđanje mjesta nastanka smetnji temeljeno na analizi prostorne raspodjele smetnji u telekomunikacijskoj mreži
Poveznica na dokument Vizualizacija KML geoprostornih podataka uporabom alata GeoTools
Poveznica na dokument Planiranje radiofrekvencijskih sustava zemaljske digitalne televizijske mreže druge generacije