(1 - 2 od 2)
Poveznica na dokument Predviđanje mjesta nastanka smetnji temeljeno na analizi prostorne raspodjele smetnji u telekomunikacijskoj mreži
Poveznica na dokument Planiranje radiofrekvencijskih sustava zemaljske digitalne televizijske mreže druge generacije