(1 - 8 od 8)
Poveznica na dokument Analiza obilježja vodenog žiga ugrađenog u audiosadržaj
Poveznica na dokument Analiza svojstava razdjelne elektroenergetske mreže kao širokopojasnog pristupnog medija
Poveznica na dokument Analiza tranzijentnih svojstava audiosignala
Poveznica na dokument Audioprogramiranje sintetizatora zvuka
Poveznica na dokument Analiza varijabilnosti srčanog ritma u MATLAB-u