(1 - 7 od 7)
Poveznica na dokument Sustav za donošenje odluke pomoću metode Analitički hijerarhijski proces (AHP)
Poveznica na dokument Unapređivanje učinkovitosti višerobotskih mobilnih sustava optimizacijom individualnih upravljačkih pravila
Poveznica na dokument Integration of multi-criteria analysis in energy efficiency policy making
Poveznica na dokument Modelling coordinated operation of two independently owned hydro power plants in same basin
Poveznica na dokument Automatizacija odlučivanja u sustavu gospodarenja kolnicima primjenom geografskog informacijskog sustava
Poveznica na dokument 3D računalna igra s elementima autonomnog ponašanja