(1 - 1 od 1)
Poveznica na dokument Automatizacija odlučivanja u sustavu gospodarenja kolnicima primjenom geografskog informacijskog sustava