(1 - 2 od 2)
Poveznica na dokument Konstrukcije Steinerovih sustava trojki pomoću heurističkog algoritma penjanja uzbrdo
Poveznica na dokument Računalna igra zasnovana na potrazi za hamiltonovskim ciklusom u neusmjerenom grafu