(1 - 4 od 4)
Poveznica na dokument Proračuni prenapona u rasklopnim postrojenjima korištenjem podataka iz SLAP i SCADA sustava
Poveznica na dokument Atmosferski prenaponi na srednjenaponskim vodovima s izoliranim vodičima i nadzemnim kabelskim vodovima
Poveznica na dokument Modeli transformatora za proračun prenesenih prenapona visokih frekvencija