(1 - 2 od 2)
Poveznica na dokument Sklopovsko ubrzanje enkripcijskog algoritma FNR
Poveznica na dokument Optimiranje video-algoritama korištenjem naredaba ARM NEON i izvedbom u sklopovlju FPGA