(1 - 20 od 36)

Paginacija

Poveznica na dokument Arhitektura i izvedba dinamički promjenjivog procesora
Poveznica na dokument Izvedba optimiranog JPEG algoritma koristeći GPU na grafičkoj kartici
Poveznica na dokument Analiza performansi korisnički oblikovanih procesora u ugrađenim sustavima
Poveznica na dokument Analiza algoritama za kriptiranje na procesoru RISC-V
Poveznica na dokument Procesor arhitekture RISC-V prilagođen za implementaciju u programabilnoj logici
Poveznica na dokument Highly parallel GPU accelerator for HEVC transform and quantization
Poveznica na dokument Trokanalni sustav za digitalnu obradu audiosignala
Poveznica na dokument Migracija komunikacijskog programskog sustava na platforme temeljene na višestrukim procesorima
Poveznica na dokument Lokalizacija pokretnog objekta u dvodimenzionalnom prostoru korištenjem programirljivih polja logičkih blokova
Poveznica na dokument Postupci raspoređivanja u raznorodnim računalnim sustavima
Poveznica na dokument Simulator arhitekture jednostavnog računala
Poveznica na dokument Dinamička obrada audio signala
Poveznica na dokument Izvedba ugradbenog modula za kontrolu pristupa korištenjem norme Bluetooth i senzora pokreta
Poveznica na dokument Sustav za 3D prikaz procesorskih jezgri za višejezgrena računala
Poveznica na dokument Sklopovska izvedba baze znanja
Poveznica na dokument Kontrola ulaza korištenjem tehnologije NFC
Poveznica na dokument Upravljanje ugradbenim računalom za blokovsku obradbu mjernih podataka u stvarnom vremenu
Poveznica na dokument Sustav za reprodukciju zvuka na NXP LPC2368 procesoru
Poveznica na dokument Izvedba algoritma za precizno mjerenje fazne razlike harmoničkog ultrazvučnog signala

Paginacija