(1 - 20 od 31)

Paginacija

Poveznica na dokument Izvedba optimiranog JPEG algoritma koristeći GPU na grafičkoj kartici
Poveznica na dokument Prevoditelj za programski jezik PL
Poveznica na dokument Međujezik opće namjene za učinkovit zapis strukture izvornog koda sa ciljem prevođenja u vizualni jezik
Poveznica na dokument Arhitektura i izvedba dinamički promjenjivog procesora
Poveznica na dokument Procesor arhitekture RISC-V prilagođen za implementaciju u programabilnoj logici
Poveznica na dokument Trokanalni sustav za digitalnu obradu audiosignala
Poveznica na dokument Parcijalni deformabilni modeli za detekciju sudionika u prometu iz video snimaka
Poveznica na dokument Lokalizacija pokretnog objekta u dvodimenzionalnom prostoru korištenjem programirljivih polja logičkih blokova
Poveznica na dokument Izvedba ugradbenog modula za kontrolu pristupa korištenjem norme Bluetooth i senzora pokreta
Poveznica na dokument Sustav za 3D prikaz procesorskih jezgri za višejezgrena računala
Poveznica na dokument Sklopovska izvedba baze znanja
Poveznica na dokument Kontrola ulaza korištenjem tehnologije NFC
Poveznica na dokument Upravljanje ugradbenim računalom za blokovsku obradbu mjernih podataka u stvarnom vremenu
Poveznica na dokument Sustav za reprodukciju zvuka na NXP LPC2368 procesoru
Poveznica na dokument Izvedba algoritma za precizno mjerenje fazne razlike harmoničkog ultrazvučnog signala
Poveznica na dokument Projektiranje digitalnog sustava za upravljanje pogonskim pretvaračem električnog vozila
Poveznica na dokument Dizajn i ispitivanje višeprocesorskog komunikacijskog modula za automobilske primjene
Poveznica na dokument Izvedba i optimizacija sustava procesora FRISC
Poveznica na dokument Utvrđivanje topologije elektroenergetske mreže na temelju analize putujućih valova.
Poveznica na dokument Analiza kodiranja videa niske rezolucije na procesoru RISC-V

Paginacija