(1 - 9 od 9)
Poveznica na dokument Planiranje trajektorije vrha alata robota mjerenjem zakrivljenosti u kontaktu s okolinom
Poveznica na dokument Planiranje trajektorije bespilotne letjelice za okolinu s prostornim ograničenjima
Poveznica na dokument Algoritam optimiranja trajektorije mobilnoga robota koji uzima u obzir ograničenja brzina i ubrzanja robota
Poveznica na dokument Prilagodba mobilnog robota za rad u strukturiranim staklenicima
Poveznica na dokument Planiranje putanje robota s više stupnjeva slobode za zadatke bojanja
Poveznica na dokument Analiza i usporedba metoda planiranja bestrzajnih trajektorija
Poveznica na dokument Upravljanje robotom Rhino XR-4 sa servokontrolerom Roboteq SDC2150N korištenjem ROS-a
Poveznica na dokument Sinteza trajektorije autonomnog pokretnog objekta oponašanjem operatera
Poveznica na dokument Collision avoidance in virtual robotized plants