(1 - 2 od 2)
Poveznica na dokument Softverska arhitektura za telekomunikacijske usluge s dodanom vrijednosti
Poveznica na dokument Analiza uslužnih platformi za usluge zasnovane na porukama u novoj generaciji mreža