(1 - 6 od 6)
Poveznica na dokument Izvedba naredaba SIMD za rukovanje s podacima na procesoru FRISC
Poveznica na dokument Izvedba aritmetičkih naredaba SIMD na procesoru FRISC
Poveznica na dokument Analiza algoritama za kriptiranje na procesoru RISC-V
Poveznica na dokument Procesor arhitekture RISC-V prilagođen za implementaciju u programabilnoj logici
Poveznica na dokument Simulator arhitekture jednostavnog računala
Poveznica na dokument Tehnologija u glazbenom obrazovanju: analiza literature i izrada modela sustava za vježbanje sluha