(1 - 2 od 2)
Poveznica na dokument Rješavanje problema Hanojskih tornjeva pomoću reflektiranih binarnih Grayevih kodova
Poveznica na dokument Kombinatoričko generiranje podskupova pomoću binarno reflektiranih Grayevih kodova