(1 - 3 od 3)
Poveznica na dokument Rješavanje problema Hanojskih tornjeva pomoću reflektiranih binarnih Grayevih kodova
Poveznica na dokument Kombinatoričko generiranje podskupova pomoću binarno reflektiranih Grayevih kodova
Poveznica na dokument Analiza kvadraturne diskretne modulacije amplitude na kanalima s Rayleighijevim fedingom