Paginacija

Analiza energetske održivosti heterogenog podvodnog robotskog sustava
Analiza energetske održivosti heterogenog podvodnog robotskog sustava
Tamara Petrović
Osnovni cilj rada je proučavanje energije u heterogenom podvodnom robotskom sustavu. Proučen je algoritam upravljanja energijom u različitim uvjetima. U radu je opisan cilj subCULTron projekta, prikazan je izgled podvodnog robotskog sustava i objašnjeno je kako on funkcionira. Uspoređeno je više umjetnih školjki ako im zadamo različit vremenski tijek i stanja u kojima se one nalaze. Naposljetku, objašnjen je prosjek funkcionalnih školjki što pokazuje koliko ih ima aktivnih u...
Analiza faktora utjecaja iskustvene kvalitete strujećeg video sadržaja
Analiza faktora utjecaja iskustvene kvalitete strujećeg video sadržaja
Nika Acinger
Višemedijske usluge postale su sve popularnije i iz dana u dan razvijaju se nove tehnologije. Kako su ljudi krajnji korisnici tih usluga, uz testiranje kvalitete usluga, potrebno je provoditi i ispitivanja o iskustvenoj kvaliteti korisnika. U ovome radu provedeno je ispitivanje s jednom vrstom višemedijske usluge - strujećim videom. Mjerio se utjecaj rezolucije, brzine kodiranja, frekvencije osvježavanja okvira i mrežnog kašnjenja na iskustvenu kvalitetu. Prikupljanje podataka...
Analiza fotodioda s lavinskom multiplikacijom
Analiza fotodioda s lavinskom multiplikacijom
Ivan Berdalović
Fotodiode s lavinskom multiplikacijom su vrsta poluvodičkih fotodetektora koji u svojoj strukturi sadrže p-n spoj i kod kojih zbog jakog električnog polja u osiromašenom području kroz udarnu ionizaciju nosioca dolazi do pojave njihove lavinske multiplikacije, zbog toga ovakve fotodiode pokazuju svojstvo pojačanja. Nakon teorijskih razmatranja o načinu rada i tehnološkim implementacijama lavinskih fotodioda definirali smo strukturu fotodiode u simulatoru električkih karakteristika...
Analiza fotodioda s lavinskom multiplikacijom s plivajućim zaštitnim prstenima
Analiza fotodioda s lavinskom multiplikacijom s plivajućim zaštitnim prstenima
Ivan Janeković
Korištenjem programa Sentaurus TCAD provedene su električne i optičke simulacije fotodiode s lavinskom multiplikacijom i odvojenim apsorpcijskim i multiplikacijskim područjem. Fotodiode s lavinskom multiplikacijom često doživljavaju proboj na rubu multiplikacijskog područja, što je nepoželjno jer povećava šum, smanjuje probojni napon i smanjuje pojačanje. Za sprječavanje proboja na rubu korišteni su plivajući zaštitni prsteni. OdreĎen je njihov broj i meĎusobni razmak....
Analiza fotodioda za detekciju ultraljubičaste svjetlosti
Analiza fotodioda za detekciju ultraljubičaste svjetlosti
Tina Petrina
U ovom završnom radu analizirali su se električki i optički parametri fotodiode ozračene ultraljubičastom svjetlošću. Promatralo se kako se mijenjaju gore navedeni parametri s promjenama dubine p područja, valnim duljinama i uključivanjem zaštitnih prstena u strukturu same fotodiode. Od električnih parametara promatrali su se električno polje i električni potencijal te probojni napon kao zasebna tema. Od optičkih parametara analizirali su se odnosi fotostruja i tamnih struja o...
Analiza funkcijskih svojstava kontrolera u programski upravljanim mrežama
Analiza funkcijskih svojstava kontrolera u programski upravljanim mrežama
Mario Malenica
Programski definirane mreže ili programski upravljane mreže su novi concept u modernim telekomunikacijskim mrežama. U usporedbi s tradicionalnim mrežama, SDN (engl. Software Defined Network) unosi nižu latenciju, manja zagušenja te višu propunost. Glavna karakteristika SDN arhitekture je razdvajanje kontrolne i podatkovne ravnine. Kontrolna ravnina se sastoji od SDN kontrolera u kojem se nalazi sva inteligencija mreže, dok se podatkovna ravnina sastoji od mrežnih uređaja kao što...
Analiza i demonstracija napada na računalo korištenjem alata PoisonTap
Analiza i demonstracija napada na računalo korištenjem alata PoisonTap
Dominik Marjanović
Cilj ovog završnog rada je analizirati i demonstrirati na koji se način može izvesti napad na računalo koristeći minijaturno računalo Raspberry Pi Zero W s pripadajućom programskom podrškom PoisonTap. PoisonTap je vrsta napada koji se oslanja na princip Plug and Play odnosno automatski se pokreće prilikom priključivanja na računalo. PoisonTap emulacijom Ethernet uređaja preuzima mrežni promet te pritom zaobilazi sigurnosne mehanizme poput CORS-a, 2FA/MFA autentifikacije, DNS...
Analiza i evaluacija izvedbe različitih algoritama za kodiranje videa
Analiza i evaluacija izvedbe različitih algoritama za kodiranje videa
Matko Zurak
JPEG algoritam je dobro poznati algoritam i kao takav savršen kandidat za testiranje različitih implementacija. Napredna vektorska proširenja pomažu razvojnim timovima da upotrijebe maksimalne mogućnosti arhitekture upotrebljavajući specifične instrukcije, u ovom su radu upotrjebljena proširenja tvrtke Intel. Ovaj pristup je ostvaren u jednoj implementaciji JPEG algoritma u ovom radu. Referentne implementacije su javni libjpeg-turbo codec i non-AVX implementacija. Testiranje je...
Analiza i grafički prikaz ponašanja korisnika na web-sjedištima
Analiza i grafički prikaz ponašanja korisnika na web-sjedištima
Paulo Eržišnik
Ovaj rad bavi se praćenjem korisnika na web-sjedištima u svrhu stvaranja boljeg iskustva budućim korisnicima. Iznosi se pregled i usporedba dva najpopularnija rješenja za praćenje korisnika te se opisuje i daje detaljan pregled mojeg rješenja. Budući da se dio rješenja zasniva na Mozilla Firefox ekstenziji također daje se općeniti opis rada i strukture ekstenzije za Mozilla Firefox preglednik.
Analiza i implementacija IP tuneliranja na podatkovnoj ravnini mrežnih uređaja
Analiza i implementacija IP tuneliranja na podatkovnoj ravnini mrežnih uređaja
Renato Orgulan
Ovaj rad obuhvaća pojmove vezane uz programiranje podatkovne ravnine mrežnih uređaja. Naglasak je na modernom programskom jeziku P4 i programabilnoj arhitekturi preklopnika. Za razliku od tradicionalne arhitekture preklopnika, danas je omogućeno inženjeru da dizajnira i uređuje podatkovni sloj referentnog modela računalnih mreža. Programski jezik P4 pruža podršku za više različitih arhitektura, a za brigu oko fizičkih resursa zadužen je kompajler. Za razliku od standardnih...
Analiza i implementacija modela dinamičkog upravljanja i prilagodbe sadržaja digitalne edukacijske  igre
Analiza i implementacija modela dinamičkog upravljanja i prilagodbe sadržaja digitalne edukacijske igre
Dinko Gregorić
Implementacijom dinamičkog upravljanja i prilagodbe sadržaja unutar igre moguće je poboljšati iskustvo korisnika. Jezična Gradilica je edukacijska aplikacija i igra za djecu s jezičnim teškoćama unutar koje je implementiran statički model dinamičkog upravljanja i prilagodbe sadržaja s ciljem poboljšavanja procesa učenja. Model je nastao analizom ciljane skupine korisnika i analizom same aplikacije. Prema modelu, djeca niže razine jezičnog znanja trebaju riješiti više...
Analiza i implementacija osnovnih funkcionalnosti mrežnih uređaja na podatkovnoj ravnini
Analiza i implementacija osnovnih funkcionalnosti mrežnih uređaja na podatkovnoj ravnini
Drago Ćurković
Ubrzanim razvojem čitave industrije, razvijale su se i rasle potrebe mrežnih infrastruktura, što lokalnih što operaterskih. Takav ubrzani rast i razvoj čeznuo je za promjenama. Dosadašnje metode implementacije takvih infrastrukturnih rješenja unošenjem naredbi kroz naredbeni redak, CLI, jednostavno nisu mogle odgovoriti na tražene zahtjeve za brzinom implementacije, izmjene, dodavanjem novih funkcionalnosti, smanjenju ljudskog faktora, optimizaciji performansi, troškova i...

Paginacija