Marijanović, Branka, Stipčić, Ana, Tucaković, Marko
Kratke upute za akademsko pisanje
Aglić-Aljinović, Andrea, Petrinović, Davor
Smjernice za verifikaciju alokacije ECTS bodova
Marijanović, Branka, Tucaković, Marko
Središnja knjižnica FER-a