Paginacija

Analiza strukture, elektronskih i transportnih svojstava visokodopiranih polikristalnih silicijskih tankih filmova
Analiza strukture, elektronskih i transportnih svojstava visokodopiranih polikristalnih silicijskih tankih filmova
Sanja Žonja
U radu su prikazana i analizirana svojstva visokodopiranih filmova polikristalnog silicija s primarnim ciljem razvoja grijaćeg, odnosno termoelektričnog elementa. Predstavljen je model rasta zrna iz amorfne faze koji za razliku od poznatih modela predviđa stagnaciju rasta prije nego se dosegne monokristalna faza. Potreba za preciznim predviđanjem ponašanja električnih karakteristika nameće i nužnost točnog određivanja koncentracije slobodnih nosilaca. Osim određivanja...
Analiza sustava regulacije parne turbine u termoelektranama
Analiza sustava regulacije parne turbine u termoelektranama
Davor Linarić
Prikazan je mogući pristup rješavanju lokalizacije i otkrivanju kvarova u sustavu turbinske regulacije specifično aktuatorskom elektrohidrauličnom servosustavu. Za indikaciju kvarova korištena je relacija temeljena na analitičkom modelu, ekspertnom znanju, iskustvu i logičkom povezivanju određenih simptoma. snimljenih signala.
Analiza svojstava razdjelne elektroenergetske mreže kao širokopojasnog pristupnog medija
Analiza svojstava razdjelne elektroenergetske mreže kao širokopojasnog pristupnog medija
Dubravko Sabolić
Šumna svojstva istraživana su eksperimentalno. Istražene su tipične funkcije razdioba po razini snage šuma, kao i različite druge veličine korisne u simulacijama komunikacijskih kanala. Promatraju se i vremenske i prostorne varijacije šuma. U pogledu korelacije između snage šuma i opterećenja dijelova elektroenergetskog sustava, ustanovili smo da snaga šuma nije korelirana s opterećenjem sustava visoke razine, već je razmjerno čvrsto korelirana s opterećenjem lokalne mreže,...
Analiza tehničkih zahtjeva i razvoja računalom podržanog sustava za registraciju poremećaja u elektroenergetskim postrojenjima
Analiza tehničkih zahtjeva i razvoja računalom podržanog sustava za registraciju poremećaja u elektroenergetskim postrojenjima
Mislav Balković
Zadatak ovog istraživanja bio je odrediti tehničke zahtjeve i mogućnosti razvoja PC računalom podržanog sustava za registraciju i analizu poremećaja u elektroenergetskim postrojenjima. Temeljem rezultata ove analize razvijen je softverski sustav koji obavlja navedene funkcije. On se sastoji od dvaju podsustava. Prvi podsustav korištenjem analogne PC kartice izvodi mjerenje ulaznih signala poremećaja, detektiranje nastanka poremećaja te digitalizaciju mjerenih veličina i njihovo...
Analiza uporabe metapodataka u omeđenom informacijskom prostoru Weba
Analiza uporabe metapodataka u omeđenom informacijskom prostoru Weba
Miroslav Milinović
Koncept metapodataka uveden je s temeljnim ciljem poboljšanja kvalitete internetskog, prije svega informacijskog prostora Weba, a s razvojem u području semantičkog Weba i usluga Weba, metapodaci su jasno prepoznati kao jedan od ključnih elemenata unapređenja Weba. U ovom radu istražujemo raspoložive postupke, tehnologije i standarde za metapodatke i njihovu uporabu. Posebice se bavimo onim metapodatkovnim tehnologijama koje se primjenjuju pri pronalaženju mrežnih resursa. Stoga je...
Analiza uslužnih platformi za usluge zasnovane na porukama u novoj generaciji mreža
Analiza uslužnih platformi za usluge zasnovane na porukama u novoj generaciji mreža
Igor Vukomanović
Telekomunikacijska industrija u domeni mreža nove generacije pokazuje potrebu za migracijom sa sustava orijentiranih na specifične dobavljače opreme, na sustave s otvorenom arhitekturom na temelju koje se mogu graditi usluge. Postupak uvođenja novih usluga je često složen i riskantan, a uslužne platforme su jedno od rješenja koje pokušava svesti probleme integracije konvergentnih usluga na najmanju moguću mjeru. Odabir uslužne platforme ili određene mrežne arhitekture prilikom...
Analiza utjecaja međunapajanja i otpora na mjestu kvara na djelovanje distantne zaštite
Analiza utjecaja međunapajanja i otpora na mjestu kvara na djelovanje distantne zaštite
Kristijan Frlan
Otpor na mjestu kvara i medunapajanje u elektroenergetskom sustavu imaju velik utjecaj na tocnost mjerenja udaljenosti do mjesta kvara te djelovanje distantnih zaštita. Distantni zaštitni uredaj dobiva informacije o analognim mjerenjima samo s jedne strane šticenog voda te na osnovu njih odreduje uvjete za proradu. Vanjski utjecaji, medunapajanje, otpor na mjestu kvara kao i doprinos struji s druge strane šticenog voda, uzrokuju netocnosti u mjerenju i odredivanju impedancije kvara što...
Analiza utjecaja primjene programskih pomagala na upravljanje ICT projektima
Analiza utjecaja primjene programskih pomagala na upravljanje ICT projektima
Mihaela Smadilo
Upravljanje projektima je primjena znanja, vještina, alata i tehnika u projektnim aktivnostima kako bi se ispunili projektni zahtjevi. Područje informacijske i komunikacijske tehnologije izuzetno je kompetitivno područje u kojem poslovni uspjeh u velikom mjeri ovisi o efikasnom upravljanju kompleksnim razvojnim i implementacijskim projektnim aktivnostima. Zahtjevi tržišta za brzim razvojem uz zadržanu visoku kvalitetu programskih proizvoda rezultiraju u primjenama različitih metoda i...
Analiza utjecaja uvođenja pristupne tehnologije četvrte generacije na komutacijski dio jezgrene mreže mobilnog operatora
Analiza utjecaja uvođenja pristupne tehnologije četvrte generacije na komutacijski dio jezgrene mreže mobilnog operatora
Boris Županić
Uvođenje pristupne tehnologije četvrte generacije pred mobilne operatore postavlja nove izazove. U ovom radu analiziran je utjecaj nove pristupne tehnologije na komutacijski dio jezgrene mreže mobilnih operatora. U zadnje vrijeme na tržištu je prisutan trend migracije govorne usluge prema paketskoj domeni (VoIP), a nova pristupna tehnologija omogućit će takav trend i kod mobilnih operatora (VoLTE), gdje on do sada nije bio izražen. To će dovesti do smanjenja prometa u komutacijskom...
Analiza učinaka i isplativosti ulaganja u osuvremenjivanje energetskih sustava u objektima javnog sektora
Analiza učinaka i isplativosti ulaganja u osuvremenjivanje energetskih sustava u objektima javnog sektora
Hrvoje Glamuzina
U radu se obrađuje problematika ocjene isplativosti ulaganja u projekte energetske učinkovitosti praćenjem indikatora energetske učinkovitosti. U uvodnim poglavljima obrađeno je sadašnje stanje u Europskoj uniji i Hrvatskoj u pogledu zakonskih okvira, pokazatelja potrošnje energije i energetske učinkovitosti. Opisan je do sada postignuti napredak kroz uspostavu tehničke dokumentacije koja slijedi iz EU direktiva. Posebno poglavlje posvećeno je preporučenim tehnikama energetske...
Analiza učinkovitosti mikroprocesorskog uređaja za osiguranje cestovnih prijelaza
Analiza učinkovitosti mikroprocesorskog uređaja za osiguranje cestovnih prijelaza
Boris Ercegović
U radu je analizirana učinkovitost mikroprocesorskih uređaja za osiguranje cestovnih prijelaza. Budući da postojeći relejski signalno-sigurnosni uređaji u dovoljnoj mjeri ispunjavaju zahtjeve za učinkovitošću, a uz prisutnu dvojbu o sigurnosti i učinkovitosti mikroprocesorskih uređaja u željezničkom prometu, nametnula se potreba analize učinkovitosti prve instalirane skupine mikroprocesorskih uređaja za osiguranje cestovnih prijelaza u našoj zemlji s postojećim relejskim...
Analiza vertikalnog MOS tranzistora u tehnologiji silicij ni na čemu
Analiza vertikalnog MOS tranzistora u tehnologiji silicij ni na čemu
Mario Perić
U radu je prikazan kratki opis tehnologije silicija na izolatoru, prednosti te strukture i problemi prilikom skaliranja. Ta struktura zajedno sa strukturom silicija ni na čemu poslužiti će nam u razumijevanju strukture vertikalnog MOS tranzistora u tehnologiji silicija ni na čemu. Prikazati ćemo različite tehnološke izvedbe te strukture, optimizirati geometrijske i topološke dimenzije. Pomoću dvodimenzionalnog 2D simulatora MEDICI izvršena analizu je i povezanost tehnološke...

Paginacija