Paginacija

Automatsko pronalaženje podudarnosti u ontologijama primjenom paralelne kompozicije osnovnih metoda
Automatsko pronalaženje podudarnosti u ontologijama primjenom paralelne kompozicije osnovnih metoda
Marko Gulić
Sve je veci broj heterogenih izvora podataka koji opisuju istu domenu interesa, a potrebno ih je povezati. Ontologija obogacuje znanje o izvorima podataka opisujuci entitete i njihove relacije unutar domene interesa i stoga njeno korištenje olakšava integraciju heterogenih izvora podataka. Kako bi integracija bila što uspješnija, potrebno je napraviti sustav za pronalaženje podudarnosti izmedu entiteta razlicitih ontologija. Disertacija se bavi automatizacijom pronalaženja podudarnosti...
Automatsko stvaranje konceptualne mape iz nestrukturiranoga teksta na hrvatskome jeziku
Automatsko stvaranje konceptualne mape iz nestrukturiranoga teksta na hrvatskome jeziku
Krunoslav Žubrinić
U ovom radu razmatra se problem automatskog stvaranja konceptualnih mapa iz dokumenata pisanih hrvatskim jezikom. U teorijskom dijelu rada opisane su teorijske postavke istraživanja te je napravljen pregled dosadašnjih istraživanja važnih za to područje. U praktičnom dijelu rada opisana je metoda i praktična realizacija prototipa sustava za automatsko stvaranje konceptualnih mapa iz dokumenata na hrvatskome jeziku. Opisani sustav koristi statističke tehnike i tehnike strojnog učenja...
Autonomna navigacija mobilnih robota zasnovana na ultrazvučnim senzorima udaljenosti
Autonomna navigacija mobilnih robota zasnovana na ultrazvučnim senzorima udaljenosti
Edouard Ivanjko
Mobilna je robotika zadnjih desetljeća dinamično razvojno područje. Mobilni roboti postaju sve važniji u gospodarstvu, znanosti i svakodnevnom ljudskom životu. Istraživanja sustava upravljanja autonomnih mobilnih robota provode se na dvije razine. Prva se razina odnosi na upravljanje mobilnim robotom-njegovom navigacijom, lokalizacijom, izgradnjom modela okoline te planiranjem njegova sigurna gibanja kroz okolinu popunjenu različitim stacionarnim i gibajućim preprekama. Druga se...
Autonomni pokretni objekti u raspodijeljenim računalnim sustavima
Autonomni pokretni objekti u raspodijeljenim računalnim sustavima
Armin Stranjak
Ovaj rad opisuje proces oblikovanja i izgradnje sustava za podršku autonomnim pokretnim objektima. Sukladno potrebama da se osigura međusobna uskladivost sustava za podršku mobilnim agentima organizacija OMG definirala je standard MASIF, na osnovu kojeg je sustav i razvijen. Objašnjene su tehnologije raspodijeljenih sustava s posebnim osvrtom na arhitekturu CORBA, na kojoj je i temeljen izgrađeni sustav. Izloženi su koncepti funkcioniranja autonomnih pokretnih objekata u okviru...
Autonomno istraživanje nepoznatih velikih unutarnjih prostora mobilnim robotom za izgradnju trodimenzionalnoga modela
Autonomno istraživanje nepoznatih velikih unutarnjih prostora mobilnim robotom za izgradnju trodimenzionalnoga modela
Ivan Maurović
U ovome doktorskom radu opisano je istraživanje nepoznatog unutarnjeg prostora mobilnim robotom. Zadatak je algoritma istraživanja odrediti minimalan broj točaka s kojih će se snimiti čitavi prostor. U radu je razvijen algoritam kojim se smanjuje složenost proračuna kombinirajući istraživanje prostora zasnovano na 2D podacima i istraživanje zasnovano na 3D podacima sa senzora udaljenosti. Kako bi se omogućilo prebacivanje istraživanja između 2D i 3D pristupa, razvijen je...
Autonomous agent localization in dynamic scenarios based on visual sensor data fusion
Autonomous agent localization in dynamic scenarios based on visual sensor data fusion
Goran Popović
The thesis addresses the problem of the visual localization of mobile agents in challenging scenarios. As challenging scenarios, we consider the environments populated by humans, i.e., the environments in which humans and robots coexist and cooperate. A good example of such an environment is an automated warehouse where humans and robots cooperate to increase the efficiency of the warehouse operation. The safety requirements for such coexistence are divided into several levels, one of which...
Autonomous mobile robots localization in large indoor environments by using ultrasound range sensors
Autonomous mobile robots localization in large indoor environments by using ultrasound range sensors
Lejla Banjanović-Mehmedović
Global localization is the problem of determining the pose of a mobile robot under global uncertainty. The novel algorithm introduced here is based on the modified Multiple Modul (MM) Estimator and exploits a soft gating of the measurements (SGM) to reduce the computational requirements of presented approach. The localization approach uses a hybrid representation of the robot environment, topological with elements of metric. This localization algorithm consists of a position estimation and...
Availability modeling of multi-service all-optical transmission network
Availability modeling of multi-service all-optical transmission network
Robert Inkret
The objective of the thesis is to analyze optical transport network architectures in terms of their ability to survive failures. Architectures are classified according to three paradigms; switching, topological and protection and restoration. The thesis proposes optical network architecture based on the premise that the provisioning of the fundamental service classes, circuit and packet switched, will be moved to the optical layer. Generic node structure for the proposed optical network...
Availability modelling and evaluation of optical cross-connects implemented by architecture on demand
Availability modelling and evaluation of optical cross-connects implemented by architecture on demand
Matija Džanko
The doctoral thesis entitled “Availability modelling and evaluation of optical cross-connect implemented by architecture on demand” presents the results of investigation on the influence of Architecture on Demand (AoD) concept on availability of optical cross-connect nodes and related optical networks. The main challenge was to find out the trade-off between negative impact of AoD on node availability / power consumption / cost (APC) due to increased complexity of added switching...
Besprekidno prebacivanje komunikacije izmedu bežične lokalne mreže i pokretne mreže
Besprekidno prebacivanje komunikacije izmedu bežične lokalne mreže i pokretne mreže
Mladen Sikirica
U današnje vrijeme na tržištu elektroničkih komunikacijskih usluga i mreža na djelu je proces konvergencije pokretnih i nepokretnih mreža, koji je posljedica trendova kao što su rast tržišta pokretnih mreža i stagnacija tržišta nepokretnih mreža, zamjena nepokretne telefonije pokretnom, te zahtjevi korisnika za sveprisutnim širokopojasnim pristupom i pokretljivošću. Jedan od primjera konvergencije nepokretnih i pokretnih mreža je konvergencija WLAN i pokretnih mreža. Ovaj...
Bezsenzorsko modelsko prediktivno izravno upravljanje strujom sinkronoga vjetrogeneratora sa stalnim magnetima
Bezsenzorsko modelsko prediktivno izravno upravljanje strujom sinkronoga vjetrogeneratora sa stalnim magnetima
Tin Bariša
Ova doktorska disertacija rezultat je istraživanja u području naprednih algoritama upravljanja sinkronim generatorom sa stalnim magnetima s primjenom u sustavima za pretvorbu energije vjetra. Sustav za pretvorbu energije vjetra sastoji se od vjetroturbine, prijenosnog mehanizma (postoji ovisno o tipu generatora), generatora, AC-DC-AC pretvarača i filtra. Brojna istraživanja pokazuju da upravo izvedba sa sinkronim generatorom sa stalnim magnetima i AC-DC-AC pretvaračem preuzima...
Bezsenzorsko upravljanje kaveznim asinkronim vjetrogeneratorom temeljeno na fazno zatvorenoj petlji
Bezsenzorsko upravljanje kaveznim asinkronim vjetrogeneratorom temeljeno na fazno zatvorenoj petlji
Martina Kutija
Doktorska disertacija je rezultat istraživanja u području upravljanja kaveznim asinkronim vjetrogeneratorom bez mjernog člana brzine vrtnje koje je provedeno u suradnji s hrvatskim industrijskim sektorom. Zbog svoje pouzdanosti, robusnosti, niske cijene i niskih troškova održavanja, u posljednje vrijeme kavezni asinkroni vjetrogeneratori postaju sve češći izbor u vjetroagregatima s promjenjivom brzinom vrtnje. Dodatno povećanje pouzdanosti i robusnosti takvog koncepta...

Paginacija